Преди да напуснете Обединеното кралство

-

Независимо дали сте работили и пребивавали в Обединеното кралство за няколко месеца или години, при окончателно напускане на страната трябва да се сдобиете с определени документи които да представите пред съответните институции в България за да може да ви бъдат признати стаж, здравни осигуровки, и в някои случаи, дори да взимате обезщетение от Борсата по труда. Целта на тази статия е именно да Ви запознае с нещата, които е необходимо да направите преди да напуснете Великобритания.

Трябва да съобщите на HM Revenue and Customs (HMRC), ако:

– напускате Великобритания, за да живеете постоянно в чужбина

– отивате да работите в друга страна, на пълен работен ден, поне за една пълна данъчна година

Данъчната година започва на 6 април до 5 април следващата година.

Не е нужно да казвате на HMRC, ако напускате Великобритания по случай празници или ако става въпрос за бизнес пътуване.

Преди да тръгнете

Попълнете формуляр P85 и го изпратете до HMRC. Включете части 2 и 3 от Вашия формуляр P45 – ще го получите от вашия работодател (или от Jobcentre Plus, ако кандидатствате за помощи за търсещи работа).

Изпратете данъчна декларация за самооценка, ако обикновено попълвате такава, например ако сте самонаето лице.

Изпратете P85 и данъчна декларация, ако ще работите на пълен работен ден за работодател от Обединеното кралство поне за една пълна данъчна година.

Изпратете данъчната си декларация

Не можете да използвате онлайн услугите на HMRC, за да им съобщите, че напускате Великобритания. За целта трябва да направите едно от следните:

– да изпратите данъчната си декларация по пощата

– да използвате софтуер

– да потърсите помощ от професионалист, като например счетоводител

Попълнете секцията „пребиваване“ в данъчната декларация (формуляр SA109, ако я изпращате по пощата).

Ще Ви бъде наложена глоба, ако не спазите крайния срок. Имайте предвид, че ако изпращате декларацията си по пощата този срок е различен (31 октомври).

Какво се случва след това

Ако не сте постоянно пребиваващ, то тогава не плащате британски данък върху доходите или печалбите, които получавате извън Обединеното кралство. Ден след като напуснете Обединеното кралство, Вие може вече да не сте постоянно пребиваващ – това зависи от вашата лична ситуация и от това, как се отнася за вас „split year treatment“ (специални правила, които могат да се отнасят до Вас, ако напуснете Обединеното кралство за да живеете или работите в чужбина или идвате от чужбина, за да живеете или работите в Обединеното кралство. Тези специални правила разделят данъчната година на две части –  период, в който плащате данък върху доходите като пребиваващ във Великобритания, и период, в който плащате данъка като жител на друга страна).

Има хора, на които е необходимо да съобщите ако напускате страната или се пенсионирате в чужбина, например вашата местна община, за да спрете да плащате Общински данък.

Ако имате право на възстановяване на надплатени данъци

В случай че имате данъци за възстановяване за данъчната година, през която напускате Великобритания, HMRC ще изчисли дължимата сума.

Ако получавате доходи от Обединеното кралство

Може да се наложи да плащате британски данък, дори ако не сте постоянно пребиваващ, например ако получавате доходи от отдаване под наем на имот във Великобритания.

Обединеното кралство има „споразумения за двойно данъчно облагане“ с много страни, за да са сигурни, че не плащате един и същи данък два пъти.

Национално осигуряване   

Може да искате да продължите да плащате своите осигуровки, докато сте в чужбина, ако:

– планирате да се върнете в Обединеното кралство

– възнамерявате по-късно да кандидатствате за държавна пенсия

Не можете да получите обратно парите, платени за осигуровките, при напускане на страната.

Всичко, което сте платили, може да се смята за доход, от който могат да се определят бъдещи ваши социални помощи в страната, в която се премествате да живеете, ако  тя има сключено споразумение за социално осигуряване с Обединеното кралство.

Можете да кандидатствате за определени социални придобивки от Обединеното кралство в чужбина, като например Помощ за търсещи работа, ако търсите работа в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Ако обстоятелствата около Вас се променят

Свържете се с HMRC, ако обстоятелствата около Вас се променят, когато сте в чужбина – например ако се преместите в нов дом или пък ако настъпят промени в семейното ви положение. Ще ви е нужен Вашият Национален осигурителен номер (National Insurance number).

Ако се върнете да живеете в Обединеното кралство, също трябва да съобщите за това на HMRC.

Посещение в Обединеното кралство

Можете да посетите Обединеното кралство, без да Ви е необходим отново статут на пребиваващ – в зависимост от това защо посещавате страната и колко време ще останете.

Ако работите на пълен работен ден в чужбина, обикновено можете да посетите Великобритания за период до 90 дни – стига да работите не повече от 30 дни от тези общо 90.

Може да станете отново гражданин на Великобритания, ако започнете нови дейности в Обединеното кралство, след като сте напуснали, например да се включите в бизнес или да купите нов имот.

Проверете статута си на пребиваване, ако не сте сигурни как дейностите Ви в Обединеното кралство влияят на състоянието Ви.

Категория: