Последици при нарушаване на правилата в градския транспорт в Лондон

-

Градският транспорт в Лондон (TFL) e организацията, която е натоварена с всички дейности засягащи транспорта, включително и налагането на глоби и съдебното преследване на лица, които по една или друга причина са хванати, че пътуват без редовен билет или карта в пътната мрежа на Лондон.

Нормативната уредба, която може да бъде използвана за преследване на лица пътуващи „гратис“ е доста голяма и включва много на брой закони и производни правни актове (Byelaws). Повечето закони определят различните деяния извършени на територията на градския транспорт, като криминални престъпления със съответните правни последици.

Като примери за подобни криминални престъпления, могат да се посочат:

 • Пътуване без билет във автобус или метрото
 • Систематично пътуване без билет (повече от два-пъти)
 • Ползване на чужда карта за пътуване или ползване на карта с намаление, на което нямаме право
 • Нападение, обида, неприличен или заплашителен жест насочени срещу лица работещи в метрото, повреждане на имущество и др.

Една от най-често срещаните ситуации е когато ни хванат без билет или без достатъчно пари в картата за пътуване.

Какви са нашите права?

Имаме право да не отговаряме на въпросите зададени ни от инспектиращите ако това би ни попречило по някакъв начин на защитата при повдигане на обвинение. Имаме право да попитаме какво наказание биха ни наложили, ако признаем на място определени факти. Имаме право да поискаме документ, ако ни е наложена глоба. Имаме право да не представяме документ за самоличност на проверяващите и др.

Какви не могат да правят или изискват проверяващите?

Не могат да ни обискират, да ни задържат физически или оказват физическо насилие или да ни заплашват. Ако ни направят предупреждение, че ако кажем нещо ще бъде използвано срещу нас в последствие, това няма да има правното значение на такова изявление, направено от полицията по отношение на  проверката на документите, самоличността и фактите относно пътуването. Нямат право да проверяват документите ни за самоличност ( за това обикновено винаги се вика транспортна полиция, за установяване на адреса и самоличността на лицето).

Какви права има полицията във връзка с такива криминални постъпки?

Могат да ни проверят документите и да ни задържат ако не притежаваме такива

Какво не бива да правим ако ни хванат без билет?

Не трябва да лъжем проверяващите, но не трябва и да се признаваме за виновни, тъй като обикновено проверяващите извършват дейността си по двойки и всичко което кажем може да бъде прието като неоспорим факт, ако решат да ни преследват чрез съда  впоследствие. Като признание за вина могат да служат изрази, като „признавам, че пътувам без билет“ или „досега никога не съм го правил“ и пр. По добре е да се запази мълчание и да се изчака решението на проверяващите.

Какви санкции могат да ни наложат проверяващите на място?

 • Могат да ни направят официално предупреждение, за наказателно преследване , ако бъдем хванати повторно и/или
 • Наложат глоба до 80 паунда за маловажни случаи (пример, пътуваме с недостатъчно средства в картата поради „mistake”.

Ако глобата не се плати на място проверяващите имат право да отнесат случая до” prosecution department”, който може да ни повдигне обвинение за умишлено отклонение от плащане на съответната глоба. Ако ни бъде повдигнато впоследствие обвинение, ще бъдем уведомени с писмо от съответният отговорен отдел на (TFL). В случай, че ни повдигнат обвинение, рискуваме плащането на криминална глоба и/или друго наказание, както и криминално досие ако бъдем признати за виновни. В определени случаи, преследващите органи използват различни правни похвати, за да постигнат получаването на ефективна присъда.

Какво бихме могли да направим, за да не стигнат нещата до съд?

Преди пращането на документите в съда, ще ни се даде право да отговорим на обвинението и съответно да дадем обяснение за причините за извършване на деянието.

Добре е да се знае, че лица под 18 години не би трябвало да се изпращат на съд освен при „сериозни престъпления“, като криминално причиняване на повреди на имущество на (TFL), подправяне на документи, “assaults” на работещи в метрото, наличие на няколко деяния и др.

По-отношение на лица, които имат право на безплатно пътуване, може да им се отнеме правото, ако поведението им е в нарушение на правилата установени за работа в транспорта ( например дадем картата си за пътуване на друг за ползване)

Съществуват и фактори, които могат да предотвратят повдигане на обвинение, като:

 • Не-достатъчно доказателства
 • “Genuine mistake of facts”
 • Възрастта на лицето или неговото психическо състояние и др.
 • Когато не е в „public interest“;

както и фактори, които могат да се вземат в предвид, за да се преустанови криминалното преследване като:

 • изключителни обстоятелства
 • нови доказателства неизвестни на (TFL), които оправдават деянието и и др.

В определени случаи на лицето може да бъде изпратено предупредително писмо, с предупреждение, че при следващо деяние ще бъде криминално преследвано ако:

 • Лицето е признало вината си
 • Рискът от последващо деяние е минимален
 • Лицето е платило административните разходи на съответния административен орган
 • Лицето е предоставило изключителни смекчаващи вината обстоятелства и не е в интерес на публиката да се процедира с криминално обвинение в съда

Пътуването без билет във Великобритания се приема за сериозно нарушение и често може да доведе до криминално преследване на съответният нарушител.