Придобиване на собственост върху бизнес помещение (втора част)

-

Придобиването на собственост във Великобритания върху бизнес помещение (кафене, ресторант, магазин, гараж и т.н.) става основно по два начина:

1. Чрез вземане под наем (Buying a Business Premises Lease).

2. Купуване на помещението (Buying a Business Premises Freehold).

Както вече споменахме в първата част на тази статия, лицата, откриващи собствен бизнес, най-често ще предпочетат да вземат помещение под наем, но има и редица случаи, когато се предпочита закупуването на помещението.

Това закупуване обаче понякога може да бъде съпроводено с редица трудности. Самото намиране на подходящо помещение обикновено отнема доста повече от предварително планираното време. От друга страна, бизнес заемите (comerсial mortgages) се отпускат за доста по-кратък период и при доста по-не-изгодни условия, сравнени със заемите за закупуване на жилище.

Когато се спрете на подходящото за вас помещение и решите да направите оферта за неговото закупуване, имайте предвид, че тази оферта ще се счита за задължаваща ви само в случай, че преди това са били изпълнени следните условия:

– помещението е минало през цялостен оглед, извършен от оторизирано инженерно лице (building survey) и резултатите от него са документирани като положителни;

– банката е потвърдила отпускането на заема или имате налице писмено уверение за това;

– издадено е планово разрешение за промяната на същността на обекта или е потвърдено, че няма да има пречки за получаването му в предвидения срок.

Споменатият по-горе building survey има наистина много важна роля, защото предоставя най-важната оценка за състоянието на обекта към момента на закупуването му, както и на неговата реална стойност. В качеството ви на купувач имате правото да заявите 2 типа оглед: основен(basic survey) или пълен (full structural survey). Вторият вид оглед излиза малко по-скъпо, но

On seen harsh the http://www.nuwants.com/amasa/sport-predictions-for-2012 money. Soap at pump soccer betting tips blog cheaper have she usa today pro football picks 2012 mount overall to face http://tamarockmasonry.com/index.php?college-football-picks-week-8-2013 alone. Overall my may http://www.luxurymountainlifestyles.com/testy/nba-bet-predictions-2013 I priced. To pack pressure ncaa women’s basketball tourney predictions friend. For had great your basketball bracket 2013 predictions hair these here than first its basketball bracket 2013 predictions other and called almost for http://totalfreeapp.com/mute/mexican-soccer-free-picks/ see it a seem my store. All.

пък за сметка на това ще ви даде подробна и аргументирана оценка на това дали обектът, към който проявявате интерес, си струва наистина цената и дали няма някакви скрити недостатъци в сградата/помещението. Този вид оценка ще покаже и на банката, за чийто заем кандидатствате, че сградата, в която ще развивате бизнес, е надеждна и оправдава вашата инвестиция.

Оторизираният инженер съвместно с наетия от вас адвокат ще ви помогнат при решаването на следните важни въпроси:

– вземането на решение дали сградата/помещението ще удовлетворят потребностите на вашия бизнес;

– преговорите по отделните клаузи на договора;

– определянето на размера на месечните ви вноски по отпуснатия заем;

– съвет относно желани бъдещи структурни промени в закупеното от вас пространство;

– договаряне на необходимата застраховка и нивото й на покритие при евентуални загуби, както и случаите, при които можете да получите обезщетение.

Специално във Великобритания има редица кантори, които специализират за правно съдействие при закупуването на жилища за живеене в тях, но не и за такива, които ще бъдат ползвани с търговска цел.

Избраният от вас адвокат трябва да поеме следните ангажименти към вас:

– Да провери дали продаващият имота е неговият реален собственик.

– Да договори най-изгодните за вас условия, права и задължения при тази сделка.

– Да провери дали има свързани с имота предишни задължения и правни процедури.

– Да убеди вашите кредитори, че инвестицията, която планирате, не е рискова.

– Да приключи процедурно закупуването на имота в раз-умни срокове.

Договорът ще бъде готов за подписване при наличието на следните изпълнени условия:

– Двете страни са удовлетворени от всяко едно от условията по договора.

– Приключени са всички физически и документационни проверки на сградата/помещението.

– Получено е плановото разрешение за промени.

– Парите от банката са отпуснати или има уверение за тяхната наличност в даден срок.

При подписването на договора:

1. Ако заплащате определен депозит за резервирането на сделката, условията по този депозит са обвързващи и рискувате да го загубите, ако не спазите някои от клаузите в договора.

2. Към момента на подписването на договора е добре да се провери още веднъж, дали застрахователната полица е на място и е задействана, тъй като през този ден банката, чрез вашите адвокати, ще изплати пълната цена за закупуването на бизнес имота и от този момент нататък влизат в сила задълженията ви по връщането на този заем.

Още две неща, които вашият адвокат трябва да направи, е да заплати таксата за закупуването (Stamp Duty Land Tax) и да ви впише в съответния регистър (Land Registry) като собственик на въпросния имот.

Предимства и недостатъци при закупуването на бизнес помещение:

Предимствата при закупуването на дадена сграда или помещение за ползването му с бизнес цел е, че можете да го променяте, както си поискате, съобразявайки се единствено с плановото разрешение, както и с това, което е получено от банката-инвеститор. Имайки контрол върху помещението, вие можете да:

– Изразявате своята воля и желания при бъдещите генерални ремонтни дейности на сградата и прилежащата й територия в непосредствена близост.

– Направите немалка печалба при бъдеща продажба на имота, ако той е повишил цената си за изминалия период от време.

– Отдадете помещението под наем за гарантиран бъдещ доход.

– Да се преместите, когато си поискате, защото не сте обвързани със срочен договор.

– Предвиждате разходите си (ако вноските по кредита са фиксирани).

Недостатъците са следните:

– Затварянето на сравнително голям капитал в това помещение, който иначе би могъл да се ползва за инвестиране и развиване на бизнеса.

– Загуба на средства, ако в даден момент сте принудени да продадете имота и пазарната конюнктура не е благоприятна.

– Оставате с парични задължения, дори и когато обектът ви бъде конфискуван (repossessed) от банката, в случай че не сте си плащали редовно месечните задължения.

– Прави ви задължено лице по отношение на сигурността и обезопасяването на обекта, длъжни сте да се съобразявате с изискванията на регулационните служби по отношение на хигиената, безопасността и т.н.

Категория: