Правото ви на информация

-

По силата на законите за свобода на информацията, всеки може да поиска информация от даден обществен орган на властта. Това означава, че вие имате право:

 • да бъдете уведомен(а) дали даден обществен органа на властта съхранява информацията, от която се нуждаете; и ако е така
 • да имате достъп до тази информация.
  Не е необходимо да обяснявате защо ви е необходима съответната информация и, като цяло, няма ограничения върху приложението на информацията, след като вече я притежавате.
  Всеки вид информация, съхранявана от обществен орган на властта, може да бъде разпространена. Все пак, информацията може да не бъде осигурена, ако органа на властта сметне, че има достатъчно причини за запазването й в тайна, например, ако поискате достъп до нечии лични данни. Може да се наложи да заплатите такса за информацията.
  Най-общо казано, свободата на информацията важи за всички обществени власти в рамките на следните категории:
 • централно и местна правителство;
 • здравния сектор;
 • полицията и въоръжените сили;
 • образователния сектор;
 • останалите обществени тела в Англия, Уелс и Северна Ирландия.
Категория: