Продажба на жилище

-

Как да решите на кого да продавате

Независимо дали самостоятелно сте организирал/а продажбата на жилището или използвате агент по недвижими имоти, може да получите повече от една оферта. Можете да продадете жилището на когото си поискате и не е необходимо да го продавате на купувача, който предлага най-висока цена. Може би ще искате да разберете дали купувачът:

е купувач за първи път – това означава, че е малко вероятно той да бъде въвлечен в някаква верига от покупки и продажби, което означава, че извършването на продажбата ще бъде по лесно;
е намерил купувач за свое собствено имущество. Ако е така, това означава, че също става въпрос за верига от покупко-продажби, тогава – каква е дължината на тази верига?;
ще плати в брой или чрез mortgage (ипотека);
иска веднага да се нанесе в жилището.

Ако използвате агент по недвижими имоти, по лесно е той да потърси такава информация за купувача.
За продавача е незаконно да използва даден агент за дискриминация срещу потенциален купувач по предразсъдъци като: раса, пол или физическо увреждане – или чрез отказ за продажба на имуществото, или чрез предлагане на неблагоприятни условия.
Ако използвате агент по недвижими имоти, агентът преговаря цената с потенциалния купувач. Агентът трябва да направи всичко възможно да получи възможно най-добрата цена. Ако вие се занимавате с продажбата, трябва да преговаряте самостоятелно. Не е необходимо да приемате първата ви отправена оферта, както и да бъдете подтикван/а към вземането на незабавни решения.

Как сами да си намерим купувач

Ако желаете сам/а да си намерите купувач за вашето жилище, първо трябва да решите каква сума ще поискате. Много агенти по недвижими имоти правят безплатни оценки, така че винаги е възможно да получите такава от двама или трима агента. Ако искате може да ви бъде направена официална оценка от даден агент, но ще трябва да си заплатите за тази услуга.
Нещо повече, можете да получите информация за цените на местните къщи от вестниците, от агенциите по недвижими имоти и други подобни в областта.
Освен това, трябва предварително да решите дали ще включите някои допълнителни неща в продажбата, като например, завеси и килими. Наричат се принадлежности. Цената им може да бъде включена в цената на жилището, или в последствие, да бъде поискана поотделно.
Някои неща трябва да се продадат като част от жилището, освен ако не изясните на купувача, че те не са включени в продажбата. Това са неподвижни предмети, като камини и системи за централно отопление. Обаче, понякога не е ясно дали даден предмет е прикрепен или е принадлежност, така че е препоръчително да направите списък с предметите, които възнамерявате да премахнете и тези, които смятате да продадете, за да избегнете проблеми на по-късен етап.

Използване на агент по недвижими имоти

Ако желаете да използвате агент по недвижими имоти, трябва да направите запитване за местните агенти и да получите следната информация:
в какъв вид имущество агентът е специализирал;
дали агентът принадлежи към някаква професионална организация;
каква сума ще ви вземе агентът;
репутацията на местните агенции по недвижими имоти, ако е възможно.

Хонорар на агентите по недвижими имоти

Почети всички агенти по недвижими имоти изчисляват хонорарите си като процент от крайната продажна цена на имуществото, обикновено между 1,50% и 2,50%. Това е известно като комисионна и когато се съгласи да работи за вас, агентът трябва да потвърди хонорара и величината на комисионната си.

Видове споразумения, които можете да направите с един агент по недвижими имоти

Когато използвате един агент, който да се занимава с продажбата, това е известно като “единично посредничество” (“sole agency”). От споразумението зависи дали комисионната на агента ще се заплаща само ако той продаде имуществото. Ако вие си намерите купувач, не е необходимо да плащате комисионна. Ако според споразумението агентът има “единствени права върху продажбата”, единствено агентът може да продава. По силата на това споразумение, ще трябва да платите на агента дори и ако вие си намерите купувач.
Ако посочите двама или повече агента, които да се занимават с продажбата на имуществото ви, това е известно като “съвместно посредничество” (“joint agency”). Когато имуществото се продаде агентите си поделят комисионната, не зависимо от това кой от тях е намерил купувача. Комисионната при join agency обикновено е по-висока от тази при sole agency.
Ако самостоятелно посочите двама или повече агента, но комисионната се заплаща само на агента, който намери купувач, това е известно като многократно посредничество (multiple agency).

Какво прави агентът по недвижими имоти?

Първоначално агентът посещава жилището с цел да го оцени и да обсъди цената с вас. Можете да поискате повече агенти да направят оценка на имуществото. Също така е препоръчително да проверите цената, която ви предлага агентът и да я сравните с цените на подобни жилища в местните вестници.
Агентът ще подготви подробната информация около жилището, за да я изпрати на хората, които имат интерес да го купят. Тази информация ще включва брой и големина на стаите, всички прикрепени предмети и принадлежности, които ще бъдат оставени в жилището. Рекламата на имуществото също е грижа на агента по недвижими имоти.

Приемане на оферта

Дори и да сте приел/а офертата, няма законна процедура, която да ви забрани да размислите и да приемете по висока оферта. Също така, трябва да имате предвид, че когато дадена оферта е направена и приета, потенциалният купувач също може да се откаже – например, той може да не получи mortgage (ипотека), или при проучването могат да излязат някои структурни проблеми.
Ако самостоятелно се занимавате с продажбата е препоръчително да запазите имената и адресите на всички потенциални купувачи, които са ви отправили оферти, в случай че приетата от вас оферта се провали.

Категория: