Проблеми след наемането на жилище

-

В тази статия ще ви представим най-честите проблеми, които възникват след наемане на жилище под наем и как може да се справите с тях.

  • Хазяинът смята, че може да идва и да си отива, когато си поиска. Има ли право на това?

Вашият хазяин има право на достъп до имуществото за извършването на ремонтни дейности, както и при спешни случаи, за да направи това, което е необходимо. Той има правото да влезе в имота и с цел да проучи необходимостта от ремонти, като не винаги е необходимо да се изисква вашето разрешение, но трябва да ви бъде отправено поне 24-часово предупреждение.

Ако споделяте жилището с други квартиранти, вашият хазяин може да влиза без разрешение. Той няма право да влиза в имуществото при никакви други обстоятелства, освен ако не е получил съдебно разрешение.

  • Чувстваме се обезпокоени от нашия хазаин.

Всяка целенасочена дейност, чрез която умишлено бивате подтиквани да вземете решение за напускане на жилището и нарушава правата ви като наемател, се счита за незаконна. Това може да е примерно упражняване на постоянен тормоз вечер или възпрепятстване на достъпа ви до жилището, вдигане на шум, прекъсване на водата, газта или електричество – т.е, изкуствено създаване на обстоятелства, които биха ви накарали да си тръгнете и не отчитат законните ви права. Ако сте подложен(а) на подобно безпокойство, проблемът трябва да бъде докладван на Tenancy Relations Officer от местните власти, или на полицията.

  • Наехме къща и искаме да я поделим с още наематели.

По закон, ако се явявате наемател на жилище, вие трябва да получите разрешението на вашия хазяин, за да предоставите част от него за пренаемане. Законово погледнато, преотстъпването не едно недвижимо имущество под наем, може да бъде счетено като мотив за придобиване на собственост върху имота, което дава правото на вашия хазяин (landlord) право да ви изгони от мястото. Не можете да подадете жалба срещу неговия отказ да ви даде право за преотдаване под наем.

При други случаи, това право зависи от вашето договорно споразумение (tenancy agreement).

  • Наехме “обзаведено” жилище, но в него има много малко мебели. Колко обзаведено трябва да бъде едно обзаведено жилище?

В качеството ви на наемател, можете да очаквате едно жилище да бъде дотолкова обзаведено, доколкото е достатъчно да бъде обитавано.

Това може да включва:

• маса и столове в кухнята (всекидневната);

• канапе или фотьойл във всекидневната;

• легло и гардероб за дрехи във всяка спалня;

• отоплителни уреди;

• завеси и подови настилки;

• готварска печка, хладилник, кухненски уреди и съдове.

Ако смятате, че обзавеждането не е достатъчно, вие можете да си осигурите собствени мебели, освен ако вашият tenancy agreement не го позволява.

Всички тапицирани мебели, нови или втора употреба, трябва да отговарят на противопожарните изисквания и да носят етикети, които констатират това. Етикетите трябва да бъдат трайно закрепени по неоткритите им части. Ако дадена мебел не носи подобен етикет, тя най-вероятно не отговаря на тези изисквания и трябва да бъде премахната. Пускането на наематели в стаи, в които мебелите не отговарят на противопожарните изисквания се счита за криминално деяние.

  • Кой е отговорен за поправката на повредите по имуществото?

Обикновено, вашият хазяин отговаря за външните и основните структурни ремонти. Вие сте отговорен за вътрешната декорация и целостта и съхранението на закрепената и преносима покъщнина, която сте заварили. Обикновено, според подписания tenancy agreement, ваше е задължението да се погрижите за освежаването на износената декорация. Дребните задължения – отпушване на каналите, поправяне на бушони и т.н., са също ваша грижа, освен в случаите, при които дейността ви може да предизвика последствия, като например теч на тавана.

Кой е отговорен за общата амортизация на стаите?

С течение на време то, състоянието на мебелите и предметите естествено се влошава и вие не носите отговорност за тяхното заменяне с нови. Ако амортизацията на предметите е на път да предизвика рискова ситуация, например, пружините на фотьойла са започнали да пробиват тапицерията, вашият хазяин е длъжен веднага да ги поправи или замени. Той е отговорен и за навременната поправка на всеки предоставен от него уред (готварска печка, пералня машина и т.н.). Разходите по ремонта или замяната на мебели обикновено се покрива от задължителната за вашия хазяин застраховка, при доказана ваша липса на вина, разбира се.

  • Хазяинът настоява да се изнесем, за да прави планиран ремонт.

Планирането на ремонт може да се осъществи единствено след получаването на вашето съгласие или след получаване на съдебно разрешение за влизане в жилището. Ако ремонтът е наистина голям и неотложен, може да се наложи вашият хазяин да ви осигури алтернативно жилище. Ако не желаете да се изнесете, при определени обстоятелства, той има правото да се обърне към окръжния съд, за да си възвърне правото на разпореждане с имуществото. При настояване да се изнесете, за да се извършат определени ремонтни дейности и подобрения, не трябва да се съгласявате, докато не получите индивидуален съвет относно правата ви.

  • Имаме проблеми с връщането на депозита в края на престоя ни.

Ако в началото на периода на наема сте платили депозит като гаранция срещу евентуални неплатени вноски или повреди по имуществото, той трябва да ви бъде върнат след изтичането на този период при условие, че жилището е оставено в добро състояние.

При евентуален отказ, проверете условията на вашия tenancy agreement, за да разберете за какво е бил пред-виден депозитът. В случаи на повредено имущество, най-вероятно ще ви излезе по-евтино да го поправите преди хазяинът да го види. Ако все пак той продължава да упорства, единствената ви алтернатива остава процедурата за подаване на жалба в окръжния съд.

  • Мога ли да държа домашен любимец в жилището си?

Имате това право, освен ако то не е изрично забранено във вашия tenancy agreement и ако това не обезпокоява съседите. Но все пак, налага се и да по-искате съгласие от страна на хазяина ви, защото при евентуална конфликтна ситуация, това може да му послужи като причина да ви изгони.

  • Мога ли да предам правото си на наемане на някой друг?

Прехвърлянето на правото на наемане се нарича приписване на права. Правилата относно това кой може и кой не може да приписва право на наемане са доста сложни. Ако един дългогодишен наемател умре например, съществуват правила, според които правото на наемане може да бъде прехвърлено на партньора на наемателя, или на друг член от семейството, който е живял с наемателя. Тези правила са в сила, независимо от това какво е написано в tenancy agreement-а ви.

Категория: