Помощ за жилищен наем (Housing Benefit)

-

Aко имате ниски доходи и изпитвате затруднения с плащането на наема си, можете да кандидатствате за помощ за жилищен наем. С тази помощ ще можете да покриете целия си наем или част от него – това зависи от доходите и обстоятелствата ви.

Важно е да се отбележи, че помощта за жилищен наем се изплаща само и единствено за покриване на наема или част от него. Тя не се отпуска за плащане на комунални услуги като отопление, вода, електроенергия и др.

Имате шанс за отпускане на помощ за жилищен наем, ако:

–        Вие плащате наема на жилището;

–        Имате ниски доходи или получавате други социални помощи;

–        Нямате спестявания или те са под 16 000 паунда.

Ако живеете със своя партньор, съпруг или съпруга, трябва да знаете, че само един от вас има право да получава помощ за жилищен наем.

Ако живеете сами и сте на възраст под 35 години можете да получавате помощ за наема само на една стая с общи сервизни помещения.

За разлика от британците, които могат да кандидатстват за помощта, дори и ако са безработни, имигрантите от страни в Европейската икономическа общност задължително трябва да работят. Освен това, за да могат да получават тази и още няколко други помощи, те трябва да преминат тест за жителство или т.нар. Habitual Residence Test (HRT).

За да преминете успешно теста за жителство ще трябва да докажете, че имате право за пребиваване в страната и че искате да се установите за постоянно тук.

В случай, че не успеете да преминете успешно теста за жителство, няма да бъдете одобрени за получаване на съответната помощ.

Помощта за жилищен наем няма да ви бъде отпусната, ако:

–        Спестяванията ви са над 16 000 паунда (освен ако не получавате Гаранционен или Пенсионен кредит);

–        Живеете в дома на свой близък;

–        Ако сте учащо лице или самоиздържащо се лице (self-sufficient);

–        Получавате спонсорство, за да пребивавате в Обединеното кралство;

–        Пребивавате в Обединеното кралство като търсещ работа жител, идващ от страна от Европейската икономическа общност.

Ако бъдете одобрени за получаване на помощ за жилищен наем, вие ще получавате ежемесечно сума, която да покрива целия ви наем или част от него. Както се подразбира от написаното дотук, сумата на помощта не е фиксирана и зависи от вашите доходи и обстоятелства и от това дали живеете под наем в частно или общинско жилище.

Ако сте настанени в общинско жилище, сумата, която ще ви бъде отпусната зависи от:

–        Наемът, който плащате (не трябва да бъде прекалено висок, т.е. сумата, която плащате трябва да е приемлива за такъв тип жилище);

–        Имате ли свободна стая (за една свободна стая помощта ще бъде намалена с 14%, а за две с 25%) ;

–        Доходите в домакинството (включително други социални помощи, пенсии и спестявания над 6000 паунда);

–        Обстоятелствата на хората в домакинството (възраст, имат ли увреждания и т.н.).

Пример: Джон живее в общинско жилище и плаща наем от 100 паунда на седмица. Отпусната му е помощ за половината наем, т.е. 50 паунда. Той има една свободна стая, затова помощта му се намалява с 14%. Това значи, че помощта, която получава ще бъде намалена с 14 паунда и той ще получава 36 паунда на седмица.

Ако живеете в частно жилище, сумата, която ще ви бъде отпусната се определя от:

–        Квотата за жилищни помощи  в района, в който се намира имота. Можете да я проверите на адрес lha-direct.voa.gov.uk/search.aspx

–        Доходите ви (включително други социални помощи, пенсии и спестявания над 6000 паунда);

–        Обстоятелствата ви.

Ако живеете в едностайно жилище или в споделено, в което ползвате само една стая, размерът на помощта за наем може да бъде до 250 паунда на седмица. За двустайно жилище е до 290 паунда, за тристайно до 340 паунда и за четиристайно до 400 паунда.

Помощта за жилищен наем се изплаща от местната община, като за обитатели на общинско жилище тя се приспада директно от наема им, а за частните наематели се изплаща по банков път.

Подаването на документи за помощ за жилищен наем може да стане по следните начини:

–        Ако получавате други помощи трябва да се свържете с местното Бюро по труда (Jobcentre Plus) и да им съобщите, че искате да кандидатствате за помощ за наем. Те ще изпратят документите ви към местната община;

–        Ако получавате Пенсионен кредит, трябва да се обърнете към Пенсионната служба  да им кажете, че желаете да кандидатствате за помощта за наем. Те ще се свържат с местната община и ще изпратят документите ви;

–        Ако не получавате помощи трябва да попълните и подадете формуляр HCTB1, който може да бъде взет от местната община или онлайн на адрес: www.gov.uk/government/publications/housing-benefit-claim-form.

Категория: