Помощ и съвети при пътнотранспортни произшествия във Великобритания

-

Ако участвате в катастрофа на пътя, има някои неща, които трябва да предприемете, без значение дали вината  е ваша или не.

Да не се спре при пътно произшествие или да не се съобщи за него е сериозно нарушение, което може да ви струва скъпо – голяма глоба, забрана за шофиране и дори затвор. Ето какво трябва да направите…

  • Ако вие шофирате и e ранен друг човек;
  • Причинени са щети на друго превозно средство или на чужда собственост – включително на лампи, пътни знаци и др. на пътя;
  • Животно (кон, едър рогат добитък, магаре, муле, овца, прасе, коза или куче) е убито или ранено, като не се е возило при вас.

Тогава вие трябва да:

Спрете и останете на местопроизшествието за разумен период от време.

Да дадете регистрационния номер на автомобила си, имената и адреса си, както и тези на собственика на автомобила (ако не сте вие) на всеки  с разумни основания да ви иска подобни данни.

Ако не дадете данните си на местопроизшествието, е задължително да съобщите за него в полицейското управление или на полицейски служител възможно най-скоро, във всички случаи в рамките на 24 часа.

Ако друг човек е ранен, вие сте длъжни да:

Представите своя сертификат за застраховка, ако някой на местопроизшествието има основателни причини да ви го изиска.

Ако не можете, трябва да съобщите за произшествието в полицейското управление или на полицейски служител, в срок до 24 часа. Трябва да представите сертификата си за застраховка, но ако не е у вас, когато отидете да съобщите за произшествието в полицията, трябва да го занесете до седем дни в същия полицейски участък.

Да съобщите за произшествието на полицията по телефона не е достатъчно и не може да искате някой друг да го направи вместо вас.

Вие сте задължени да направите тези неща не само когато пряко сте свързани с пътно произшествие, но и ако присъствието ви е значим фактор.

Уведомяване на застрахователя

Дори да нямате намерение да подавате иск към застраховател, трябва да съобщите на своята застрахователна компания за случилото се произшествие, и то в разумен срок.

На местопроизшествието

Съберете и си запишете възможно най-много информация – снимки и бележки – докато можете още на място.

Дата, час, местоположение, метеорологични условия, пътни условия, пътна маркировка, знаци и сигнали.

Превозни средства – марка, модел, регистрационен номер, цвят, състояние, приблизителна скорост, посока, използване на светлини и светлинни сигнали, пътници.

Хора – данни за връзка, описание и отличителни белези на шофьора, данни за връзка с пътниците, пешеходци и други свидетели, данни на полицейските служители.

Щети – описание на щетите на превозните средства или имоти и всички наранявания на участниците в произшествието.

Искове, оценки и ремонти

Ако имате пълно автокаско (comprehensive insurance), тогава възмездяването на щетите ще стане според сроковете и условията на полицата ви.

Не е задължително да подавате иск към своя застраховател, но ако сумата за ремонта е прекалено висока или колата се отписва заради тотална щета, то тогава вероятно ще искате да го направите. Имайте предвид, че това може да се отрази на вашия бонус за липса на застрахователни искове (No Claims Bonus).

Ако имате застраховка „Гражданска отговорност“ (Third party), тогава щетите по вашия автомобил няма да бъдат покрити от застрахователя ви.

Когато завеждате претенция, следвайте процедурата на застрахователя, обикновено е описана в полицата ви.

Застрахователни оценки

Ако автомобилът ви е откраднат и не се намери или ако застрахователят прецени, че ремонтът ще е по-скъп, отколкото струва автомобилът, тогава автомобилът ще бъде обявен за „тотална щета“ и ще ви се предложи изплащането на стойността на му според настоящата му пазарна стойност.

Пазарната стойност ще бъде базирана на продажната цената на сравнимо превозно средство от търговец с репутация, непосредствено преди момента на щетата или кражбата.

Автомобилите често се продават за по-малко от рекламираното, затова застрахователите ще използват официалните справочници за цени (Glass’s, CAP и др.) за по-точна оценка.

Стойността, която вие сте записали във формуляра за застраховката или върху иска, няма да бъде взета под внимание.

Ако не сте доволни от оценката:

Финансовият омбудсман предлага съвети как да направите оплакването. Можете дори да изпратите жалба до него и да го помолите да я прегледа.

Техническа изправност

Вашата застрахователна полица вероятно има клауза, в която се казва, че автомобилът ви трябва да се поддържа в добра техническа изправност.

Вашият иск може да бъде отхвърлен, ако се установи, че не сте поддържали автомобила си в добро техническо състояние и това е причинило или спомогнало за произшествието и последващата щета.

Плащането за тотална щета може да бъде в намален размер, ако се докаже, че превозното средство е нямало да може да премине тест за техническа изправност.

Ремонти

Ако имате пълно автокаско, застрахователят ви може да ви каже да използвате техен одобрен сервиз за поправка на автомобила ви.

Това означава, че всеки проблем при ремонта може да бъде отнесен към застрахователя.

Сервизът може да ви предостави оборотен автомобил за ползване, но обикновено зависи от това, дали сервизът разполага със свободни автомобили и е въпрос на конкретно решение в момента, а не е нещо, на което задължително имате право –  освен ако е изискване, заложено в застрахователната ви полица.

Ако превозното ви средство е с тотална щета, не е вероятно да получите оборотен автомобил.

Ако полицата ви е с ‘доброволно самоучастие’ (т.нар. excess), обикновено ще трябва да платите сумата за самоучастието на сервиза, преди да можете да си вземете поправения автомобил.

Ако имате само „Гражданска отговорност“ и инцидентът не е по ваша вина, можете да имате възможност да си възвърнете парите за ремонта от застрахователя на другата страна в произшествието.

След като данните за претенцията ви стигнат до другия застраховател, той може дори да ви предложи ремонт на автомобила ви.  Ако това не стане, вие ще трябва да възстановите разходите, заедно с други незастраховани загуби.

Отписване на автомобил от застрахователите

Ако автомобилът е обявен за тотална щета, той ще бъде отписан от застрахователя и прибран от него, а на вас ще ви бъде изплатена неговата стойност. Това се прави, за да е сигурно, че на пътя няма да бъдат върнати опасни, зле ремонтирани превозни средства и че частите няма да се ползват за даване на нова самоличност на откраднати автомобили.

Доброволен кодекс за практика, поддържан от големи организации като Външно министерство, Министерството по транспорта, Асоциацията на британските застрахователи, КАТ и др, определя 4 категории при  при отписване определя четири категории (с латински букви):

Категория „А“ – за скрап или мачкане, без части, които си струват повторна употреба.

Категория „B“ – разглобява се за части, а шасито се смачква.

Категория „C“ – възможен за поправка, но разходите по ремонта надхвърлят стойността на автомобила преди катастрофата.

Категория „D“ – поправим, като разходите за ремонта не надхвърлят стойността.

Можете да чуете и термини като „действителна щета“, който определя първите две категории, и термин „конструктивна щета“, който се използва за другите две категории.

Данни за автомобилите с тотална щета се вписват КАТ (DVLA), заедно с категорията, към която спадат.

Номерът за идентификация на превозното средство (VIN), видимият VIN и регистрационните номера трябва да бъдат безопасно премахнати или унищожени (при категории „А“ и „Б“); и еърбезите и коланите трябва също да бъдат премахнати, а не използвани отново (категория „B“).

Автомобилите от категории „C“ и „D“ могат да бъдат продавани за ремонт.

Автомобилите от категории „А“ и „B“ не могат да бъдат пререгистрирани.

Покупка на отписан автомобил категория „C“ или „D“

Ако обмисляте купуването на отписан автомобил, имайте предвид, че категории „C“ и „D“ са маркирани на регистрационния документ и ще се отразят на препродажната цена и на възможността за продажба – това трябва да е отразено и в цената, когато купувате.

Обмислете независима инспекция, за да сте сигурни, че ремонтите са извършени добре и по необходимите стандарти.

Застраховката на подобен автомобил може да бъде по-скъпа, а някои застрахователи дори могат да откажат да го застраховат.