Професия „Администратор в хотел”

-

Какво представлява работата:
Администраторите имат за задача да накарат гостите на хотела да се почувстват добре дошли, занимават се с резервациите и отмяната на резервации на стаите, и със запитванията на гостите по време на престоя им. Като администратор в хотел, към основните ви задължения ще спадат:
• Работа с резервации и отмяна на резервации по телефона, e-mail, писма, факс или лични срещи;
• Проверка на гостите в хотела, разпределение на стаите и връчване на ключовете;
• Изнасяне на гостите, подготовка на сметките и вземане на плащания;
• Работа с чуждестранна валута;
• Приемане и предаване на съобщения между гостите;
• Работа със специални молби от страна на гостите, като резервация на билети за театър, или съхранение на ценности;
• Отговаряне на въпроси относно удобствата на хотела и заобикалящата го зона;
• Работа с оплаквания или проблеми.
В по-големите хотели, ще използвате компютъризирана система, за да правите резервации и да поддържате актуални данни за заетостта на стаите. Ще работите като част от екип и може да специализирате в един специфичен аспект от тази задача, като телефонни резервации или уреждане на сметки. В малките хотели, към задълженията ви може да спадат повече задачи, като развеждане на гостите по стаите им и сервиране на питиета в бара.

Какво е работното време и условията на труд:
По всяка вероятност ще работите на смени, което може да означава работа вечер, през нощта, през почивните дни и националните празници. Размяната на смените също се среща често. Може да ви заплащат извънредно. Почасовата и сезонна работа често се предлага. По-голяма част от времето си ще прекарате зад рецепцията, използвайки компютър и телефонно табло.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Добри писмени и говорими комуникативни способности;
• Приятелски и професионален подход по телефона;
• Способност да променяте подхода си в зависимост от клиента;
• Търпение и такт;
• Способност да запазите спокойствие в напрегнати ситуации;
• Добри умения за разрешаване на проблеми;
• Способност да използвате компютъризирана технология;
• Методически подход към работата.
Може да ви е от полза и ако владеете чужди езици.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Много работодатели ще предпочетат да имате добро стандартно и общо образование и вероятно GCSE (A-C) по предмети, като английски език, математика и IT. Някои работодатели ще изискват и да имате опит в използването на телефонно табло или компютъризирана система за резервации. Предишен опит в обслужването на клиенти или работата в офис също ще ви е от полза. Може да се приготвите за работата чрез предприемане на подходящ редовен или задочен курс в колеж, като:
• BTEC Level 2 First Certificate/Diploma в областта Hospitality (което включва предмети в Accommodation and Front Office);
• BTEC Level 3 Certificate в областта Front Office Operations;
• BTEC Level 3 Certificate в областта Hospitality Customer Relations.
Кандидатските изисквания за тези курсове се различават, така че проверете за подробности при колежа или образователния център. Може да успеете да навлезете в тази професия чрез програма за чиракуване (Apprenticeship). Видовете Apprenticeship, които се предлагат във вашия район, ще зависят от местния пазар на труда и видовете умения, които работодателите изискват от служителите. За повече информация, посетете http://www.apprenticeships.org.uk/.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
По всяка вероятност ще се обучавате по време на работа от опитен за целта персонал. Някои работодатели имат и вътрешно структурирани програми за обучение и може да ви подтикнат да предприемете квалификации, като:
• NVQ Level 1 в областта Hospitality (Front Office), Level 2 в областта Front Office или Level 3 в областта Hospitality Supervision;
• BTEC National Certificate/Diploma в областта Hospitality (Front Office Operations);
• BTEC HNC/HND в областта Hospitality Management.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат около £11,500 и £14,500 на година. С придобиването на опит и супервайзорски отговорности, тази цифра може да нарасне до около £21,000 годишно. Храната и жилищното настаняване понякога се осигуряват.

Възможности:
Сектора на хотелиерството в UK непрекъснато се разраства. Възможностите ви за повишение се различават в зависимост от размера на организацията. При по-големите хотели и хотелиерски вериги, има по-голяма вероятност да имате достъп до кариерна структура, водеща до началник смяна, супервайзор и главни администраторски постове. С придобиването на опит и квалификации, може да имате възможност да прогресирате до front office мениджър или хотелиерски мениджър. С придобиването на опит, може да се местите в различни области на хотелиерската дейност, като обслужване на събития и банкети, продажби, управление на персонала или счетоводните сметки, а след това и в мениджмънта. В рамките на по-големите хотели, може да ви подтикнат да придобивате опит в множество различни департаменти, които ще увеличат възможността за развитие на способностите ви и възможностите за професионално повишение. Освен това, може да използвате способностите си на администратор и извън хотелиерския бизнес, в области, като потребителски услуги и администрация. Свободните работни места се обявяват в местната и национална преса, Jobcentre Plus и уебсайтовете, като http://www.caterer.com/ и http://www.hcareers.co.uk/.

Повече информация:
People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.uksp.co.uk/ (careers information)
http://www.people1st.co.uk

Springboard UK Ltd
http://www.springboarduk.org.uk

Категория: