Професия „Адвокат”

-

Какво представлява работата:
Като адвокат ще имате задължението да съветвате клиентите относно правни въпроси и да ги представлявате в правната материя. Вашите клиенти могат да бъдат частни лица, групи от хора, компании или публични организации. Като адвокат може да работите в множество организации, като:
• Частни практики, където ще осигурявате множество правни услуги, като прехвърляне на документи, легализация на завещания, гражданско и семейно право, участие в съдебни процеси, персонални щети и криминално право;
• Търговска практика, консултация и представляване на бизнес организации в области, като договорно право, данъци, професионално право, продажба и сливане на компании;
• Вътрешна правна консултация за компании, правителството или местните власти;
• Crown Prosecution Service, изучавайки доказателства с цел да се реши дали случаите да се отнесат в съда.
Задълженията ви ще се различават в зависимост от това къде работите, но по всяка вероятност ще включват:
• Консултация на клиентите относно правните въпроси;
• Представляване на клиентите в съда, или инструктиране на адвокатите, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции, и останалите адвокати да действат в полза на клиента ви;
• Писане на писма, договори и документи;
• Проучване на подобни дела, които да ви помогнат в текущата дейност;
• Водене на финансови досиета;
• Посещение на срещи и преговори;
• Подготовка на документи за съда.
По всяка вероятност ще специализирате в определена правна област.

Какво е работното време и условията на труд:
По всяка вероятност ще бъдете наети на работа 37 часа седмично, но извънредните часове са нещо често срещано. При някои видове работа може да сте на повикване през почивните дни и националните празници, или ще трябва да посещавате полицейските управления по всяко време на деня и нощта. Основно ще работите в офис, но може редовно да пътувате, за да посещавате клиенти или да участвате в срещи. Ако сте специализирали в криминално право, голяма част от времето си ще прекарвате в съда.

Какви умения познания ще са ви необходими:
• Силни говорими и писмени комуникационни способности;
• Способност да поемате и анализирате голям обем от информация;
• Високо ниво на прецизност и забелязване и на най-малките подробности;
• Способност ясно да обяснявате правната материя на некомпетентните в тази област лица;
• Увереност и убедителен подход;
• Способност да работите под напрежение и да ръководите няколко случая наведнъж;
• Такт и съпричастие;
• Уважение на поверителността;
• Умение за работа с цифри, ако се занимавате с имоти или финансова дейност.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да станете адвокат, първо трябва да покриете необходимите академични стандарти, след което трябва да завършите професионално обучение. В Англия и Уелс, академичните стандарти могат да се покрият по един от следните три начина:
• Чрез придобиване на квалификационна правна степен http://www.sra.org.uk/students/academic-stage.page;
• Чрез придобиване на образователно квалификационна степен по някакъв друг предмет, а след това придобиване на Common Professional Examination (CPE) или Graduate Diploma in Law (GDL);
• Квалифициране като Fellow of the Institute of Legal Executives (ILEX).
За да се доберете до правна степен, по всяка вероятност ще са ви необходими поне пет GCSE (A-C) и две A level с добри оценки, или алтернативи, като квалификацията Access to Higher Education. Някои университети може да поискат да издържите National Admissions Test for Law (LNAT) http://www.lnat.ac.uk/2008/q преди да ви приемат за правната степен. Трябва да проверите точните кандидатски изисквания при съответния доставчик. След като покриете академичните стандарти, трябва да издържите Legal Practice Course (LPC), който може да бъде една година редовно обучение или две години задочно обучение.
Посетете http://juniorlawyers.lawsociety.org.uk/ за повече информация, включително и подробности относно одобрените правни степени, CPE/GDL и LPC курсове. В Северна Ирландия академичната фаза може да постигнете чрез:
• Придобиване на одобрена правна степен (или придобиване на степен по други предмет и доказване, че имате удовлетворително ниво на правни познания);
• Притежаване на достатъчно опит в съответната правна дейност.
След това трябва да завършите apprenticeship между две и четири години при дипломиран адвокат. Това ще включа една година обучение в Institute of Professional Legal Studies в Belfast или University of Ulster в Londonderry. Свържете се с Law Society of Northern Ireland за повече информация.

Какво допълнително обучение и развитие можете да предприемете:
В Англия и Уелс, след като се постигнали академичните стандарти и сте издържали Legal Practice Course, трябва да издържите допълнителна професионална подготовка чрез:
• Придобиване на двугодишен образователен договор с адвокатска кантора;
• Посещаване на Professional Skills Course (PSC) по време на образователния ви договор.
Посетете http://juniorlawyers.lawsociety.org.uk/career/trainees за съвет относно намирането на образователен договор. (Ако сте квалифициран правен изпълнител, обикновено не е необходимо да придобивате образователен договор, но пак ще трябва да преминете през Professional Skills Course). След като се квалифицирате напълно, трябва да поемате и определен обем допълнителна обучение и развитие през всяка година от вашата кариера. Law Society организират compulsory continuing professional development (CPD) програми, за да помогнат на членовете си.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Заплатите по време на обучение са между £15,000 и £20,000 годишно. След като се квалифицирате, заплатите могат да се повишат между £25,000 и £70,000, в зависимост от опита и вида на работодателя. Заплатите за партньорите в големи фирми или началници на вътрешни правни департаменти могат да достигнат £100,000 и повече на година.

Възможности:
Около ¾ от адвокатите работят на частна практика, за фирми, които могат да бъдат малки high street и големи международни правни компании. Към останалите работодатели спадат централното и местно правителство, съдебната система, Crown Prosecution Service, правни центрове, бизнес организации и благотворителни дружества.
Свободните работни места могат да се обявяват в местната, национална и правна преса и чрез специализирани агенции за правен подбор.
С придобиването на професионален опит в частна практика, може да станете партньор в адвокатска кантора, или като търговски адвокат, може да управлявате вътрешен правен департамент. Като алтернатива, може да изберете да продължите обучението си, за да станете адвокат, който има право да пледира пред висши съдебни инстанции. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.thelawyer.com/
http://www.lawgazette.co.uk/
http://www.legalweek.com/
http://www.totallylegal.com/

Повече информация:
National Admissions Test for Law (LNAT)

Home

Law Society of Northern Ireland
Law Society House
40 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BA
Tel: 028 9023 1614
http://www.lawsoc-ni.org

Law Careers
http://www.lawcareers.net

Law Society
113 Chancery Lane
London
WC2A 1PL
Tel: 0870 606 2555
http://www.lawsociety.org.uk

Категория: