Помощ за покриване на здравните разноски за хора с нисък доход

-

Повечето услуги предоставяни от NHS са безплатни, може да има някои такси или други разноски, които вие ще трябва да заплатите. Ако сте с ниски доходи има възможност да получавате финансова помощ за здравните си разноски от NHS. Програмата на NHS се казва “Low Income Scheme” или накратко LIS и покрива:

 • Разходи за предписване на лекарства;
 • Стоматологични разходи;
 • Разходи за преглед на очите, очила или контактни лещи;
 • Пътни разходи;
 • Разходи за перуки.

Може да кандидатствате за LIS стига спестяванията, инвестициите или имотите, които притежавате да  не надвишават главното ограничение. За Англия лимитът е:

 • 23,250GBP за лица, които живеят за постоянно в социални домове – старчески, детски или за хора с увреждания;
 • 16,000GBP за всички други.

Ако получите помощи, те се полагат и на вашият партньор и вашите деца.

Кандидатстване

Според вашите обстоятелства, може да кандидатствате като попълните формуляр “HC1” и ако ви одобрят ще получите сертификат “HC2” за пълна помощ, или сертификат “HC3” за частична. Можете да се класирате за пълна помощ, ако сумата на вашите доходи е  по-малка или равна на здравните ви разноски, или не я надвишава с повече от сумата за половин такса за предписване на лекарства. Ако вашите доходи превишават този лимит, вие имате шанс да се класирате за частична помощ. Ако се класирате за някаква помощ, в сертификата, който ще получите, ще пише колко е тя и каква ще е сумата на здравните ви разноски.

Трябва да сте на ясно, че условията са сходни с тези за получаването на социални помощи, но ако не ви одобряват за социалните помощи, не се отказвайте, ами кандидатствайте и за LIS.

За да кандидатствате задължително трябва да попълните формуляр “HC1” и да го изпратите обратно. Формулярът може да вземете от местното бюро по труда, местната болница, вашият личен лекар, стоматолог или оптик, както и разбира се да го поръчате онлайн на този адрес.

Ако има нещо не ясно при попълването на формуляра или просто имате някакъв въпрос, може да се обадите на телефон 0845 850 1166. Има и възможност да предоставите необходимата информация по телефона и те да ви попълнят формуляра, след което ще ви го изпратят да го разпишете и вие го връщате обратно.

Когато получите помощта, сертификатът, който потвърждава това има валидност от 6 месеца до 5 години като това отново зависи от вашите обстоятелства.

Няма нужда да кандидатствате за LIS ако вие или вашият партньор получавате следните помощи:

 • Income Support;
 • Jobseekers Allowance;
 • Employment and Support Allowance;
 • Pension Credit Guarantee Credit.

Ако получавате някоя от тези помощи вие автоматично имате право на пълна помощ за покриване на здравните ви разноски.