През какво да работим – Umbrella или Limited Company

-

Много българи във Великобритания са изправени пред дилемата дали да работят през дружество с ограничена отговорност (Limited Company) или през компания-майка, известна още като компания-чадър (Umbrella Company), когато искат да развиват самостоятелна дейност. В тази статия ще обясним какво представляват двете компании и ще ви помогнем да изберете тази, която отговаря на вашите условия и нужди.

След като прочетете информацията в тази статия, ако все още не сте сигурни какво да изберете, препоръчваме да се консултирате с професионалист или друг предприемач, който може да ви даде индивидуален съвет и да ви помогне в начинанието.

Umbrella и Limited Company – какво представляват и с какво се различават?

Нека започнем с компанията-майка, т.е. Umbrella Company. Тя играе ролята на ваш работодател. Вие извършвате дейност, но си пазите всички документи за изработени часове, служебни разходи и т.н. и редовно ги предоставяте на компанията, която ги обработва, плаща данъците и осигуровките ви, както и допълнителни удръжки, ако има такива. След това удържа и своята такса от парите, които остават за вас. По този начин, не ви се налага да се грижите за административни и счетоводни процедури. Препоръчва се на самонаети лица с доход под 25 000 паунда годишно, които не наемат за работа други лица.

Ето и как точно се работи с компанията-майка, в 5 стъпки:

  1.    Вие поемате проект през компанията и започвате работа.
  2.    След като го завършите, предавате отчетите си за изработено време, свършена работа и служебни разходи.
  3.    Компанията-майка таксува възложителя, за когото сте работили.
  4.    Компанията-майка ви изплаща заработеното въз основа на изработените часове, свършената работа и разходите ви, като приспада парите за плащане на вашите осигуровки, данъци и такси, както и своята месечна такса, за това, че ползвате услугите й.
  5.    Компанията-майка, на практика, е ваш работодател.

Ако възнамерявате да ползвате услугите на компания-майка, проучете добре компанията, преди да започнете да извършвате дейност през нея и не вярвайте на обещания, че тя може да ви предпази от неприятности с данъчните или да осчетоводи разходи, за които нямате разходни документи. Правилата са еднакви за всички.

Какви са предимствата на Umbrella Company?

–          Ако възнамерявате да извършвате дейност за кратък период от време, например 6-9 месеца, компанията-майка е подходяща за целта, защото можете да започнете работа през нея, когато поискате, и да я прекратите, когато решите.

–          Компанията-майка е добър избор за тези, които навлизат в сферата. Ако все още не сте наясно как стоят нещата в конкретния бизнес и смятате, че не сте готови за собствено дружество с ограничена отговорност или просто нямате парите да го основете, компанията-майка е точно за вас.

–          Много по-малко административни процедури и счетоводство. Компанията-майка прави това вместо вас, което ви остава повече време да се фокусирате върху изпълняването на практическата работа.

Какви са недостатъците на Umbrella Company?

–          Печелите по-малко. Общо взето, ще отнесете вкъщи между 60 и 75 процента от договорената с възложителя сума, в зависимост от компанията. Ако работите през собствено дружество с ограничена отговорност, статистиките показват, че бихте получавали между 75 и 85 процента от сумата (останалите пари отиват за осигуровките ви, данъците и разбира се, такса за самата компания).

–          Имате по-малък контрол върху нещата. Все пак компанията-майка играе ролята на ваш работодател и нямате пълната свобода при взимането на решения и договарянето на финансите. Освен това, компанията-майка се заема с таксуването на възложителя, което значи, че може да има забавяния с плащанията.

–          Към момента правителството и профсъюзите не гледат с особено добро око на компаниите-майки.

А сега да обърнем поглед и към дружеството с ограничена отговорност, т.е. Limited Company.

За да имате дружество с ограничена отговорност, трябва да го регистрирате. Това значи, че ще ви трябва известна сума и също да попълните необходимата документация. След като го регистрирате, то ще е на ваше име, което значи, че ще работите за себе си, но ще трябва да плащате и данъци, такси, осигуровки, както и да се занимавате с всички останали административни процедури и счетоводството.

Финансите и всички други неща, придобити чрез дружеството, трябва да бъдат съхранявани отделно от личните финанси и придобивки. Това е големият плюс на Limited Company – ако изпаднете в несъстоятелност или нещо стане с бизнеса, личните ви финанси са защитени и обикновено няма риск да ги изгубите.

В повечето случаи дружеството с ограничена отговорност има един акционер и директор, който се явява работодател. След това директорът издава фактури на всички възложители или клиенти, от името на дружеството, при свършена работа. Разбира се, все пак става дума за дружество, което значи, че можете да го основете с партньор, който също ще бъде акционер и работодател.

Какви са предимствата на Limited Company?

–          Няма да плащате толкова данъци и такси, колкото ако работите през компания-майка – ако смятате да извършвате предприемаческа дейност за повече време, напр. над 9 месеца; смятате, че ще изкарвате над 25 хиляди паунда на година; възнамерявате да имате повече от един възложител (клиент) за период от 9 месеца.

–          Нисък риск за личните ви финанси – дружеството ви с ограничена отговорност се явява като отделно юридическо лице, а вие си оставате физическо, което значи, че служебните ви активи и финанси са отделно от личните ви и при несъстоятелност ще пострадат единствено първите.

–          Имате възможност да наемате персонал – възможно е да си наемете работници, които да работят за вас, ако ви бъде възложен голям проект и не ви достига работна ръка.

Недостатъци:

Всъщност основният недостатък е голямата публичност. При регистрирането на дружеството с ограничена отговорност, ще трябва да предоставите имената на всички акционери, директори и банковите сметки. След това те ще бъдат обществено достъпни и ще могат да се проверяват онлайн от всеки.

Другите недостатъци са по-скъпите счетоводни услуги и повечето работа, необходима по организацията й.

Регистриране на Limited Company

Преди да регистрирате своята Limited Company, трябва да обмислите следното:

–          Дружеството само ваше ли ще бъде или ще имате и партньор (бизнес-партньор, доверен приятел, роднина, съпруг/съпруга и т.н.);

–          Кой ще бъде директорът на дружеството и съответно кой ще ръководи бизнеса;

–          В коя банка ще отворите служебна банкова сметка на името на дружеството (счетоводителят може да ви помогне в начинанието);

–          Кога и как ще се регистрирате по ДДС (VAT);

–          Как ще плащате на бъдещи служители, данъци, такси, осигуровки и т.н.

–          Кога и как ще информирате данъчните служби (HMRC) за намеренията си.

Горещо препоръчваме да потърсите помощта на счетоводител, особено ако нямате никакъв опит и знания, свързани с учредяването на дружество с ограничена отговорност.

Задължения на директорът на Limited Company

Независимо дали сте акционер и директор или смятате да сложите друг човек за директор на дружеството, трябва да знаете какви са задълженията му:

–          Да поддържа и развива компанията;

–          Да се грижи за счетоводството и да върши административните процедури;

–          Да попълва и изпраща данъчни декларации;

–          Да е запознат със законите и да не извършва незаконна дейност.

Ако вие ще бъдете директорът на дружеството си, но нямате никакъв опит на подобен пост, можете да се обърнете към счетоводител, който да върши тези неща вместо вас и да ви помага и съветва.  

А сега нека обобщим какви са предимствата и недостатъците на Limited Company:

–          По-голямата част от спечеленото остава за вас;

–          Не носите отговорност с личното си имущество, защото финансите и придобивките на дружеството са отделно от вашите;

–          Имате пълен контрол върху нещата, можете да взимате еднолично (ако нямате партньор) финансови и бизнес решения;

–          Имате повече счетоводни и административни задължения;

–          Информацията и данните на дружеството са публични и всеки има достъп до тях;

–          Подходящо е за предприемачи, които възнамеряват да работят за по-дълги периоди;

–          Закриването на дружеството ще ви струва известна сума.

Категория: