Прекратяване на наем за жилище

-

Наемът е прекратен от наемател

Като цяло, и вие трябва да отправите предупреждение към landlord (хазяинът) за прекратяване на tenancy agreement (споразумение за наем).
Ако искате да прекратите споразумение за фиксиран период от време преди този период да е изтекъл, можете единствено да го направите с позволението на вашия landlord, или ако в споразумението има условие, което го позволява. В противен случай, може да бъдете държан(а) отговорен(отговорна) за остатъка от наема до края на фиксирания период.
Ако сте предупредил(а) вашия landlord, но след това размислите и поискате да останете в жилището, трябва да се спазят определени правила, но те са различни за различните видове наеми.
Ако се изнесете без да отправите съответното предупреждение, на вашия landlord може да му бъде дадено право да ви поиска остатъка от сумата за периода, в който е сила предупреждението, или сумата до края на периода на tenancy agreement, ако става въпрос за фиксиран период и вие не сте отправил(а) предупреждение.
Все пак, се очаква landlord да даде отново жилището под наем, колкото си може по-скоро след вашето изнасяне, дори и да не е отправено предупреждение. Landlord може да поиска да покриете разходите по някоя неизбежна загуба, в следствие на по-ранното ви изнасяне.

Наемът е прекратен от landlord хазяинът

Има много правила относно отправянето на предупреждение, необходимо за прекратяването на tenancy agreement (споразумение за наем). Тези правила се отнасят до дължината на споразумението, формата, под която то трябва да бъде направено и датата, на която трябва да влезе в сила.
В повечето случаи, вашият landlord трябва да ви отправи специално предупреждение, преди да се обърне към съда, за да вземе заповед за изгонването ви от жилището (нарича се заповед за притежание). Правилата се различават в зависимост от вида на наема и при определени обстоятелства, е необходимо повече от едно предупреждение.
Ако частен landlord поиска да прекрати наема на датата, на която изтича tenancy agreement, той трябва да отправи предупреждение, което спазва определените правила.

Пред изгонване от жилището

Как вашият landlord може да ви изгони и да си възвърне правата върху имуществото, ще зависи от вида на наема.
Щом като на вас или на вашия landlord ви е отправено предупреждение, това не винаги означава, че можете да бъдете изгонен(а). В повечето случаи е необходима съдебна заповед, както и предупреждение за съдебното производство. Дали съдът ще разреши изгонване, ще зависи от вида на наема и причините, поради които е необходимо изгонването. Все пак, при определени обстоятелства съдебната заповед може да не е необходима. Например, не е необходима съдебна заповед за изгонването ви от жилището, ако имате местен landlord и периодът на наема е започнал след 15.01.1989г.
Ако landlord има съдебна заповед за пълни права върху имуществото, не е необходимо да се изнасяте до датата на заповедта.
Ако се опасявате от изгонване, винаги е препоръчително да потърсите съвет.

Категория: