Професия „Администратор”

-

За работата:
Администраторите в хотели се стараят да накарат гостите да се почувстват уютно, занимават се с резервации и отменяне на резервации, както и с общи запитвания от страна на гостите по време на престоя им. Основните задължения на администратора са:
• да се занимава с резервации и отмяна на резервации по телефона, e-mail, чрез писма, факс или лично;
• настаняване на гостите, разпределение на стаите и предаване на ключовете;
• изпращане на гостите, подготовка на сметки и приемане на плащания;
• боравене с чуждестранна валута;
• приемане и предаване на съобщения;
• удовлетворение на специалните молби на гостите, като поръчване на такси, резервиране на билети за театър или съхранение на ценности или багаж;
• отговаряне на запитвания относно удобствата в хотела и района;
• разглеждане на жалби или проблеми.
В по-големите хотели резервациите са компютъризирани и администраторите поддържат системата. Те често използват и телефонен комутатор. Администраторите в големите хотели обикновено работят като част от екип и може да се занимават само с определена специфична задача, като правене на резервации или проверки по телефона. В малките хотели, те може да изпълняват множество други задачи, от настаняване на гостите по стаите до сервиране на питиета в бара.

Работно време:
Като администратор в хотел, от вас ще се очаква да работите през деня, вечер, през нощта, през почивните дни и по време на официалните празници. Често се среща и работата на смени. Може да ви се заплати извънредно за работа в извънработно време. Предлага се и почасова и сезонна работа. По-голяма част от времето си може да прекарвате зад бюро, близо до компютърен терминал и комутаторно табло.

Умения и интереси:
За да бъдете администратор, вие трябва:
• да обичате работата с хора и да умеете да променяте подхода си в зависимост от съответния гост;
• да сте търпелив(а) и тактичен(тактична);
• да имате добри писмени и говорими комуникативни умения, включително и приятен маниер по телефона;
• да запазите спокойствие в напрегнати ситуации;
• да умеете да мислите бързо и да разрешавате проблеми;
• да умеете да вършите няколко неща едновременно;
• да боравите с клавиатура и да имате компютърни умения;
• да се методичен(методична) и добре организиран(а).
Може да е полезно и познаването на чужди езици.

Назначаване:
Обикновено не ви е необходима официална квалификация, за да станете администратор в хотел. Работодателите обикновено търсят добър стандарт от общо образование и може понякога да поискат GCSE (A-C)/S grade (1-3) или еквивалентни квалификации, особено по английски език и математика.
Може да ви е от полза опита в работата с клиенти или в офис. Някои работодатели може да предпочитат да имате опит в употребата на телефонна табло или определени компютъризирани резервации и система за тях.
Можете да навлезете в професията след посещение на редовен или задочен курс, като:
• BTEC Level 2 First Diploma в областта Hospitality;
• BTEC Level 3 Certificate или Diploma в областта Front Office Operations или Hospitality Supervision;
• BTEC Level 3 Certificate в областта Hospitality Customer Relations;
• SQA National Certificate в областта Hospitality;
• NVQ/SVQ: Level 1 Hospitality (Front Office), Level 2 Front Office, Level 3 Hospitality Supervision.
Кандидатските изисквания за тези курсове се различават, така че проверете в съответните колежи. Може да навлезете в професията и чрез apprenticeship (програма за чиракуване). Спонсорирането на apprenticeship се осигурява за 16-24 и за някои 25 годишни. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. Apprenticeship може да се различават в отделните региони. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Обучение:
След като сте нает(а) като администратор, обикновено ще се обучавате по време на работа от опитен персонал. Някои работодатели имат вътрешни структурирани програми за обучение. Някои работодатели може да ви позволят да посещавате колежи, за да се подготвите за други квалификации. Можете да придобиете Higher National Certificate или Diploma (HNC/HND) в областта Hospitality Management, за да развиете кариерата си и да прогресирате до мениджърска позиция.

Възможности:
Секторът на услугите във Великобритания непрекъснато се разраства. Възможностите може да се различават в зависимост от размера на организацията. По-големите хотели или вериги е по-вероятно да имат структура за кариери, която може да доведе до повишение като началник смяна, супервайзор и главен администратор. Ако имате необходимите умения и опит, може да бъдете повишен(а) до Front Office или мениджър на хотел. Може да имате възможност да се месите в различни области на хотелската дейност, като услуги за събития и банкети, продажби, личен състав или сметки, а след това и в мениджмънта. Много големи хотели подтикват персонала да работи в различни подразделения, така че да придобият множество умения и да имат по-добри възможности за повишение. Може да успеете да използвате администраторските си способности и извън сектора на хотелиерството, в области като работата с клиенти и администрацията.

Годишен доход:
Администраторите могат да започнат от £10,000 до £14,000 годишно. Опитните администратори в хотели може да печелят до £20,000 годишно. Административните мениджъри в големите хотели могат да печелят до £30,000 годишно. Понякога се осигурява храна и жилище.

Повече информация:
Springboard UK Ltd
http://www.springboarduk.org.uk

People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.people1st.co.uk

Категория: