Прекратяване на Съжителство или Брак

-

Доброволно споразумение

Доброволното споразумение между двойките, чиято връзка е приключила, може да бъде формално или неформално, устно или писмено. Можете да се споразумеете, например, че единия от вас ще прави седмични вноски за издръжка на децата, или ще се заеме със заемните или ипотечни вноски, или с разходите по домакинството, или да осигурява дрехите и почивките на децата. Преди да направите доброволно споразумение, може да ви е полезно да се консултирате с адвокат, който да ви посъветва кое разпределение ще бъде най-подходящо. Също така може да бъде полезно да имате написано от адвокат споразумение, в случай на бъдещи диспути, или ако поискате да се освободите от част от разходите. Възможно е и чрез законната програма да получите съвет относно разходите, както и да ви се състави споразумение. При неформалното доброволно споразумение се избягват и нуждата от, и разходите по адвокати. Обаче, няма никаква гаранция, че партньорът ще се придържа към него.

Агенция за защита на детето

Агенцията за защита на детето определя размера и събира издръжки за децата до 16 годишна възраст (до 19 години, ако са на редовно обучение, което не е висш курс). Ако децата живеят при вас и връзката ви приключи, а вие поискате помощи или Jobseeker’s Allowance въз основа на дохода, обикновено ще трябва да се обърнете към Агенцията за защита на детето, за да получите издръжка за децата. Ако искате да изтеглите Служебен данъчен кредит (Working Tax Credit) или Детски данъчен кредит (Child Tax Credit) не ви е нужна Агенцията за защита на детето.

Чрез съда

Ако сте бил/а семеен/семейна и връзката ви приключва, или вече е приключила, можете да се обърнете към съда, който да разпореди вашият бивш или настоящ партньор да ви плаща издръжка. Съдът ще вземе под внимание всички финансови ресурси и активи на партньорите, включително и пенсионните осигуровки.

При определени обстоятелства, съдът може да разпореди да се изплаща и детска издръжка.

Съдът може да разпореди да се изплаща периодична издръжка – това е определена сума на определени интервали – или определена глобална сума.

Ако искате да се обърнете към съда за собствена или детска издръжка, трябва да потърсите помощ от адвокат. Може да се възползвате и от държавни юридически удлуги при подаване на молбата, но също така може да се наложи да покриете част от разходите чрез приходите, направени от някакви финансови споразумения. Що се отнася до пенсионните осигуровки, ще трябва също да помислите за специализиран финансов съвет.

Провал на връзката и имущество 

Съдът може да предостави на един от партньорите краткосрочни права върху жилището – например, правото да остане, да има достъп до жилището, или да не допуска друг човек.

В определени случаи, съдът може да отсъди дългосрочни споразумения относно имуществото, когато има деца, или при раздяла на съпрузите без развод, или при развод. При развод, ако има диспути относно имуществото, съдът ще се справи с диспута като част от развода.

 Защита правото на семейния партньор да обитава жилището

Ако вие и партньор ви сте собственици, обикновено един от вас е действителния собственик. Ако случаят е такъв и вие сте партньорът, който не е собственик, трябва да сте сигурен/сигурна, че си пазите правото да живеете в имуществото и правото да попречите на собственика да продаде имуществото без ваше знание. Даже ако се изнесете, когато връзката ви приключи, можете да поискате да се върнете обратно с децата. За да отстоите правата си, трябва да регистрирате „правото си на обитаване” като попълните формуляр и го изпратите или до District Land Registry или до Land Charges Department в Plymouth, в зависимост от това къде е регистрирано правото на собственост.
Тази процедура не е сложна и не необходимо да се консултирате с адвокат, но може да е необходимо да се консултирате с опитен консултант.