Правото ви на избор при лечение от Здравната каса (NHS)

-

Всеки човек на територията на Великобритания, осигурен от NHS, има пълното право сам да избира къде и как да получи здравни услуги. Може да изберете свободно медицински център и общопрактикуващ лекар, при който да се запишете, болницата, в която искате да ви лекуват и т.н. Тези права са част от политиката на NHS и са обяснени отдолу.

  • Имате право сами да изберете в кой медицински център да се регистрирате и трябва да ви приемат там, освен, ако нямат добра причина да ви откажат регистрация.

Можете да си изберете медицинския център и да отидете на място да се регистрирате в него. От центъра трябва да приемат вашето искане и да ви запишат, освен ако нямат добра причина за отказ, за която трябва да ви информират. Някои причини за отказ например могат да бъдат, ако няма свободни места или живеете извън района, който обслужва този център. Ако не ви регистрират в избрания център от NHS, ще ви помогнат да откриете друг.

  • Имате право да изберете при кой общопрактикуващ лекар да отидете.

Когато отидете за преглед в медицинския център, в който сте се регистрирали, вие имате право да изберете при кой общопрактикуващ лекар да отидете, като от центъра трябва да уважат вашия избор, но има случаи, в които определен лекар е с пълен график и може и да няма време за вас. В повечето случаи се налага да си уговорите час предварително, затова се обадете по телефона, преди да отидете.

  • Имате право на избор на болница, в която да бъдете лекувани.

Вие имате право да изберете болницата, в която да ви лекуват, стига тя да предлага подходящо лечение според състоянието ви и да отговаря на стандартите на NHS. В този случай има изключения и хора с психични увреждания, затворници и военни, нямат право на този избор. Без право на избор са и хора, които се нуждаят от услуги, при които е необходима бърза диагноза и лечение (спешни случаи), при раждане и при услуги за подобряване на психичното състояние.

Ако не ви е дадено правото сами да изберете в коя болница да се лекувате, може да говорите с личния си лекар. Ако след това все още не ви е дадено свободно право на избор, може да се обърнете за помощ към PALS.

  • Имате право да получавате информация за всичко, което ви интересува.

Имате право да знаете всичко, което ви интересува относно здравните услуги и никой няма право да не ви дава информация. Винаги трябва да сте информирани за здравните услуги, на които имате право и да ви се дава подробна информация, преди да вземете определено решение, свързано с вашето здраве.

  • Имате правото да бъдете включени в дискусиите и решенията, свързани с вашите диагнози, лечения и др.

Вашият лекар трябва винаги да ви изслушва, когато имате определени притеснения или предпочитания, свързани с диагноза, предписано лечение и т.н. Заедно трябва да обсъдите и определите кое ще е най-доброто нещо за вас.

  • Имате право да приемете или откажете предложено лечение или преглед.

Имате право да дадете своето съгласие или да откажете  преглед или лечение. Ако нямате възможността да дадете съгласието си (в случай на безсъзнание и т.н.), ваш близък ще трябва да вземе решението вместо вас.