Предприемане на действия срещу половата дискриминация

-

При предприемането на действия срещу полова дискриминация не е необходимо да се демонстрира, че е имало намерение за дискриминация срещу вас. Необходимо е само да покажете, че дискриминацията се е осъществила.
При предприемането на законни действия срещу полова дискриминация, обикновено трябва да бъде направено сравнение между отношението към една жена и един мъж. Все пак, ако една жена не може да определи дали отношението към един мъж е по-благоприятно, тя пак може да заведе дело, ако може да докаже, че отношението към мъжа е по-благоприятно. Ако смятате, че сте жертва на полова дискриминация, има множество online casino действия, които могат да се предприемат. Такива са:
• самостоятелно завеждане на дело по силата на Sex Discrimination Act;
• преговори с човека или тялото, които са ви дискриминирали;
• използване на установена процедура за подаване на оплаквания и жалби;
• предприемане на законни действия, които не са свързани с Sex Discrimination Act;
• даване на информация на Equal Opportunity Commission (0845 601 5901; www.eoc.org.uk).
Всяко предприето от вас действие има вероятност да доведе до усложнения, което може да се изрази в конфронтация и съдебни действия. Ако възнамерявате да предприемате някакви действия, трябва да се консултирате с опитен адвокат, например, в Citizens Advice Bureau.

Категория: