Правата на младежите от А-Я

-

Аборт Независимо на каква възраст сте, имате право на поверителна консултация с лекар, при условие че се изясните, че родителите ви не трябва да знаят. Обаче, лекар, който не желае да приеме молбата ви за поверителност, може да откаже да обсъдите проблема. Ако сте млада жена под 16-годишна възраст, която иска да обсъди аборт с лекаря си, проверете още в самото начало на разговора дали лекарят е готов да ви даде поверителна консултация. Ако лекарят не желае да ви даде поверителна консултация, или вие не желаете да отидете при семейния ви лекар поради друга причина, трябва да потърсите помощ от друга агенция, като Brook Advisory Clinic или някой местен център по семейно планиране. Ако сте под 16 години и се нуждаете от манипулация, обикновено лекарят ви ще поиска родителско съгласие. Все пак, някои лекари ще извършат аборт без родителско съгласие, ако сметнат, че това е необходимо за бласъстоянието ви. Но, обикновено те ще предпочитат да обсъдите проблема с родител и ще се опитат да ви убедят да го направите.

Алкохол Престъпление е да се дава алкохол на дете под 5 години (освен ако не е предписан от лекар поради здравословни причини). Ако сте на и над 5, но под 16 години няма законна забрана да употребявате алкохол в жилището си или на други частни места. Ако сте под 14-годишна възраст, не можете просто да отидете в някоя кръчма или на друго лицензирано място, където се продава и консумира алкохол през работно време, освен ако не сте дете на хазяина или не живеете там. Обаче, кръчмарят може да подаде малба за детски сертификат, който позволява на деца под 14-годишна възраст да посещават кръчмата с придружител. Обикновено децата не могат да стоят след 21:00 часа. Ако сте на 14 или 15 години, можете да посещавате кръчми, но не можете да си купувате алкохолни напитки от там. Ако сте на 16 или 17 години можете да си купувате или да пиете вино, бира, сайдер или perry (ферментирал сок от круши) (но не алкохолни) с яденето в хотел или ресторант, или в помещение от кръмата, отделено за сервиране на храна. Обикновено е престъпление за човек, който е под 18-годишна възраст да си купува и да пие алкохол в кръчма – но вижте следващия параграф. Също така, престъпление е човек да купи алкохол от името на друг човек, който е под 18-годишна възраст, който алкохол ще се пие на улицата. Всеки, който работи в кръчма ще извърши престъпление ако продаде или позволи на човек, под 18-годишна възраст, да пие алкохол в кръчмата. Обаче, той може да се защити, ако успее да докаже, че е нямал никаква причина да заподозре, че човекът е бил под 18 години. Ако полицията заподозре млад човек в притежание на алкохол (или нещо, което те смятат за алкохол) на „съответното място”, те могат да го конфискуват. „Съответно място” е всяко публично място (с изключение на лизензираните места) или място, за което някой е получил незаконен достъп. Полицията може да конфискува алкохол, или нещо, което смята за алкохол, от човек на всяка възраст, ако подозират, че част от алкохола е бил, или е определен да бъде, консумиран от друго лице под 18 години на „съответното място”. Полицията може да арестува всеки, който се опита да им попречи да конфискуват нещо, което те смятат за алкохол.

 Банкиране, кредит и заем Няма законна възрастова граница, на която можете да отворите банкова сметка, но зависи от банковия мениджър дали ще позволи на дете или млад човек да отвори банкова сметка. Съществуват забрани при отварянето на определени видове банкови сметки – например, като млад човек обикновено не сте законно отговорен за дълговете си, така че едва ли ще ви бъде отпуснат овердрафт. Ако сте под 18 години, за някой друг е криминална проява да ви изпраща материали, с които да ви подканя да заемате пари, или да купувате стоки и услуги на кредит, или да наемате придобивки. Обаче, ако сте над 14, но под 18 години, можете да сключите кредитно или заемно споразумение, ако имате възрастен попечител. Можете да заемате пари на всяка възраст, но достъпът ви до заеми ще бъде ограничен, защото договор между заемодадел и млад човек обикновено не се счита за легален. Ако подадете молба за кредитна карта, когато сте под 18-годишна възраст, молбата ви ще бъде отхвърлена.

Брак Ако сте на 16 или 17 години и искате да сключите брак в register office в Англия или Уелс, ще се нуждаете от писменото съгласие на родителите ви. Ако те ви откажат съгласие, можете да податете молба за сключване на брак до магистрат, окръжен съд или до Върховния съд. Ако сте на 18 или повече, може да сключи брак без родителско съгласие, ако отговаряте на другите условия. Във Великобритания не можете да сключите брак ако сте от един и същи пол (но може да сключите граждански съюз, „civil partnership“, който дава на партньорите много, ако не всички права на брачните двойки) или ако имате близка родствена връзка В Шотландия може да се ожените ако и вие, и вашият партньор сте от противоположен пол, ако сте на 16 или повече години и ако сте неженени, (неомъжвани), овдовели, разведени или сте прекратили гражданско партньорство.

Даряване на кръв и органи  Не ви е позволено да дарявате кръв, докато не ви сметнат за способен да проявите здрав разум за същността на тази дейност. Ако сте под 18 години, можете да дарите тялото и органите си при смърт, но ако сте под 16-годишна възраст, ще ви трябва съгласието на родителите ви, за да носите донорска карта. Родителското съгласие се изисква и преди да се използват органите.

Дискриминация  Расова дискриминация Незаконно е да дискриминирате някого, включително и дете или млад човек, под предлог като раса, цвят, националност, етническа или национална принадлежност. Ако страдате от расова дискриминация, можете да предприемете мерки срещу отговорната организация или индивид. Ако страдате от расово безпокойство, което включва обиди или заплахи, графити или физически нападки, можете да предприемете мерки.

Полова дискриминация Незаконно е да дискриминирате някого, включително и дете или млад човек, по полови предразсъдъци. Ако страдате от полова дискриминация, можете да предприемете мерки срещу организацията или индивида, които са отговорни за това.

Дискриминация задади неравностойно положение Незаконно е да дискриминирате някого, включително и дете или млад човек, заради неравностойното му положение. Ако страдате от дискриминация задаради неравностойното си положение, можете да предприемете мерки срещу организацията или индивида, които са отговорни за това.

Сексуална дискриминация Противозаконно е работодателят да ви дискриминира на работното място заради вашите сексуални наклонности. Обаче, при други обстоятелства, няма закон срещу сексуалната дискриминация. Lesbian and Gay Switchboard (020 7837 7324; 24-часова линия за помощ) може да свърже хората с организации, които могат да помогнат на младежи – лезбийки или гейове, да споделят с родителите си.

Религиозна или политическа дискриминация Противозаконно е работодателят да ви дискриминира на работното място заради вашета религия или вяра. Обаче, няма закон срещу дискриминация от този род при други обстоятелства.

Дишане на лепило  Незаконно е да се продават разтворители на лица под 18 години, но дишането на лепило не е неназаконно. Обаче, като дете или млад човек, могат да ви арестуват и да ви наложат глоба за дишане на лепило на обществени места.

Доброволно напускане на дома  При по-голяма част от обстоятелствата, можете да напуснете дома си без съгласието на родителите ви, или на някой с родителска отговорност, когато навършите 16 години. Родител, или човек с родителска отговорност, може да стартира съдебно производство за настойничество, но е малко вероятно някое съдилище да ви накара да се върнети в дома си, ако вие не желаете.

Доказателство за възраст Има много системи, които осигуряват карти, с които да докажете възрастта си. Много местни органи и колежи провеждат програми за такива карти. Portman Group е организация, която работи срещу злоупотребата на младите хора с алкохола. Тази организация може да осигури карта за доказателство на възрастта ви, ако сте над 18 години и външния ви вид не отговаря на възрастта ви. Кандидатите трябва да платят такса, да попълнят формуляр и да предоставят една снимка. Формулярът може да се намери от някои търговци на дребно или директно от Portman Group (020 7907 3700; www.portmangroup.org.uk).

Домашни любимци  Няма долна възрастова граница за притежаване на домашен любимец. Обаче, ако сте под 12 години, не можете да си купите домашен любимец без присъствието на родител.

Дългове при младежите Като дете или млад човек, обикновено не можете да бъдете съден/а за дългове. Това е така, защото обикновено вие не можете да създадете законно-действащ договор. Изключение правят дълговете за крайно необходими неща – например, храна, дрехи и подслон. Като родител, обикновено не сте задължен/а да плащате дълговете на децата си. Обаче, ако сте поръчител по договор, който те са сключили, ще отговаряте за всички дългове по споразумението, дори и когато договорът не е законно-действащ срещу
младия човек.

 Бутан-запалителни горива

Незаконно е да се продават метални кутии за пълнене на запалки, съдържащи бутан, на деца или млади хора, ако продавачът знае, че ще се злоупотреби със съдържанието.

Body piercing

Няма законни забрани за възрастта, на която можете да си пробиете ушите или други части от тялото. Обаче, някои учреждения може да се ръководят по свои собствени неформални ръководни принципи и да поискат родителско съгласие.

Завещания

Ако сте под 18 години, не можете да направите валидно завещание, освен ако не сте във въоръжените сили или не сте моряк. Никой под 18 години не може да бъде попечител, изпълнител или администратор на завещание, но можете да посочите настойник, който да действа от ваше име.

Религия

Родителят има право да избере коя религия да следват децата му в дома си и в училище, или да реши да не следват каквато и да е било религия. Обаче, едно дете или млад човек могат сами да изберат религията си, ако имат ясна представа за това. Ако родителят реши, че избраната от детето религия е опасна, може да бъде поискана съдебна намеса.
Има общоприето изискване училищата да осигуряват религиозно обучение, но е възможно дадено дете да бъде спряно от такова обучение.

Родители под 16-годишна възраст

 Майки под 16-годишна възраст
Ако сте под 16 години и имате бебе, вие имате същите законни права и отговорности към детето като всяка друга майка.

Помощи
Ако живеете с родителите си и те претендират за материална издръжка или Jobseeker’s Allowance въз основа на дохода, и вие и дететето ви можете да бъдете включени в иска. Ако родителите ви получават която и да е от тези помощи, те могат също да предявят иск за майчинство, за вас и детето ви, от Социалния фонд. Ако предявяват иск за жилищни помощи (Housing Benefit), могат да включат вас и детето ви в молбата. Ако родителите ви получават Пенсионен кредит, не можете да бъдете включени в техния иск, но те могат да поискат Детски данъчен кредит за вас и детето.
Като млада майка, можете да претендирате за детски помощи веднага щом детето се роди. Ако живеете с родителите си и те получават материална издръжка или Jobseeker’s Allowance въз основа на дохода, всички Детски помощи, които вие получавате, ще бъдат разглеждани като доход на родителите ви и помощите, които те получават ще бъдат намалени. Ако живеете с родителите си и те получават материална издръжка, Jobseeker’s Allowance въз основа на дохода или Пенсионен кредит (само кредит с поръчител), те ще имат възможност да изискват безплатно мляко и витамини от ваше име.

Образование
Местните научни власти са длъжни да осигурят образование на всички деца под 16-годишна възраст. Ако станете майка, това задължение остава.

Жилище
Като млада майка, обикновено няма да можете да получите частно наето или държавно жилище, защото сте твърде млада, за да имате право да наемете имот. Обаче, можете да се свържете с местната социална служба и да поискате да ви настанят, при условие че родителите ви са съгласни.

Издръжка
Като млада майка, можете да се обърнете към Агенцията за защита на детето, които да определят размера на издръжката, която ще се изплаща за детето ви.

Бащи под 16-годишна възраст
Като баща под 16-годишна възраст, може да поискате да имате формална връзка с детето си чрез подаване на молба за споразумение за родителска отговорност, за местоживеене или за връзка с детето.

Издръжка
Ако сте под 16 години и сте баща на дете, Агенцията за защита на детето може да очаква от вас да плащате детска издръжка. Веднага щом от Агенцията за защита на детето са убедени, че вие сте бащата, от вас ще се очаква да изплащате издръжка под формата на вноски, когато започнете да печелите или да получавате доход.

 Летене

От 16-годишна възраст ви е позволено да управлявате безмоторен самолет. Можете да притежавате частен лиценз за пилот от 17-годишна възраст, а търговски лиценз за пилот – от 18-годишна възраст.

Лични досиета

Вие имате право да видите информацията, която се съхранява за вас на всяка възраст, освен ако човекът, който се грижи за тази информация не ви сметне за неспособен/неспособна да разберете смисъла на вашия иск. Ако ви се откаже достъп до досието ви, можете да подадете жалба до Information Commissioner.
Като родител обикновено нямате право да видите информацията в компютърното досие на вашето дете. Това може да ви бъде позволено ако човекът, който се грижи за информацията, знае, че детето е упълномощило молбата ви, или – ако молбата се прави от името на дете или млад човек – е неспособно да разберете смисъла на иска.

Кой би могъл да помогне

Children’s Commissioner for Wales (01792 765600; www.childcom.org.uk) могат да дадат съвет на децата и младите хора, живущи в Уелс, относно правата и благосъстоянието им. Commissioner могат също да ви помогнат да съставите жалба за непристойно отношение към вас, ако използвате традиционната процедура на институция като учебно заведение, приют или социална служба. Ако жалбата ви е неуспешна, Commissioner могат да направят самостоятелно разследване.

Контрацептиви 

Няма възрастови забрани за даване на съвет или средства за предпазване от забременяване. Ако сте под 16 години, на лекарят му е позволено да ви предпише контрацептиви без съгласието или знанието на вашите родители. Обаче, той може да информира родителите ви, ако е загрижен за вашета зрелост.

Медицинско лечение

Регистрация при личен лекар (GP)
Ако сте под 16 години, нямате право да избирате личния си лекар и трябва да бъдете регистриран/а от родител. Ако сте на или над 16 години, можете сам/а да изберете личния си лекар.

Поверителност
Ако сте под 16 години, имате право на поверителна консултация с лекар, при условие че се изясните, че не искате родителите ви да знаят. Обаче, лекарят може да откаже да обсъди проблема, ако не желае да приеме молбата ви за поверителност. Ако сте на или над 16 години, имате право на поверителен съвет и лечение.

Съгласие за медицинско лечение
Ако сте под 16 години, можете да дадете личното си съгласие за дадено лечение, при условие че напълно разбирате за какво става въпрос. Ако лекарят реши, че не разбирате напълно значението на вашето съгласие, човек с родителска отговорност за вас може да даде съгласие от ваше име.
Ако сте под 18 години и откажете дадено лечение, човек с родителска отговорност или медицинския състав може да се обърнат към съда, за да ви опровергаят.

Такси на Националната здравна служба (NHS)
Ако сте под 16 години, или между 16 и 18 години, на редовно обучение, имате право на безплатни рецепти, зъболекарски услуги (включително и прегледи), очни прегледи, ваучери за очила и безплатни перуки и дрехи. В Уелс, всеки млад човек под 25 години има право на безплатни рецепти.
Ако сте на 16 или 17 години и не сте редовно учащ/а се, имате право на безплатни зъболекарски услуги (включително и прегледи). Можете да се класирате и за други здравни услуги ако имате нисък доход.
Ако сте на 16 или 17 години и сте на финансова издръжка от местните власти (независимо дали е пълна или частична), имате право на безплатни рецепти, очни прегледи, ваучери за очила и безплатни перуки и дрехи.

Болести по полов път
Ако мислите, че имате венерическа болест и искате съвет или лечение, отидете при семеен лекар, в клиника по семейно планиране, консултативна служба за бременни или клиника за венерически болести. Ако сте под 16 години, лекарят трябва да реши дали да действа без да се консултира с родителите ви. Ако сте загрижен/а за анонимността, трябва да проверите дали лекарят е готов да ви приложи поверително лечение.

СПИН
Ако искате съвет за болестта СПИН, ще трябва да потърсите специализирано мнение от, например, Terrence Higgins Trust (0845 1221 200; www.tht.org.uk)

Обзалагане и игра на комар

Всеки, който се обзалага с човек, за който знае, или е длъжен да знае, че е под 18 години, извършва нарушение.

Букмейкърски кантори, игрални зали и бинго
Ако сте под 18 години, може и да не ви позволят да влезете в публична букмейкърска кантора или игрална зала. Можете да посетите лицензирана бинго зала, при условие че не вземате участие в играта. Можете да участвате в игра на бинго в социален или църковен клуб, където играта не е организирана за лична облага. Можете също да играете бинго в частен клуб, в който бингото е част от клубните занимания, въпреки че клубът може да постави собствена възрастова граница.

Покер-машинки
Ако сте под 16 години можете да ходите в безистените, но не трябва да играете на покер-машинките, които дават £10 или повече в брой.
Ако сте между 14 и 18 години, можете да отидете в кръчма, но не ви е позволено да играете на покер-машинките, които дават £10 или повече в брой. Трябва да има предупредителен знак, че машинките са забранени за лица под 18 години.
Няма по-ниска възрастова граница за игра на покер-машинки с максимум £8 в брой или стойност на жетоните.

Лотарийни билети и карти, които се търкат
Ако сте под 16 години, може и да не успеете да си купите билети (или карти, които се търкат) в регистрирана публична лотария. Можете да си купите билети в частна лотария.

Наркотици

Ако притежавате незаконни наркотици, може да се изправите пред съдебно разследване, в зависимост от възрастта ви.

Наказания 

Родители
Родителите имат законното право да напляскат детето си. Обаче, ако насилието, което те използват, е достатъчно жестоко, за да остави белег, например, драскотина или натъртено, те могат да бъдат съдени за физическо насилие, или детето им може да бъде взето под обществена опека.

Училшще
На никой преподавател в училище не е позволено да налага физическо наказание на учениците от която и да е възрастова група. На учителят е позволено да предприеме ограничителни мерки, за да предотврати извършването на нарушение от дете или млад човек, както и причиняване на нараняване или самонараняване, или посегателство срещу нечия собственост.

Под обществена опека или други институции
Телесно наказание не трябва да бъде налагано на което и да е дете или млад човек, живеещи в детски дом, безопасна секция, сиропиталище, което се осигурява от местните власти или от доброволна организация, дом за обществени грижи или институция за непълнолетни престъпници. Ако едно дете, или млад човек, живее в сиропиталище, частна клиника или психиатрия, или център за лечение на юноши, леките плесници са позволени, при условие че не остават белези.

Регистрирани детегледачи
На регистриран детегледач не е позволено да удря плесница на дете, докато се грижи за него.

Паспорти

Всеки, който пътува извън границите на Великобритания трябва да има свой собствен паспорт. Това се отнася и за бебетата и за децата.
Ако сте под 18 години, ви трябва съгласието на родител, за да имате паспорт, освен ако не сте семеен/семейна и не сте член на въоръжените сили. Родителят може да се противопостави на издаването на паспорт на дете или млад човек под 16-годишна възраст.

Обществени грижи

Можете да попаднете под обществена опека ако сте под 18-годишна възраст и местните власти са получили съдебна заповед. Имате право да знаете защо сте под обществена опека, по силата на какъв закон и колко дълго ще продължи това.
Можете да бъдете настанен/а в жилище от местен орган на реда без съдебна заповед, ако родител поиска или даде разрешение да това. Все пак, местните власти трябва да вземат предвид вашите желания.

Предпазни колани

Децата, които пътуват на задната или предната седалка в превозно средство, обикновено трябва да слагат предпазен колан или, ако децата са под 11 години – детска седалка. За деца под 14-годишна възраст, шофьорът на превозното средство е длъжен да се увери, че са си сложили колан или седалка, когато това се изисква от закона.
Всяко лице над 14-годишна възраст е отго

ворно за слагането на предпазен колан, когато това се изисква от закона. Шофьорът или собственикът на превозното средство не са отговорни за пътниците над тази възраст.

Престъпления, полиция и съдилища 

Ако сте над 10-годишна възраст могат да ви бъдат взети отпечатъци, да ви снимат или издирват докато сте под полицейски арест. Ако сте на или над 16 години и сте бил/а замесен/а в антисоциално поведение, може да ви бъде издадено наказателно предупреждение. Такова предупреждение се прави на самото местопрестъпление.
Служителите по гражданска защита също могат да предприемат мерки срещу млади хора, които се държат антисоциално.
Процедурите, според които полицията трябва да се отнася към децата и младите хора, са заложени в процедурните кодекси, направени в резултат на Police and Criminal Evidence act. Ако тези кодекси не се спазват, случаят може да бъде прекратен. Може да се заведе съдебно преследване срещу полицаи, които не са спазили тези процедурни кодекси.

Криминална съдебна процедура
Дете под 10-годишна възраст не се счита за способно да взема решения относно това кое е правилно и кое грешно. Такива деца не могат да бъдат отведени в съда и да бъдат съдени за криминална проява. Ако сте на 10, но под 14 години, се счита, че можете да бъдете отговорен/отговорна за криминална проява и към вас ще се отнесат по същия начин като към млад човек под 18-годишна възраст. Това означава, че можете да се изправите пред криминална съдебна процедура, въпреки че случаят ви най-вероятно ще се разглежда от младежки съд.
Свидетели
Ако сте под 18 години, от вас ще се очаква да свидетелствате под клетва в съда, освен ако съдията реши, че сте неспособен/неспособна да дадете правдоподобни показания.
В случай на злоупотреба с дете, доказателствата ви могат да бъдат записани с камера, при условие че ви се прилага кръстосан разпит. В случаи на сексуална злоупотреба, горната възрастова граница за предоставяне на доказателства чрез видео-връзка е 18 години, във всички други случаи на злоупотреба, възрастовата граница е 15 години.

Гражданска съдебна процедура
Ако сте под 18 години, обикновено не можете от свое име да започнете съдебна процедура и някой – обикновено родител – трябва да ви представлява на съдебния процес.
Като дете или млад човек обикновено не можете да бъдете съден/а за неспазване на договор, защото, при повечето обстоятелства, не можете да сключите договор, който е валиден в съда.

Антисоциално поведение
Антисоциално е поведение, което може да предизвика тревога, нещастие или безпокойство. Примерите за антисоциално поведение включват вандализъм, графити на обществени места, хвърляне на фойерверки по улицата, хвърляне на камъни във влаковете и причиняване на вреда на останалите хора.

Небрежност
Като дете или млад човек можете да бъдете съден/а за небрежност чрез вашите родители. Небрежността се дефинира като липса на благоразумие, при което се причиняват вреди на други хора или имущество. Потърпевшата страна има правото да поиска компенсация чрез съда. Пример за небрежност е карането на колело по начин, който завършва с нараняването на човек или повреда на нечия собственост.

Законна помощ и съвет
Ако сте на или над 16 години можете да поискате помощ чрез законната програма за подпомагане. При определени обстоятелства, можете да подадете молба от свое име, а при други – чрез родител или попечител.
Като дете или млад човек можете да подадете молба за други държавни юридически услуги, обикновено чрез родител или попечител.
Дете или млад човек, който не е бил съден за криминална проява, има равни права за правен съвет (включително и криминална правна помощ) с възрастните хора.

Кой може да помогне?
Law Centres Federation (020 7387 8570; www.lawcentres.org.uk) може да осигури адреси на местни правни центрове.

 Промяна на името

Не можете да си промените името, докато не станете на 16 години. Между 16 и 18 години можете да попълните акт за промяна на името със съгласието на родителите ви.

 Подоходни данъци

Облагането с данъци е поименно, въз основа на дохода ви, също както при възрастните хора. Обаче, като цяло, ако сте под 16 години, родителите ви прехвърлят детайлите по вашия доход като тяхна данъчна компенсация.
Ако сте несемеен/несемейна и сте под 18 години, и родителите ви ви дават пари, които произвеждат инвестиционен доход – например, пари в National Savings сметка – обикновено, всеки остатъчен доход над £5 ще се сметне за доход на родителите ви и ще бъде включен като данъчна компенсация.
Ако сте под 16 години и искате да подадете жалба за възвръщане на по-голяма внесена данъчна сума до Inland Revenue, ваш родител, настойник или попечител трябва да направи жалбата.
Ако сте под 16 години, не сте данъкоплатец и имате банкова сметка или сметка за жилищен кредит, по която се натрупва лихва, вашият родител може да направи регистрация, за да спре автоматичното приспадане на данъка от лихвата.

Пол и сексуални наклонности

Напълно законно е двама души от противоположен или еднакъв пол да имат полов контакт, ако и двамата са на или над 16 години и са съгласни със сексуалната дейност.
Криминална проява е някой, от който и да е пол, да има полов контакт с лице под 16 години, освен ако има основателна причина да вярва, че лицето е на или над 16-годишна възраст. Сексуалната дейност включва полово сношение и умишлено сексуално докосване. Наказанията за такъв вид престъпление са по-сурови ако престъплението е извършено от от някой, който е на 18 или повече години, отколкото ако е извършено от някой, който е под 18 години.
Когато и двете лица са под 16 години, всеки от тях ще извърши престъпление ако имат полов контакт. Все пак, малко вероятно е да бъдат съдени ако сексуалната дейност е била взаимна и неексплоатираща. Ако лице под 16-годишна възраст има полов контакт с някой на или над 16-годишна възраст, по-младият човек не извършва престъпление. Обаче, лицето над 16 години може да бъде съдено.

Осиновяване при младежите

Ако сте под 18-годишна възраст можете да бъдете осиновен/а. Като дете, неможете да направите много относно това кой да ви осинови, но трябва да бъдете консултиран/а от агенцията по осиновяване или от социалната служба, която се занимава с осиновяването.
Ако сте под 18-годишна възраст, нямате законно право да знаете самоличността на рожденните си родители. Щом сте станал/а на 18 години, имате право да подадете молба, за да видите рожденното си досие и да използвате Adoption Contact Register. Регистърът помага на осиновените хора да получат данни за рожденните си роднини, които също са се регистрирали.
За да подадете молба до Adoption Contact Register, напишете писмо до: Adoption Section, Room D09, The Central Register Office, Trafalgar Road, Suoghtport PR8 2HH.

Телефони

Ако сте под 18 години, не можете да отворите телефонна сметка, защото обикновено не можете да сключите договор. Можете да си купите pay-as-you-go мобилен телефон, тъй като той не изисква договор.

 Татуиране 

Незаконно е да се татуира лице под 18-годишна възраст, освен ако специализиран практикуващ лекар не го извърши с лечебна цел. Някой, който татуира лице под 18-годишна възраст може да бъде съден, освен ако не докаже, че е имал основателна причина да вярва, че лицето е било над 18 години.

Цигари

Във Великобритание е престъпление, което се наказва с глоба, да се продават тютюн, цигари или цигарена хартия на лица под 18 години.

До преди 1 октомври 2007 г. ограничението е било по-либерално – не е било законно да се продават тютюневи изделия на лица под 16-годишна възраст.

Максималната глоба, която може да бъде наложена, £ 2 500. Ако са наложени неколкократни наказания за период от 2 години, тогава се налагат по-строги мерки, включително и ограничаването на продажбата на тютюневи изделия. Нарушаването на тази забрана води до глоба в размер на до £ 20 000.

Описаните мерки са в действие към март 2012 г.

Филми и видео

 Класификация на филмите
Има ограничения за филмите, които можете да гледате в киното. British Board of Film Classification (BBFC) издава сертификати за всички филми, както следва:
• U (универсални) – подходящи за всички лица на и над 4-годишна възраст;
• PG – допускат се деца без придружители, но е нужен родителски контрол, тъй като някои сцени не са подходящи за малки деца;
• 12А – никой под 12-годишна възраст няма да бъде допуснат, освен ако не е придружен от възрастен човек;
• 15 – никой под 15-годишна възраст няма да бъде допуснат;
• 18 – никой под 18-годишна възраст няма да бъде допуснат.
Освен тези ограничения, мениджърът на киното е предпазлив при допускането на държавни членове. Като цяло, на децата под 5-годишна възраст извън границите на Лондон и под 7-годишна възраст в рамките на Лондон, не е позволено да ходят на кино, освен ако не са с придружители.

Класификация на видео-филмите
Повечето презаписани английски видео-филми трябва да бъдат класифицирани и обозначени според това дали са подходящи за различните възрастови групи. Категориите са:
• Uc (универсални) – особено подходящи за деца в предучилищна възраст;
• U (универсални) – подходящи за всички на и над 4-годишна възраст;
• PG (родителски контрол) – общодостъпни, но някои сцени може да са неподходящи за малки деца;
• 12 – подходящи само за лица на и над 12-годишна възраст; да не се предоставят на лица под тази възраст;
• 15 – подходящи само за лица на и над 15-годишна възраст; да не се предоставят на лица под тази възраст;
• 18 – подходящи само за лица на и над 18-годишна възраст; да не се предоставят на лица под тази възраст;
• само за 18 – осигуряват се само в лицензирани sex shops на лица на или над 18-годишна възраст.
Престъпление е да се предостави класифициран видео-филм на някого, който е под възрастовата граница, определена в класификацията.
Престъпление е да се предостави некласифициран видео-филм, освен ако не е освободен от класификация.

Компютърни и видео-игри
Освен ако не обрисуват неподходящи за деца и млади хора дейности, повечето компютърни и видео-игри са освободени от законите на класификацията, защото те не представят реални хора и животни. Обаче, при съмнителни случаи, много дистрибутори на видео-игри предпочитат да предоставят игрите си на BBFC. Самата индустрия е представила саморегулационна класификационна система, пусната в действие от European Leisure Software Pulisher’s Association, за освободени видео продукти.

 Шофиране

Има определени правила за възрастта, в която можете да шофирате даден вид превозно средство. Например, можете да карате електрически велосипед от 14-годишна възраст, мотопед – от 16-годишна възраст, а мотор, кола или определен клас ванове и камиони – от 17-годишна възраст.
Не ви е позволено да бъдете инструктор на начинаещ шофьор докато не навършите 21 години и не притежавате шофьорска книжка от 3 години.
Ако шофирате превозно средство на 17-годишна възраст, трябва да имате застраховка като трето отговорно лице, въпреки че обикновено не можете да сключвате договори докато не навършите 18 години.