Предбрачният договор във Великобритания (първа част)

-

Предбрачният договор (prenuptial agreement) бива масово наричан още „prenup” и е доста често срещано явление при сключването на бракове във Великобритания. Той представлява легално съгласие, което има за цел защитата на подписалите го страни и определя разпределението на движимото и недвижимото имущество при развод. Деликатният момент при подписването му е дискусията и разбиранията между двамата партньори за неговата необходимост.

Има няколко причини, които могат да изиграят роля относно решението за подобен договор:

1.      Вие се намирате в много по-добро финансово положение, отколкото вашия партньор – договорът ще е един вид гаранция, че вашият партньор сключва брак не поради материална изгода, а се жени за вас в качеството ви на личност и индивид. В съвременния свят рискът от комерсиален подход към този въпрос е доста често срещано явление и ако сте вложили много труд, енергия и капитали за постигането на вашето благосъстояние, е добре да помислите какво би донесла тяхна евентуална загуба. Да, ясно е, че сватбата с любим човек е силно емоционално събитие и носи висока степен на риск да бъде лесно помрачено с поставянето на подобен казус, но пък, от друга страна – живеем във времена, когато разводите са масово явление. Никога не е било по-лесно да се разведеш, отколкото днес. Такава е тъжната реалност.
2.      Вие печелите много повече от бъдещия ви партньор – тук предбрачният договор може да ви бъде от особена полза, за да се предотвратят злоупотребите с искане на месечна издръжка при евентуален развод.
3.      Вашият партньор има много голям заем, направен преди да сключите брака – при този случай никой здравомислещ човек не би искал да бъде търсен от кредиторите на своята бивша половинка след приключване на брака и предбрачният договор се явява една гаранция за предотвратяването на подобна ситуация
4.      Вие сте собственик на част от бизнес – предбрачният договор може да предотврати в този случай ситуацията, при която вашата бивша съпруга/бивш съпруг биха могли да предявят претенции и да станат собственици на половината от вашия дял в бизнеса ви. Подобен развой е напълно възможен и легален по тукашното законодателство, а и от друга страна, останалите партньори във вашия бизнес едва ли биха желали това да стане и в бизнеса да се появи нов акционер или съсобственик.
5.      Ситуация, при която вашият съпруг/съпруга може изцяло да промени плановете ви за разпореждане с вашето имущество – договорът ще ви даде гаранция, че вашето завещание ще остане в сила и определени ценности (движими или недвижими) ще останат притежание във вашия семеен кръг. Често пъти, както знаем, бившата ви половинка, водена от желание за отмъщение, е в състояние да сътвори подобен сценарий.
6.      Вие сте в много по-лошо финансово състояние в сравнение с бъдещия ви съпруг/съпруга – така, както може да се осъществи защита чрез подобен договор на тази страна, която има голямо имущество, така и това може да бъде сторено относно този, който е с много малко или направо никакво имущество.
7.      Ако планувате да прекратите работата си, за да отглеждате децата си от брака, това ще окаже гарантирано негативен ефект върху общото ви финансово състояние. Един предбрачен договор може да осигури равенство в отношенията и приноса ви при отглеждането на децата.
8.      В случай, че половинката ви направи постъпки за обявяването на личен банкрут, това ще ви спести съдебните отговорности и претенции към част от вашето предбрачно имущество.

И няколко общи съвета:

При подготовката на клаузите на предбрачния до-говор трябва да подходите към това като към бизнес въпреки голямата вероятност от допълнителен стрес и известно влошаване на отношенията. Не забравяйте, че евентуалните проблеми, които се третират от предбрачния договор, могат да станат стопроцентова реалност при ситуация на развод.

Всяка микрокриза в началото, при сключването на този договор, разбира се, е най-добре да се реши в една открита и честна дискусия.

Ако едната страна продължава да счита, че сключването на подобен договор е „неромантично” действие, което ще убие брака ви още в неговия зародиш, разумна и може би по-малко болезнена алтернатива е да се потърсят услугите на посредник (mediator).

Съществува и възможност подобно споразумение да се сключи на по-късен етап на брака ви (т.е. следбрачен договор).

Предбрачният договор все пак не ви дава абсолютна гаранция за защита на вашите интереси след развод, защото тези съглашения могат да бъдат оспорени или дори от-хвърлени по съдебен ред.

Много двойки подписват подобен договор въз основа на настоящото си към момента имотно и финансово състояние. Затова, ако се предвиждат съществени промени и в договора не е включена кауза, която да ги отразява, съдията може да реши да отхвърли легалната тежест на предбрачния договор като обвързващ документ. Оспорването му може допълнително да стресира и двете страни по текущия развод.

Най-добрият начин да предотвратите конфликтите и стреса по време на развода ви е да си наемете адвокат по семейно право, който да се произнесе относно това дали предварително подписаният помежду ви документ би имал правна сила в съда. Ако документът е валиден, но несправедлив по отношение на едната страна, адвокатът все още има възможността да предприеме действия за осигуряване на справедливото решение на съда, независимо от съдържанието на предбрачния договор.

Категория: