Предявяване на иск към автомобилен застраховател

-

Ако станете участници в пътнотранспортно произшествие, може да отправите иск (claim) към вашия застраховател. Статията ще ви насочи какво трябва да знаете, преди да подадете иска. Ориентир е също и за това какво да направите, ако другият водач не е застрахован или не иска да ви даде данните си.

Ако претърпите катастрофа, вие трябва:

  • да не признавате на мястото на инцидента, че вината е ваша, защото това може да направи бъдещия ви иск невалиден;
  • да обмените имената и другите необходими данни с другия водач и да получите подробна информация от всички независими свидетели. Ако някой откаже да ви даде информация, вашият застраховател може да е в състояние да го проследи чрез регистрационният номер на автомобила му, така че запомнете и него;
  • да кажете на вашия застраховател за произшествието веднага, дори и да не искате да предявите иск;
  • ако има щети при инцидента, трябва да покажете удостоверение за сключена застраховка пред полицията. Ако не може да направите това на момента, документите се предават в полицейското управление в седемдневен срок;
  • да направите снимки, които може да имате възможност по-късно да използвате като доказателство, ако решите да предявите иск.

Ако имате пълна застраховка (comprehensive insurance) трябва да отправите иск към собствения си застраховател, но може да загубите някои от възможните бонуси, ако застрахователят не може да възстанови парите си от застрахователя на другия водач.

Може да подадете иск към застрахователя на другия шофьор за наранявания или щети, които не са обхванати от вашата полица. Те се наричат незастраховани загуби (uninsured losses) и могат да обхващат алтернативен транспорт, докато собственото ви превозно средство бъде ремонтирано, загуба на доходи, телесни повреди и надвишаване на вашата полица.

Трябва да сведете загубите до минимум или в идеалния случай – да не последват финансови загуби за вас и да запазите доказателствата за всеки направен разход, който е следствие от инцидента. Ако имате нужда да наемете друг автомобил, той обикновено трябва да бъде подобен на собствения ви автомобил.

За да предяви иск трябва да получите форма за попълване от своя застраховател. Съобщете на застрахователя си за всички независими свидетели и изпратете свидетелските показания, ако имате. Ако сте използвали брокер или агент, за да си купите полицата, той може да е в състояние да ви помогне. Уверете се, че съхранявате копия от всички документи и писма.

Ако имате застраховка като трета страна (third party insurance), трябва да предявите иск срещу другия шофьор и да позволите на застрахователя да реши кой е отговорен за инцидента. Ако се стигне до извод, че вие носите вината, ще трябва да плащате сами за ремонта на собствения си автомобил.

Можете да разберете дали другият шофьор има застраховка, като се свържете с базата данни за автомобилното застраховане. Всеки от участниците в инцидента трябва да съобщи за случилото се на своя застраховател, а на по-късен етап може и да се наложи да се свърже с този на другия водач.

Ако инцидентът не е по ваша вина, може да имате възможност да използвате услугите на компания за наемане на кола на кредит (credit hire company), а не тези на вашата застрахователна компания.

Ако водачът не е застрахован (uninsured) или не може да бъде идентифициран , може да предявите иск към собствения си застраховател, ако имате пълна застраховка (каско). Застрахователното бюро (MIB) също може да е в състояние да уреди иска ви, ако другият водач не е застрахован. Това включва и случаите, когато водачът е нарушил условията по полицата си.

Не трябва да ремонтирате колата си без разрешение от вашия застраховател, тъй като той може да иска да изпрати някой, който да провери и опише щетите и може да се наложи след това да ремонтирате в одобрен от застрахователите сервиз.

Може да трябва да платите част от ремонта си сами, ако автомобилът ви е в по-добро състояние след ремонта, отколкото е бил преди инцидента.

Ако застрахователят реши, че не е икономично да поправите превозното средство, той трябва да ви предложи пазарната стойност на автомобила. Ако това се случи, те ще вземат повредения автомобил и ще ви го платят.

Ако не сте съгласни със сумата, която ви се предлага, ще трябва да предоставите на застрахователя или застрахователния брокер доказателства, които да показват, че колата ви струва повече. Можете също така да получите оценка от независим квалифициран експерт, но ще трябва да си платите за това.