Професия „Асистент продажби”

-

За работата:
Асистентите в областта на продажбите играят ключова роля в превръщане на пазаруването в удоволствие за купувача. Те обслужват клиенти в различни видове търговски единици, включително супермаркети, магазини за дрехи и универсални магазини.
Работата на асистента продажби включва:
• работа с клиенти;
• водене на плащанията в брой, с карта или чек;
• грижа за атрактивната подредба на стоките;
• помощ на клиентите да намерят това, което желаят;
• съвет относно наличността и някакви специални промоции;
• даване на информация относно продуктите и цените;
• уреждане на поръчки и доставки на стоки.
В някои специализирани магазини, като тези за мобилни телефони, от асистентите се очаква да имат специални познания върху продуктите. Освен това, могат да им бъдат поставени специфични задачи в зависимост от вида на продукта, като: реклама на телефонни аксесоари или допълнителни услуги, като застраховка.
В по-малките магазини, техните задачи ще се различават, като може да подреждат и витрината, да приемат стока и др.

Работно време:
Като асистент продажби обикновено ще работите 37 или 38 часа седмично, включително вечер и през почивните дни. Почасовата работа е много често срещана, а може да работите и на смени. Най-вероятно ще прекарвате много време на крака и може да се наложи да вдигате и носите стоките. По всяка вероятност от вас ще се очаква да носите униформа.

Умения и интереси:
За да бъдете асистент продажби вие трябва:
• да умеете да работите в екип;
• да ви харесва работата с хора и да имате учтив и отзивчив подход;
• да сте уверен(а) при работа в трудни и понякога неочаквани ситуации;
• да имате спретнат вид;
• да умеете да работите с числа при работа с плащания и проверка на стоката;
• да нямате проблем с употребата на компютъризирано оборудване;
• да сте издръжлив(а).

Назначаване:
Не са ви необходими някакви специални квалификации, за да станете асистент продажби, въпреки че някои работодатели може да изискват GCSE/S grade по английски език и математика. Работодателите ще оценят личните ви качества, гъвкавост и позитивно отношение към академичните квалификации. За вас ще бъде предимство ако имате опит в работата с хора и пари в брой. Освен това, може да успеете да навлезете в професията чрез програма за чиракуване (apprenticeship).

Обучение:
Като асистент продажби, най-вероятно ще се обучавате по време на работа. Вашето обучение може да бъде свързано със съответните NVQ/SVQ.
Квалификациите включват:
• BTEC First Diploma в областта Retail;
• NVQ/SVQ level 2 и 3 в областта Retail Operations;
• NVQ level 2 и 3 в областта Продажби;
• NVQ/SVQ level 2 и 3 в областта Customer Service.
Ще получите специализирано обучение по хигиена ако работите с продукти от риба и месо.
Apprenticeship е възможно за хората на 16-24 години и за някои над 25 години. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship в други части на Великобритания, посетете Scotland, Wales и Northern Ireland.

Възможности:
Търговията е разрастваща се индустрия. Съществуват магазини в различни форми и размери, от малките самостоятелни магазини, като новинарски агенти и магазини за домашни любимци, до по-големи универсални магазини.
Възможности има на всякъде. В наши дни, много магазини/ търговски вериги имат собствени уебсайтове, в които са обявени свободни работни места и програми за обучение.
Възможностите за професионално повишение могат да бъдат отлични, особено в големите организации, които влагат средства в обучението на персонала. Повишението най-вероятно ще бъде до ниво супервайзер в мениджърски постове.

Годишен доход:
Асистентите на пълен работен ден обикновено получават между £10,000 и £13,000 годишно. Супервойзерите могат да печелят до £17,000 годишно.

Повече информация:
Support Training Limited
222-224 Queensferry Road
Federation House
Edinburgh
EH4 2BN
Tel: 0131 343 3300
http://www.support-training.co.uk

Skillsmart Retail
40 Duke Street
London
W1A 1AB
Tel: 0800 093 5001
http://www.skillsmartretail.com

Категория: