Професия „Бизнес консултант”

-

Какво представлява работата:
Като бизнес консултант, ще давате независима консултация и подкрепа, за да подпомогнете стартирането на новите бизнес организации, както и да стимулирате растежа на малки и средни предприятия. Може да консултирате относно множество неща, като стартиране, финанси, маркетинг, износ и обучение на персонала. Към ежедневните ви задължения обикновено ще спадат:
• Разглеждане бизнес идеите на клиентите и анализиране на потенциала им;
• Подпомагане на клиентите да развиват бизнес планове;
• Консултация относно източниците на финанси и периодично отпускани суми;
• Помагане на съществуващите малки бизнес организации чрез намаление на разходите или подобряване на маркетинга;
• Прехвърляне на клиентите към друг вид специализирана консултация, ако е необходимо;
• Свързване с местни бизнес общности и частни организации;
• Наблюдение прогреса на клиентите;
• Организиране на консултантски семинари и симпозиуми.

Какво е работното време и условията на труд:
Стандартната ви работна седмица ще бъде от 9am до 5pm, от понеделник до петък, със срещи и събития през вечер или през почивните дни. С клиентите може да се срещате в собствения си офис, или може да пътувате във вашия район, за да посещавате клиентите по домовете им.

Какви умения и познания са ви необходими:
• Опит в управлението на малък и среден бизнес;
• Отлични писмени и говорими комуникативни способности;
• Ясно, обективно и логическо мислене;
• Познание на актуалните бизнес теми и течения;
• Познание на местните и национални бизнес подкрепи и инициативи за спонсориране
• Не осъдителен и позитивен подход;
• IT умения;
• Добри организационни умения и способност да управлявате няколко проекта наведнъж;
• Способност да работите по собствена инициатива.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да работите като бизнес консултант, ще ви трябва доказан професионален опит и добро досие в областта на бизнес управлението. Повечето бизнес консултанти са организирали собствени бизнес единици, или работят в областта на мениджмънта, финансите или човешките ресурси. Ще се наложи да покажете множество професионални умения, включително маркетинг, финанси, планиране и проекто-мениджмънт. Работодателите обикновено ще бъдат заинтересовани повече от вашите умения и опит, от колкото от официалните ви квалификации, въпреки че може да ви е от полза ако имате бизнес образователно квалификационна степен или професионална квалификация. Ще трябва да имате и професионална застраховка за обезщетеност. За информация се свържете с Institute of Business Consulting (IBC).

Какво допълнително развитие и обучение може да предприемете:
По всяка вероятност ще получите първоначално професионално обучение на работното място от бизнес организацията, която ви е наела. По време на кариерата ви ще продължите да се обучавате. Средствата могат да бъдат кратките курсове и семинари, предлагани от Institute of Business Consulting (IBC). Тези курсове покриват умения, като бизнес консултация, маркетинг, менторинг и финанси за консултанти. Може да се подготвяте и за признати квалификации, като:
• IBC Certificate and Diploma в областта Business Support;
• NVQ Level 4 в областта Business Support;
• Institute of Leadership and Management (ILM) Level 5 Certificate в областта Business Support;
• Следдипломен курс в областта business coaching and mentoring.
Независимо от обучението, което предприемете, трябва да покривате националните стандарти за бизнес подкрепа, така че да можете да се присъедините към National Register of Business Support Professionals. Посетете http://www.ibconsulting.org.uk/conte…444&id=10:2397 за повече информация относно регистъра.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Заплатите обикновено са между £20,00 и £35,000 годишно. Независимите бизнес консултанти обикновено таксуват дневна тарифа от £140 до £500.

Възможности:
Може да ви наеме местна организация за бизнес подкрепа, или национална мрежа, като Business Link. Като алтернатива, може да работите самостоятелно на договор към някоя от тези организации. Свободните работни места може да се обявяват в местната и национална преса, в уебсайтовете на работодателите и чрез списанията на IBC.

Повече информация:
National Federation of Enterprise Agencies
http://www.nfea.com

Business Eye Wales
Tel: 08457 969798
http://www.businesseye.org.uk

Scottish Enterprise
Tel: 0845 607 8787
http://www.scottish-enterprise.com

Invest Northern Ireland
Tel: 028 9023 9090
http://www.investni.com

Business Link
Tel: 0845 600 9006
http://www.businesslink.gov.uk

Institute of Business Consulting (IBC)
3rd Floor
17-18 Hayward’s Place
London
EC1R 0EQ
Tel: 020 7566 5220
http://www.ibconsulting.org.uk

Категория: