Професия „Бояджия”

-

Какво представлява работата:
Основната ви роля като бояджия ще бъде да нанасяте декоративен завършек и защитен слой върху определени продукти. По всяка вероятност ще работите в три вида области – производство, инженерство и строителство. За повечето видове дейности, ще ви е необходим ръчен пистолет или автоматично оборудване, за да нанасяте покривни слоеве в съответствие с инструкциите за работа. Към ежедневните ви задължения може да се отнасят:
• настройване на оборудването;
• да се уверите, че всички материали са правилно смесени с цел да получите правилния цвят и консистенция;
• подготовка на повърхността, която предстои да бъде покрита;
• нанасяне на предварителни слоеве;
• нанасяне на последния слой и довършителни работи;
• проверка на свършената работа като част от контрола на качеството;
• почистване и поддръжка на спрей оборудването.
Ще трябва да следвате стриктни процедури за безопасност, обхващащи употребата на опасни материали. Ако работите на продуктова линия, ще нанасяте апретура на бялата техника (печки, хладилници и миялни машини), мебелировка и други потребителски продукти. В областта на строителството или инженерството, ще работите в сгради или големи структури, например, кораби и мостове. Може да работите като бояджия в сервиз за поправка на автомобили и в цех за изработки.

Какви са работните часове и условията на труд:
По всяка вероятност ще работите на смени между 35 и 40 часа седмично. Ако сте в областта на производството, по всяка вероятност ще работите в почистено и специално вентилирано помещение на фабриката или в бояджийно помещение. В строителството, голяма част от времето си ще прекарвате извън обекта, като често ще работите на стълба, мобилни издигнати платформи или от скеле. Обикновено ще носите предпазно облекло, включително ръкавици, връхни дрехи и маска за лице.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• добро ниво на концентрация и способност да обръщате внимание на детайлите;
• добри практични умения;
• способност да следвате писмени инструкции и да водите доклади;
• познания за безопасността по време на работа;
• способност да работите по собствена инициатива и като част от екип;
• добра координация между зрението и ръцете ви;
• нормално цветно зрение.

Какви квалификации и опит ще изискват работодателите:
Може да навлезете в тази професия чрез програма за чиракуване (Apprenticeship) в областта на производството, инженерството или дообработката на моторни превозни средства. Видовете Apprenticeship, които се предлагат във вашия район, ще зависят от местния пазар на труда и уменията, които работодателите ще изискват от служителите си. За повече информация, посетете http://www.apprenticeships.org.uk/. Като алтернатива, може да посещавате курс в колеж, който ще ви научи на уменията, необходими за този вид дейност. Към съответните курсове спадат:
• BTEC Certificate/Diploma в областта Vehicle Technology level 2 и 3;
• City & Guilds Entry Level Award в областта Vehicle Systems и Body and Paint Maintenance;
• City & Guilds Certificate/Diploma в областта Vehicle Body and Paint Operations;
• Institute of the Motor Industry (IMI) award в областта Vehicle Body and Paint Operations (Refinishing) level 1 до 3.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Като стажант, ще получите обучение по време на работа от опитен за целта персонал. Може да направите избор между множеството професионални NVQ квалификации, в зависимост от индустрията. Към някои от основните спадат:
• Performing Manufacturing Operations level 1 и 2;
• Performing Engineering Operations level 1 и 2;
• Vehicle Body and Paint Operations level 2 и 3;
• Materials Processing and Finishing level 2 и 3;
• Decorative Finishing and Industrial Painting Occupations level 2 и 3.
Има сертификат в областта Coatings Technology level 3, 4 и 5. Работодателят може да ви праща на кратки курсове, организирани от производители на оборудване и дообработки, обхващащи употребата на техните продукти. Те обикновено ще бъдат във формата на 2- или 3-дневни курсове в собствените им образователни центрове. Може да помислите и за курсове от различни нива в областта на покриването на повърхности, организирани чрез Institute of Metal Finishing (IMF). Попълването на определени модули води до придобиването на Technician Certificate. Повече информация може да получите от IMF.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Бояджиите на продуктови линии печелят между £12,500 и £15,000 годишно. Автобояджиите печелят между £14,500 и £22,000 годишно. Бояджиите в областта на строителството печелят между £13,500 и £21,000 годишно. Служителите, занимаващи се със специализирани дообработки могат да печелят максимум £23,000 годишно.

Възможности:
По-голяма част от работните места са във фирми от производството и строителството. По-малък брой свободни работни места има в автосервизите. Свободните работни места се обявяват в местната преса, job centre и долу посочените линкове. Вариантите ви за прогрес в кариерата обикновено ще включват преминаване към надзираване на смените и мениджмънт. Ако притежавате съответните квалификации и опит, може да работите в контрол на качеството, здраве и безопасност, или продуктов мениджмънт. Може да станете и самонает. Следните линкове може да са ви от полза в намирането на свободни работни места:
http://www.autojob.co.uk/listjobs.php
http://www.constructionjobsnet.co.uk/
http://www.scenta.co.uk/engineering/jobs.cfm

Повече информация:
Institute of Metal Finishing
Exeter House
48 Holloway Head
Birmingham
B1 1NQ
Tel: 0121 622 7387
http://www.uk-finishing.org.uk

Automotive Skills
93 Newman Street
London
W1T 3DT
Tel: 0800 093 1777
http://www.automotiveskills.org.uk

ConstructionSkills
Bircham Newton
King’s Lynn
Norfolk
PE31 6RH
Tel: 01485 577577
http://www.cskills.org

Категория: