Правила на новата пенсионна система

-

Правилата за пенсиониране с държавна пенсия се промениха от 6 април 2016 година. Ако достигнете пенсионната си възраст на тази или след тази дата, вие ще взимате пенсия съгласно новите правила.

Новата държавна пенсия е направена по по-улеснен начин, но има и някои по-сложни неща, които трябва да знаете в случай, че вече сте спазили правилата за пенсиониране по старата система.

Кой ще бъде засегнат?

Ако вече взимате държавна пенсия, това не ви касае пряко, но може да има начин да увеличите малко сумата, която сега взимате.

  • Ако сте жена, родена преди 6 април 1953 или мъж, роден преди 6 април 1951, вашата пенсия ще бъде изплащана както до сега. Дори ако плащанията по вашата пенсия са отложени за след 6 април 2016, те ще бъдат изчислени на базата на старата система.
  • Ако сте жена, родена след 6 април 1953 или мъж, роден след 6 април 1951, вие ще взимате пенсия по новите правила. Ако вече сте започнали да внасяте пари според старите правила, тези вноски ще бъдат преобразувани според новата система. Ако все още не сте започнали да си внасяте пари за пенсия до 6 април 2016, вашите пенсионни права ще бъдат спрямо новата система.

Ключови промени

Частта от старата система, която се прилага за служителите във фирми (employed), свързано с доходите, нареченa “допълнителна държавна пенсия”, е премахната. По новата система, пенсията е базирана само на плащанията за национален осигурителен номер. За настоящата счетоводна година 2016 / 2017, новата пенсия е в размер на £ 155,65 можете да вземете повече, ако сте си правили вноски за допълнително пенсионно осигуряване по старата система, както и по-малко, ако не сте или ако нямате достатъчно квалификационни години.

За да имате право да взимате пълната сума от £ 155,65 на седмица, трябва да сте плащали осигурителни вноски в продължение на 35 години.

Как се изчислява новата пенсия?

Събраните от вас средства до 6 април 2016 са били превърнати в „натрупана сума“ според новите правила, установени от правителството. Тази сума няма да бъде намалена по никакъв начин.

Ако вашата „натрупана сума“ е по-висока от пълния размер на държавната пенсия

Според правилата от старата система, ако работите като служител във фирма, вие плащате клас 1 за национално осигуряване, което ви дава правото да получавате основна и допълнителна държавна пенсия. Допълнителната пенсия беше базирана на вашата заработка през годините, както и на вноските за национален осигурителен номер, които са направени за вас.

Ако сте изградили правото си на допълнителна пенсия, това може да означава, че вие вече имате пенсия по старите правила, която е по-голяма от £ 155,65 на седмица. Ако това се отнася за вас, вие ще взимате пълния размер на пенсията, а освен това ще имате и малка сума отгоре във вид на „защитено плащане“, което ще се увеличи с инфлацията. Но няма да можете да увеличите размера на основната пенсия.

Ако вашата натрупана сума е равна на пълния размер на новата държавна пенсия, вие ще взимате пълния размер на сумата.

Ако вашата „натрупана сума“ е по-ниска от пълния размер на пенсията, причината за това може да е, че сте се отказали от допълнителното внасяне на суми за допълнителната пенсия. В такъв случай можете да увеличите вашата пенсия до максималния размер от £155.65 на седмица, докато достигнете пенсионна възраст. Можете да го направите, дори ако вече имате 35 квалификационни години трудов стаж (плащане на осигурителен номер, получаване на помощи).

Ако имате по-малко от 35 години плащане на осигурителен номер?

  • За да взимате цялата сума, трябва да имате 35 години, в които да се квалифицирате. Тези години може и да не са последователни
  • Ако имате по-малко от 35 години, ще взимате пенсия, базирана на това колко квалификационни години имате (в които сте плащали вноски за национален номер или сте ползвали помощи)
  • Ако имате по-малко от 10 години, не се квалифицирате за пенсия
  • Ако сте достигнали годините за пенсиониране при работа в Европейска Икономическа зона или Швейцария (или в определени страни, които имат сключени социално споразумение с Великобритания) те могат да бъдат ползвани за постигане на минималния квалифициращ период; обаче действителната пенсия във Великобритания нормално се базира на годините работени в страната.

Отлагане на новата държавна пенсия

Можете да отложите взимането на пенсия. За всяка следваща година, в която отлагате, ще получите под 5.8% увеличение на държавната пенсия (в сравнение с 10.4% преди промените). Няма да можете да взимате отложената сума като част от общата сума.

Правилата при плащане на вноски за национален номер при женени жени (като част от двойка) и при вдовици

Обикновено държавната пенсия е базирана на плащанията за национален осигурителен номер, но може да бъде оформена и при различни правила, които могат да ви донесат по-висока доходност, при положение, че сте избрали да плащате като женена жена (част от двойка) или под формата на намалени вноски на базата на това, че сте вдовица. Правилото не се отнася до мъжете.

Добавяне на суми към държавната пенсия

Има два начина, по които можете да увеличите вашата държавна пенсия. Кой от тях е приложим за вас зависи от това, дали сте достигнали пенсионна възраст.

Доброволни национално осигуряване (class 3)

Ако все още не сте достигнали пенсионна възраст, но се притеснявате, че може да нямате достатъчно години плащани такси за национално осигурителен номер, за да се квалифицирате за държавна пенсия, можете да си правите допълнителни осигурителни вноски клас 3. Тези вноски са доброволни и позволяват на хората да попълнят промеждутъци в тяхното осигуряване, за да подобряване на тяхната право на основна държавна пенсия.

Допълване на сумата за държавна пенсия

Ако вече сте достигнали пенсионна възраст, можете да увеличите държавната си пенсия и да вземете гарантирани допълнителни плащания до живот с програмата за допълване на държавната пенсия.

Трябва да сте се класирали за държавна пенсия и да сте достигнали пенсионна възраст преди 6 април 2016, за да можете да се възползвате от тази програма. Използвайте я, за да увеличите вашата държавна пенсия между  £1 и  £25 на седмица, ако  сте мъж, роден преди 6 април 1951 или жена, родена преди 6 април 1953 година.

За да се възползвате, трябва да сте достигнали пенсионната си възраст и да искате да увеличите пенсията си с до £25 на седмица. Можете да го направите, използвайки допълнително плащане за национално осигурителен номер. Това трябва да стане преди 5 април 2017 година. Можете да използвате калкулатора, за да изчислите колко трябва да платите, за да се възползвате от допълнително плащане към пенсията ви.

Добре е периодично да изисквате извлечение за сумата, натрупана по вашата държавна пенсия, за да разберете колко е тя в момента. Можете да подадете искане за извлечението по пощата, по телефона или онлайн.

Категория: