Правила и проблеми при намиране на работа чрез агенции

-

Агенциите за намиране на работа в Обединеното кралство набират масово хора за работа в сферите на строителството и почистването, затова и голяма част от българите там работят именно в тях. Търсят се неквалифицирани хора за работа като общи работници и чистачи, но понякога има и предложения за висококвалифицирани лица със сертификат, който доказва това.

Предимно в повечето случаи агенциите наемат хора без опит или с минимален трудов стаж за обща работа, като към кандидатите има само едно основно изискване и то е да са здрави физически.

Самото назначаване и започването на работа става лесно, но след това може да се окаже, че сте попаднали в неприятна ситуация. Затова винаги е важно да знаете като какви работите – като наети (employed), като подизпълнители (subcontractor) или като временно наети, защото в повечето случаи това се оказва не ясно и хората не знаят какъв е техния работен статут. Така например вие можете да работите като наето лице, въпреки, че вашият работодател ви определя и нарича по друг начин и не ви води като такива.

В такива случаи когато ви уволнят без да се спази определената със закон процедура, вие можете да обжалвате към Трудовия трибунал, който може да отсъди, че уволнението ви е неправомерно и невалидно. Единственото важно нещо, което трябва да се спомене е, че за да обжалвате, вие трябва да сте работили законно в период от поне една година за работодателя си и да имате изрядни документи.

Работниците, които биват наети на работа чрез агенции в повечето случаи имат статут на временно наети. Те имат основните права, с които разполагат и наетите лица.

Според закона, агенциите, които ви намират работа нямат право да ви взимат такса за това без да са ви уведомили предварително и без вие да сте се съгласили. Вашето съгласие е необходимо и за всички други удръжки, които искат да ви направят те. Имайте в предвид, че от агенциите не могат да ви принудят да работите повече от 48 часа на седмица и за работата си трябва да получавате поне минималното заплащане, което е определено със закон, което до октомври 2013 година е в размер на 6,19 паунда на час за лица над 21 години и 4,98 паунда за лица на възраст между 18 и 21 години. Минималното заплащане ще се промени от 1 октомври 2013 година и ще бъде в размер на 6,31 паунда на час за работниците от 21 години нагоре и 5,03 паунда за тези между 18 и 21 годишна възраст.

Трябва да знаете, че когато работите на територията на Обединеното кралство, вие попадате под защитата на законите за безопасни условия на труд, независимо от това като какви работите и какъв е вашият работен статут. Добре е когато започвате нова работа да се сдобиете с копие от условията и разпоредбите на работното място, които по закон трябва да са изложени на видно място.

По закон вие имате право на 1 почивен ден в седмицата и на поне 20 минутна почивка, в случай, че работите повече от 6 часа дневно.

Агенциите търсят работници както за временна, така и за постоянна трудова заетост. Когато търсите работа чрез агенция, от там са длъжни да ви информират дали ще ви търсят постоянна работа или не. В случай, че не сте сигурни дали сте наети временно или не, можете да проверите кой превежда заплатата ви по разплащателните документи – агенцията или работодателят. Имайте в предвид, че повечето фирми наемат работници чрез агенции за временна трудова заетост и след това подбират най-подходящите за постоянна работа. В такива случаи договорът ви трябва да се прехвърли от агенцията към работодателят ви, въпреки, че повечето предпочитат работниците им да продължат да се водят като наети чрез агенция.

Някои от предимствата на намирането на работа чрез агенция са:

  • От агенцията са длъжни да осигурят вашето заплащане да бъде изплатено в срок, дори и работодателят ви да не е превел парите все още;
  • Новодошлите в Обединеното кралство подобна работа може да компенсира липсата на трудов стаж, а освен това имат възможност да излизат и влизат в трудовия пазар когато поискат;
  • Агенциите са длъжни да ви уведомяват в определен срок за промени по трудовия ви договор или ако назначението ви е на път да бъде прекратено. Ще получите и предварително уведомление в случаите, когато имате ново предложение за работа.
Категория: