Професия „Банков касиер“

-

За работата:
Банковите касиери, известните още и като консултанти услуги, са първия контакт на клиентите с банката. Те могат да работят в търговски клонове, където обслужват директно клиентите, или в консултантски центрове, където кореспондират с клиентите по телефона или чрез e-mail.
Техните задължения може да включват:
• обработка на плащания и вземания;
• работа с пари в брой и чекове;
• работа със запитвания;
• използване на компютъризирана система за обновяване на счетоводни данни;
• административни задачи, като проверка на пощата и изпращане на писма до клиентите;
• продажба на банковите финансови продукти и услуги на клиентите;
• използване на чуждестранна валута.
Висшестоящите касиери може да наблюдават работата на асистентите в клона и да работят с по-сложни запитвания, като помощ с апликационните формуляри за заеми и ипотеки.

Работно време:
Работните ви часове може да се различават в зависимост от това дали работите в търговски клон или консултантски център. В търговските клонове нормалните работни часове са от 9am до 5pm, от понеделник до петък и може да се наложи да работите в събота на повикване. Телефонните и internet банкови консултантски центрове обикновено работят 6 или 7 дена в седмицата, така че работата на смени се среща често. Възможна е и почасова работа.
В един търговски клон, обикновено ще прекарвате голяма част от времето си зад стъклен параван във фронт офиса. В един консултантски център, обикновено ще работите зад бюро с телефон и компютър.
При директен контакт с клиенти, най-вероятно ще ви бъде дадена униформа.

Умения и интереси:
За да бъдете банков касиер, обикновено ще ви е необходимо:
• отлични комуникативни способности и умения за работа с хора;
• умения за работа в екип;
• да бъдете честен(честна) и отговорен(отговорна) ;
• добри математически умения;
• прецизност и забелязване на детайлите;
• увереност при продажба на финансови продукти на клиентите;
• добри компютърни умения;
• такт и дискретност при работа с конфиденциалните потребителски дела.

Назначаване:
Изискванията може да се различават от един до друг работодател. Някои банки може да поискат 4 GCSE (A-C)\S grade, включително английски език и математика. Други може да не потърсят някакви специфични квалификации, но може да поискат да преминете през техни собствени изпити при подаване на документи. Най-вероятно ще ви е необходим опит в областта на обслужването на клиенти или работа с пари в брой, така че предишен опит в областта на продажбите и търговията може да е предимство. Ще ви са необходими и основни компютърни умения, така че предишен опит в офис може да е предимство.
Може да успеете да навлезете в професията и чрез програма за чиракуване (apprenticeship). Субсидирането на apprenticeship е възможно за хората на 16-24 години и за някои над 25 години. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship в други части на Великобритания, посетете Scotland, Wales и Northern Ireland.
За някои работни места може и да не успеете да подадете документи ако имате лошо кредитно досие.

Обучение:
Най-вероятно ще се обучавате по време на работа чрез вътрешна програма. Вашето обучение може да включва възможността за подготовка за национално призната квалификация, като:
• NVQ\SVQ Level 2 и 3;
• NVQ/SVQ в областта Contact Centre Operations (ако работите в телефонен център);
• NVQ/SVQ Level 2 и 3 в областта Customer Service;
• Institute of Financial Services (IFS) Customer Service Professional (CSP) award.
В Шотландия можете да се подготвите за квалификации, предлагани от Chartered Institute of Bankers in Scotland (CIOBS), към които спадат:
• Certificate и Diploma в областта Financial Services;
• Certificate в областта Sales and Service.
С придобиването на опит, можете да предприемете обучение за квалификации, които да развият кариерата ви в други области, особено ипотечна, финансова консултация или счетоводство.
Ако сте стремите към супервайзорски управленски постове, можете да подпомогнете кариерата си чрез придобиване на допълнителни IFS квалификации, като:
• Professional Diploma в областта Financial Services Management (Professional DFSM);
• Applied Diploma в областта Corporate Banking;
• Applied Diploma в областта Retailing Financial Services.
Повече информация за техните квалификации потърсете в уебсайта на IFS.

Възможности:
Като банков касиер можете да работите в търговските клонове из цяла Великобритания. Скорошните нововъведения в IT и комуникативните технологии означават, че има много работни позиции в областта на услугите.
Работните места се обявяват в местната преса, чрез работодателски агенции и собствените уебсайтове на банките.
С подходящия опит и обучение, можете да се издигнете до висшестоящ касиер, специализиран консултант услуги, мениджър на стажанти, както и мениджър на клон. Може да се наложи да се преместите в друг клон, за да постигнете повишение в длъжност.
Можете да достигнете и постове в главния щаб, като например, в областта на обучението, информационната технология или човешките ресурси. По-големите банки може да ви предложат възможността да работите в областта на инвестиционното банкиране и международните подразделения.

Годишен доход:
Новите касиери може да започнат от £11,000 до £13,000 годишно.
Консултанти услуги с минимум 1-годишен опит могат да печелят до £18,000 годишно.
Висшестоящите касиери или специализираните консултанти услуги могат да печелят до £23,000 годишно.
Много банки дават бонуси при изпълнение на поставените цели в продажбите. Други ползи могат да бъдат свързани с доходите бонуси, субсидирани ипотеки, заеми, пенсии, акции и застраховка.

Повече информация:
Chartered Institute of Bankers in Scotland
Drumsheugh House
38b Drumsheugh Gardens
Edinburgh
EH3 7SW
Tel: 0131 473 7777
http://www.ciobs.org.uk

Institute of Financial Services
IFS House
4-9 Burgate Lane
Canterbury
Kent
CT1 2XJ
Tel: 01227 818609
http://www.ifslearning.com

Financial Services Skills Council
51 Gresham Street
London
EC2V 7HQ
Tel: 0845 257 3772

Категория: