Придобиване на собственост върху бизнес помещение (първа част)

-

Придобиването на собственост във Великобритания върху бизнес помещение (кафене, ресторант, магазин, гараж и т.н.) става основно по два начина:

1. Чрез вземане под наем (Buying a Business Premises Lease).

2. Купуване на помещението (Buying a Business Premises Freehold).

Вземането под наем на бизнес помещение

Този е по-често предпочитаният начин, поне за стартиране на бизнес, защото помещението може да бъде наето за сравнително кратък период и на невисока цена.

Местните общини са добро място, където могат да се търсят помещения за наемане, а и самите общини са коректни наемодатели.

Други места, на които често пъти се поставят известия за отдаване под наем на бизнес помещения, са магазините, мини- и супермаркетите.

По-добрият вариант е винаги да се наеме чисто ново помещение, защото в този случай депозитът и размерът на наема са по-ниски в сравнение с тези при оборудвано и „разработено” помещение.

Още едно от предимствата на този вариант е възможността да се договори известен гратисен период, през който да не се плаща наем, за да може заведението да се оборудва със съответните съоръжения и детайли от интериора.

Както става в почти всяка ситуация, договорът ви за тази правна транзакция трябва да се изработи от оторизирани лица (адвокати), които подробно ще ви разяснят задълженията при неговото подписване. Добре е предварително да разучите детайлите, описани в този договор, и да дискутирате нещата, които ви притесняват по него с другата страна и наетите от вас адвокати, защото след обвързването ви с подпис бъдещите промени по договора ще са много трудни, направо – невъзможни, без съгласието на другата страна.

Ако искате да си спестите пари от адвокатски услуги, здравият разум най-малкото диктува да се обърнете към компетентно лице, което да провери и да ви разясни подготвения договор, преди да го подпишете.

Ако например по този договор към задълженията ви като наемател се включва отговорността не само за състоянието на техниката и оборудването на помещението, но и отговорност за самата сграда, в този случай е задължително да се обърнете за консултация към специализиран инженер и да осигурите инспекция на експерт, който да изготви пълен доклад за състоянието на помещението към момента на наемането му.

При наемането на помещение вариантите са:

– наем на вече пригодено и оборудвано помещение,

– наем на помещение, което има нужда да се пригоди към бизнеса ви.

Ако искате да промените вида и предназначението на използваното помещение, първата крачка, която трябва да направите, е да получите планово одобрение (planning permission). Ако например желаете да промените доскоро съществуващ магазин на ресторант, в никакъв случай не трябва да подписвате договор за наем, докато не сте сигурни, че ще можете да получите навреме подобно планово одобрение за предвидените промени.

Преди да се подпишат договорите, вашият адвокат трябва да провери за следното:

1. Дали лицето, което се представя за наемодател, е истинският собственик на отдавания имот?

2. Може ли помещението, което искате да наемете, да се използва за желаното му ново предназначение и може ли то законово да се реорганизира за тази цел?

3. Съществуват ли ограничения, посочени в плановото разпределение на имота (като например, невъзможност да се преминава през определено място или пък да се използва част от помещението)?

4. Каква е продължителността на договора за отдава-не под наем и отговаря ли тя на вашите очаквания?

5. Има ли възможност да се преотдава част от помещението или цялото помещение на трети лица? Това е доста важен момент, тъй като при евентуални материални затруднения един допълнителен доход при преотдаването на помещението може да се окаже спасителен за бизнеса ви.

6. Ако има предвидени промени при месечните вноски за наема, за кога са предвидени те и има ли евентуални граници, в които биха варирали?

7. Има ли клаузи във вече съществуващия застрахователен договор за помещението, които да ви обвързват и с които ще трябва да се съобразявате? Има ли клаузи в тази застраховка, които да ви защитават – в кои случаи и при какви условия?

8. Какви са правата ви и изобщо имате ли такива при евентуалното подновяване на договора за наем?

9. Какви са разходите по тази дейност от страна на наемодателя и имате ли задължение да поемете част от тях и дори цялото заплащане?

Въпросите от Точка 4 до Точка 9 по принцип подлежат на предоговаряне и промяна.

Категория: