Помощ за заплащане на разходите за такси при отглеждане на дете в ранна детска възраст

-

Правителството предоставя нови начини за помощ на родителите. Независимо дали децата ви са малки или вече тийнейджъри, вие можете да получите помощ за разходите по отглеждането им. Има много нови опции, които предлага правителството за работещи и неработещи родители.

Помощ за деца на 2 години: 15 часа седмично безплатна грижа за детето

15 часа безплатна грижа за дете на седмица могат да получат семействата в Англия, които получават някаква форма на помощи, и са с деца на 2 години.

Имате право да получавате 15 часа безплатно седмична грижа за вашето дете, които можете да използвате гъвкаво, ако получавате:

  •   Помощта Income Support (обикновено гражданите на ЕС не я получават)
  •   Помощ за търсещи работа, основана на доходите (Income-based Jobseeker’s Allowance -JSA)
  •   Данъчни кредити (tax credits) и имате годишен доход под 16 190 паунда бруто.

Също така имате право да получавате 15 часа безплатно седмична грижа за вашето дете, ако някое от следните се отнася до вашето дете:

  •           за него се грижи местната община
  •           детето има текущо състояние, което изисква да се покрият специални образователни нужди (SEN) или се прилага план за образование, здраве и грижа (education, health and care (EHC) plan).
  •           детето получава помощта за за инвалиди Disability Living Allowance
  •           за детето се грижат според специална заповед за настойничество, нареждане за разпореждане с деца или осиновяване.

Безплатните 15-часа можете да използвате в някои детски заведения, например в детските градини и ясли и градинските/яслени групи към училищата, в групите за игра и предучилищните групи, при детегледачка (Childminder) и в центровете „Sure Start“ от 1-ви януари, 1-ви април или 1-ви септември след навършването на 2 години на детето.

Помощ за отглеждането на деца на 3 и 4 години: 15 часа седмично безплатна грижа за детето

15 часа безплатна грижа за дете на седмица могат да получават всички семейства в Англия, които са с деца на 3 и 4 години. Те могат да ги използват по гъвкав график.

Такава грижа се предоставя в същите учебни заведения, които споменахме по-горе, от 1-ви януари, 1-ви април или 1-ви септември след навършването на 3 години на детето.

За повече информация можете да се свържете с представител на детските заведения или с вашата община.

Помощ при отглеждане на деца на 3 и 4 години: 30 часа седмично грижа за детето

Едно от условията е Вие и партньора Ви да очаквате средна заработка, равна на 16 часа седмично при националната минимална работна заплата за вашата възраст – това е в размер на 120 паунда, платими по националната минимална заплата за живеене (National Living Wage), който се плаща на хора на 25 и повече години, или по-малка заработка, ако сте под 25 години и получавате националната минимална работна заплата за по-ниска възраст  (National Minimum Wage).

Ако Вие или партньора Ви сте в майчинство, отпуск по бащинство или отпуск поради осиновяване или не сте в състояние да работите поради недъг или поради отговорността да се грижите за болен, пак може да отговаряте на условията.

Нямате право на 30 часа безплатна грижа за деца, ако Вие или партньора Ви очаквате да имате заработка 100 000 паунда или повече годишно.

Детето Ви може да започне да посещава детско заведение в учебния срок, който започва, след като то навърши 3 години и сте получили валиден код за правото да ползвате 30 часова безплатна грижа за дете, което е по-късно във времето. Учебните срокове започват на 1-ви септември, 1-ви януари и 1-ви април.

Може да ви бъде поискана допълнителна информация във връзка с вашата молба, така че подайте молба за започване предварително за всеки срок поотделно.

За да запазите мястото си за безплатна 30-часова грижа, трябва да проверявате на всеки 3 месеца дали вашите данни са актуални.

30-часова грижа за деца може да получите в детските заведения, които я предоставят – в ясли, училища, при детегледачи (Childminder), в групи за игра, в центровете „Sure Start“ и в клубовете After school в училищата.

30-часовата грижа не е предназначена за заплащане на разходи за храна или други консумативи (например памперси или слънцезащитни кремове), допълнителни часове или допълнителни дейности (например пътувания). Детските заведения може да ви поискат да заплатите такса за такива допълнителни разходи.

Ако решите да платите, това е договорка между вас и доставчика на услугата. Не трябва, обаче, да се изисква да заплащате такса като условие за предоставяне на 30-часово място и трябва да ви бъдат предложени алтернативни варианти.

Такси за градини/детегледачки, освободени от данъци (Tax-Free Childcare) за деца от 0 до 11 години включително (или до 16 години включително, ако са с недъг)

Такси за градини/детегледачки, освободени от данъци (Tax-Free Childcare) е нова схема на правителството, която има за цел да подпомогне работещите родители в грижата за децата им.

Помощта е налична за семейства, включително самонаети, които живеят във Великобритания и имат деца до 11 годишна възраст включително (или до 16 години включително, ако са с недъг).

За всеки 8 паунда, които плащате, правителството добавя още 2, общо до 2 000 паунда на година за дете. Това е до 500 паунда за три месеца.

И тук едно от условията е Вие и партньора Ви да очаквате заработка (средно) равна на 16 часа седмично от националната минимална работна заплата за вашата възраст –120 паунда, ако сте на възраст 25 и повече години, или по-малко, ако сте под 25 години.

Също както и при помощите, изброени преди това, ако Вие или партньора Ви сте в майчинство, отпуск по бащинство или отпуск поради осиновяване, или не сте в състояние да работите поради недъг или поради отговорността на настойник, пак може да отговаряте на условията за получаване на този вид помощ.

Нямате право на тази помощ, ако Вие или партньора Ви очаквате да имате заработка 100 000 паунда или повече годишно.

Не можете да се възползвате от помощта едновременно във вид на ваучери за грижа за децата, като Универсален кредит (Universal Credit) или като данъчни кредити (tax credits).
Но можете да я използвате заедно със схемите за 15 или 30-часовата грижа за деца.

Ако се класирате да получавате този вид помощ, можете да си подпомогнете плащанията за всеки вид регистрирано учебно заведение – детегледачи, детски ясли и бавачки, клубове за след училище и схеми за игра, училища, домашни настойници, работещи за регистрирани агенции за гледане на деца в домовете.

Напомняме Ви, че помощта е налична от 14 февруари 2018 г за деца на възраст до 11 навършени години включително.

Съществуващата схема Подкрепена от работодателя грижа за деца (Employer-Supported Childcare) остава налична за нови членове до април 2018 година.

Данъчни кредити (Tax credits) за грижи за деца до 15 години включително (16 години включително, при деца с недъг)

Помощта е налична за семейства, които живеят във Великобритания и имат деца до 15 години включително (или до 16 години включително, ако са с недъг).

Ако имате право на Данъчен кредит за работещи (Working Tax Credit) и Вие и партньора Ви работите поне по 16 часа седмично всеки от вас, можете да поискате обратно до 70% от допустимите разходи, които сте направили за отглеждането на детето ви, което е на възраст до 15 години включително (или до 16 години включително, ако е с недъг).

В зависимост от вашите доходи, можете да получите до 122.50 паунда седмично за едно дете или до 210 паунда седмично, ако имате две или повече деца.

И при този вид помощ, при получаването ѝ можете да я използвате, за да подпомогнете плащанията си за всички регистрирани учебни заведения и регистрирани детегледачи, изброени преди това.

Може да имате право на данъчен кредит за (отглеждане на) деца (Child Tax Credit), дори и ако не работите.

Универсален кредит (Universal Credit) ще се въвежда постепенно през следващите няколко години. Той ще замести няколко съществуващи вида помощи, включително и данъчните кредити. Ако вече получавате данъчни кредити, не е нужно да правите нищо.

Нямате право да подадете документ за отпускане на Универсален кредит (Universal Credit), данъчни кредити (tax credits), или такси за градини/детегледачки, освободени от данъци (Tax-Free Childcare) по едно и също време.

Универсален кредит (Universal Credit) за грижа за дете до 15 години включително

Универсален кредит (Universal Credit) за грижа за дете до 15 години, включително, е за работещи семейства, които са в Англия, Шотландия и Уелс. Той покрива до 85% от приемливите разходи за деца, като има горна граница на получаваната сума.

Ако Вие и партнора Ви работите, или ще започвате работа, и сте подали документи за получаване на Универсален кредит (Universal Credit), можете да си възвърнете до 85% от разходите, които правите при отглеждането на децата си, които са на възраст до 15 години включително.  Това означава, че можете да получавате до 646 паунда месечно за едно дете или 1 108 паунда месечно, ако имате 2 или повече деца.

Както и при другите видове помощи, можете да използвате и тази помощ, за да подпомогнете плащанията си за всяко едно регистрирано учебно заведение или агенция за детегледачи.

Универсален кредит (Universal Credit) ще се въвежда постепенно през следващите няколко години и ще замести редица помощи. Дали можете да подадете документи за получаването на Универсален кредит (Universal Credit) ще зависи от това къде живеете и от вашите лични обстоятелства. Ако вече получавате данъчни кредити, не е нужно да правите нищо.

Нямате право да подадете документ за отпускане на Универсален кредит (Universal Credit), данъчни кредити (tax credits), или такси за градини/детегледачки, освободени от данъци (Tax-Free Childcare) по едно и също време.

Ваучери за грижа за деца (Childcare voucher) до 15 години включително (16, ако имат недъг)

Помощта е валидна за работещи семейства, които живеят във Великобритания и са с деца до 15 години включително (до 16 години включително, ако имат недъг) и е в размер на до 933 паунда годишно във вид на спестявания от плащането на данъци и национално осигуряване.

Ако работодателят ви предлага ваучери за грижа за деца (Childcare voucher) или предоставя грижа за децата на работещите при него, можете да получите до 933 паунда годишно във вид на спестявания от плащанията за данъци и национално осигуряване.

Сумата, която можете да получите, зависи от това колко са доходите ви и кога се включвате към схемата. Плащате за грижите за децата си преди данъчното облагане и се правят приспадания от национално ви осигуряване.

Не можете да използвате ваучери за грижа за деца (Childcare voucher) по същото време, в което получавате помощта такси за градини/детегледачки, освободени от данъци (Tax-Free Childcare).

С течение на времето помощта такси за градини/детегледачки, освободени от данъци (Tax-Free Childcare) ще замести ваучерите за грижи за деца и грижите за деца, организирани директно от работодателя ви.

Ваучери за грижа за деца (Childcare voucher) ще бъдат налични като опция за нови членове до април 2018. Родителите, които вече ги използват, могат да продължат и след тази дата, до момента, до който работодателят им предлага тази оферта.

Освобождаването от данъци и национално осигуряване за детските заведения на работното място също ще продължи.

Подкрепа, докато учите

Това са седмични плащания, които можете да получавате, докато посещавате училище или колеж от шеста форма (sixth-form college) или ако сте в редовно висше образование.

Може да получавате седмични плащания чрез Грижа за обучението (Care to Learn), ако сте под 20 години и посещавате обучение, например училище или колеж от шеста форма (sixth-form college).

Можете да подадете документи за Факултативна подкрепа при обучаващите се (Discretionary Learner Support), за да плащате за грижа за деца, ако сте на 20 или повече години и посещавате редовно обучение, например NVQ, BTEC или PGCE.

Можете да подадете документи за поучаване на Субсидия за грижа за дете (Childcare Grant), ако сте в редовно висше образование, за да плащате за разходите за грижи за деца до 14 години включително или до 16 години включително, ако имат специални нужди.

Категория: