Помощи за търсещи работа (Jobseeker’s Allowance)

-

Ако сте в трудоспособна възраст, но сте безработни и активно търсите работа, можете да получавате помощи за безработни, търсещи работа (Jobseeker’s Allowance – JSA).  Можете да подадете молба за тези помощи ако работите и по-малко от 16 часа седмично.

За да получавате помощи за търсещи работа, вие трябва да отговаряте на следните изисквания:

–        Да имате навършени 18 години и да сте под пенсионната възраст;

–        Да се намирате на територията на Англия, Уелс или Шотландия;

–        Да сте трудоспособни и да можете да започнете работа веднага;

–        Да търсите активно работа;

–        Ако работите, да имате общо работни часове под 16 на седмица;

–        Да можете да се явите на интервю.

Гражданите на страни от Европейската икономическа общност трябва да са пребивавали в страната поне 3 месеца, преди да кандидатстват за помощи за търсещи работа и да не са работили през това време. Също така ще трябва да се явявате в Бюрото по труда (Jobcentre Plus) на всеки 2 седмици или когато ви повикат, за да докажете, че все още продължавате да си търсите работа активно.

Ако сте студент в редовна форма на обучение, няма да можете да получавате помощи за търсещи работа.

Съществуват и изключения от изискванията – особено ако се грижите за деца – така че си струва да проверите в местното Бюро по труда, за да разберете дали имате право да получавате помощи.

Помощите за търсещи работа (JSA) са два вида:

–        Помощи за търсещи работа, основани на осигурителните вноски (Contribution-based Jobseeker’s Allowance)  – такъв вид помощи можете да получите ако ви се изплащат достатъчно осигурителни вноски. Стойността им е 57,35 паунда на седмица за 18 – 24 годишни и 72,40 паунда за лица на 25 или повече години.

–        Помощи за търсещи работа, основани на доходите (Income-based Jobseeker’s Allowance) – можете да ги получите, ако не сте плащали достатъчно осигурителни вноски или сте били самонаети и имате ниски доходи. Сумата, която ще получавате зависи от личните ви обстоятелства. За лица от 18 до 24 години се изплащат по 57,35 паунда на седмица, за лица над 25 години се изплащат по 72,40 паунда, двойките над 18 години получават по 113,70 паунда, самотните родители над 18 години получават по 72,40 паунда, а самотните родители под 18 годишна възраст – 57,35 паунда.

Ако кандидатствате за помощи, основани на доходите ще трябва да преминете тест за жителство или т.нар. Habitual Residence Test (HRT).

За да преминете успешно теста за жителство ще трябва да отговорите на определени въпроси, които целят да проверят дали имате право за пребиваване в страната и дали сте се установили за постоянно тук.  Също ще трябва да отговорите на доста въпроси, сред които на какво ниво владеете английски език, ако не разбирате много езика дали това ще ви попречи да си намерите работа, както и защо не сте успели да си намерите работа в родната си страна и какви роднини имате там.

В случай, че не успеете да преминете успешно теста за жителство, няма да бъдете одобрени за получаване на съответната помощ.

Помощите за търсещи работа се изплащат по банков път, обикновено на всеки две седмици.

Молба за получаване на помощи за търсещи работа може да подадете онлайн или по телефона. За подаване онлайн, посетете сайта www.dwpe-services.direct.gov.uk/portal/page/portal/jsaol/lp, а за подаване по телефона се обадете в Бюрото по труда на номер 0800 055 6688.

Категория: