Помощ с разходите при завеждане на дело/Расови и религиозни нападки

-

Помощ с разходите при завеждане на дело
Ако възнамерявате да заведете дело, ще се сблъскате с финансови разходи. Можете да получите помощ. Commission for Racial Equality (CRE) може да успее да ви помогне с разходите.
Ако смятате, че сте дискриминиран(а) в работата си, вашият случай може да бъде отнесен при професионалния трибунал.
Ако имате право на държавни правни услуги, може да успеете да получите съвет и помощ от адвокат по силата на програмата за законна помощ. Помощ се предлага само за подготовка на делото. Даден адвокат няма да може да ви представлява по силата на програмата за законна помощ.

Расови и религиозни нападки
Расовите и религиозна нападки са такива, които се осъществяват поради нечий расов или етнически произход, или поради неговата религия или липса на такава. Те включват следното:
• физическа атака върху човек или семейство, осъществена от друг човек или група от хора;
• атака срещу нечие жилище или собственост, например, счупване на прозорец, хвърляне на предмети през отвора на пощенската кутия или запалване на автомобил;
• устна обида или заплаха;
• писмена заплаха, например, писмо, брошура, e-mail или текстово съобщение по телефона;
• обидно послание, написано на стена или сграда.

Расови обиди
Ако сте бил(а) измъчен(а), обезпокоен(а), обиден(а) или нападнат(а), поради расовия ви произход, човек, който ви е причинил подобно нещо може да бъде съден.
Нещо повече, ако някой подбуди омраза към хората от определена расова група, например, чрез публикуване или разпространяване на обидни брошури, този човек може да бъде съден за расова омраза.

Религиозни обиди
Ако сте бил(а) измъчен(а), обезпокоен(а), обиден(а) или нападнат(а), поради вашата религия, човек, който ви е причинил подобно нещо може да бъде съден.

Категория: