Поправка или сменяне на стоки – 6 годишното правило

-

Ако някое от вашите права като потребител е било нарушено, можете да попитате търговеца за безплатна смяна или поправка. Това можете да го направите по всяко време в рамките на 6 години от покупката на продуктите, при условие че е приемливо да траят толкова дълго. Връщането на тениска след 5 години и половина най-вероятно няма да бъде приемливо! Ако не откриете проблем в рамките на 6 години от купуването на продукта, няма да можете да поискате замяна или поправка.
Ако търговецът не се съгласи, че е съществувал проблем със стоката по време на продажбата, негова е отговорността да го докаже, ако вие се оплачете в рамките на 6 месеца от притежанието на стоката. Ако се оплачете след като 6-те месеца изтекат, ваша е отговорността да докажете, че проблемът е съществувал по време на продажбата.
Търговец, който се съгласи да извърши даден ремонт или да осигури замяна, трябва да го направи в рамките на благоразумен период, като не причинява някакво друго очевидно неудобство. Ако поискате от търговеца да извърши дадена поправка, но се окаже, че това е непрактично или твърде скъпо, търговеца не е длъжен да поправи стоката, но пък вие можете да поискате замяна вместо това. По същия начин, ако поискате от търговеца да ви замени някаква стока, но това се окаже непрактично или твърде скъпо, търговеца няма да бъде длъжен да ви замени стоката, но пък вие може да поискате поправка вместо това.
Ако нито поправката, нито замяната са практични, вие можете да получите отстъпка от цената, или дори изцяло да ви върнат парите, ако:

  • не е възможно стоката да се поправи или замени; или
  • поправката или замяната ще струва повече от отстъпката от цената или връщането на цялата сума; или
  • търговецът не е заменили или поправил стоките в рамките на благоразумен период от време, или не е могъл да го направи без да причини значително неудобство.
    Възможно е да получите отстъпка от цената, ако стоките са функционирали добре до момента, в който сте спрял(а) да ги използвате. Ако сте могъл(могла) въобще да употребявате стоките, можете да успеете да ги върнете и да си получите цялата сума от парите обратно.
Категория: