Приюти и помощ за бездомни хора

-

За бездомни се определят хората, които нямат покрив над главата си и спят на улицата – на пейки, спирки или в обществени тоалетни и където още намерят. Но за бездомни могат да се смятат и хора, които нямат собствено жилище и спят при приятели и познати.

Дори и да имате покрив над главата си, вие все още може се считате за бездомни, ако не разполагате с никакви права, за да останете там, където живеете или вашия дом е неподходящ поради пренаселеност или други причини.

Ако сте законно пребиваващи във Великобритания и сте останали без дом, трябва да се обърнете за помощ към местната община. Помощта, която ще получите зависи от това дали се смятате за бездомник, както и от вашето ниво на потребност и дали сте останали без подслон по своя вина.

Може да се зачетете като бездомник, ако сте:

– временно пребиваващи в дома на приятели или в общежитие;

– живеете в много пренаселени или лоши условия, застрашаващи здравето ви;

– изложени сте на риск от насилие или тормоз в дома си.

Вие също може да се считате за бездомни, ако сте:

– живеете някъде, където нямате законово право да останете;

– живеете някъде, където за да плащате наема трябва да се лишите от неща от първа необходимост;

– принудени да живеете отделно от семейството си или някой, с който обикновено живеете.

Може да имате възможност да получите помощ от местната община, ако сте бездомни или има реален риск да станете. Общините имат законово задължение да помагат на някои хора, но не всеки получава помощ. Някои хора може да получат единствено съвет как по-лесно да си намерят дом.

Социалните услуги биха могли да помогнат на част от хората, останали без дом, но не и на тези от тях, за които общината сметне, че са умишлено бездомни или бездомни по своя вина.

Някои благотворителни организации за бездомни могат да бъдат в състояние да ви помогнат, ако става дума само за вас. Те могат да ви осигурят временно спешно настаняване в места като приюти (nightshelters), общежития (hostels) или в дневни центрове.

Местната църква също може да бъде в състояние да помогне с основни продукти като храна и дрехи чрез посещения на дневни центрове.

Можете да разберете повече за агенциите, които помагат на бездомни хора със съвети, практическа помощ и спешно настаняване на адрес: www.homelessuk.org.

Ако сте бездомни или може скоро да станете такива, обадете се на горещата телефонна линия за граждански правни съвети на номер 0845 345 4345. Може да имате възможност да получите помощ от юрисконсулт, ако отговаряте на изискванията за финансиране на правна помощ. Бъдете готови да отговаряте на въпроси за вашия доход и спестявания, така че съветникът да прецени дали отговаряте на изискванията.

Ако сте бездомни или е вероятно да станете в рамките на следващите 28 дни и се обърнете за помощ към местната община, трябва да следвате определени процедури:

– да подадете молба до общината;

– да бъдете интервюирани относно всички подробности за обстоятелствата около вас;

– може да ви предоставят спешно настаняване, докато общината провежда своите разследвания;

– може да се наложи от общината да  се погрижат за вещите ви, докато сте в режим на временно настаняване;

– когато от общината приключат своето разследване, следва да се вземе решение;

– решението ще ви се предаде в писмен вид.

Ако от общината ви сметнат за бездомник, може да ви предложат по-дълъг срок за временно настаняване и в крайна сметка може да получите постоянно настаняване в общинско жилище.

Дали ще получите съвет или помощ и каква точно би могла да бъде тази помощ, зависи от обстоятелствата ви. Ако се сметне за ненужно да ви се окаже помощ, общината може да ви предостави единствено списък с местата за подслон – приюти, общежития и центрове за хора в нужда.

Общината трябва да ви предостави спешно настаняване, докато разглежда вашата ситуация, ако смята, че вие сте:

– бездомник;

– лице, отговарящо на условията за подпомагане;

– в приоритетна нужда.

Вие сте в приоритетна нужда, ако:

– вие или жената, с която живеете е бременна;

– живеете с деца под 16 години или с деца под 19 години, които ходят на училище редовно;

– сте уязвими, например поради старост или инвалидност;

– сте останали бездомни след наводнение, пожар или друго бедствие.

Може да имате право и на помощ за заплащане на наем (Housing Benefit), за да си помогнете с жилищните разходи.

Докато сте настанени по спешност, общината ще продължи да проучва обстоятелствата около вас, за да реши дали имате право на по-нататъшна помощ. Ако такава ви бъде отказана, общината следва да ви обясни писмено защо не отговаряте на условията за подпомагане. Потърсете съвет, за да проверите дали изтъкнатите причини, са юридически правилни. Ако те не са, може да имате възможност да оспорите решението.

Въпреки разпространеното мнение, че има много организации, които помагат на хора в кризисна ситуация, всъщност се оказва, че не всички хора в нужда имат свободен достъп до места като приюти, помощни и дневни центрове и общежития. Оказва се, че в много случаи, за да имате право на подслон в приют трябва да имате право да получавате Housing Benefit.

Кои обаче са местата, към които могат да се обърнат българи, изпаднали в затруднение, заплашени от оставане на улицата или вече бездомни? Ето няколко адреса:

  • Missionary of Charity

177 Bravington Rd, W9 3 AR
близо до Kilburn High Road, Queens Park
020 89602644
Има телефон, но сестрите рядко отговарят на него, затова е добре да се отиде на място. Имат женски и мъжки приют, в които ако има места, дават подслон.

  • Shelter From The Storm

www.sfts.org.uk, 020 7697 9569

Осигурява топли храна и легло за бездомните.
Безплатен приют в Лондон, който се издържа изцяло от дарения, не се финансира от правителството и не е свързан с други организации, а зависи от труда на доброволци.
Хората, които са настанени там, се връщат всяка вечер, т.е. ще има място, когато някой продължи нататък по пътя си, хората, които се приютяват там не се сменят всяка вечер.

  • Homeless Action In Barnet Ltd

36B Woodhouse Rd, London N12 0RG ‎
020 8446 8400 ‎
Тук може да поискате и да говорите със консултант, който ще ви изслуша и ще ви даде безплатни съвети и помощ за настаняване и т.н.

  • No Second Night Out

www.nosecondnightout.org.uk

0870 3833333

Освен тези приюти и помощни центрове, ако изпаднете в нужда и нямате покрив над главата си съществува възможност да отидете пред полицията или българското посолство, там може да преспите и след това ще ви предложат да ви върнат в България за тяхна сметка.

Категория: