Професия „Водопроводчик”

-

За работата:
Водопроводчиците инсталират, поддържат и поправят оборудването за топла и студена вода, отоплителната система и канализацията. Те могат да работят в домашна, индустриална и търговска обстановка. Тяхната професия играе съществена роля в съвременния живот, като осигурява всичко от чиста питейна вода до централно отопление.
Основните задължения на водопроводчиците са:
• поставяне и поправяне на системи, резервоари, тръби, тапи и клапи за топла и студена вода;
• поставяне и обслужване на газови и маслени централни отоплителни системи, бойлери и радиатори;
• инсталиране и поправка на домашни уреди, като душове, миялни машини и обратни канализации;
• инсталиране и поддържане на климатични и вентилационни устройства;
• подготовка и поставяне на устойчиво покритие, връзки и осветление на покриви, комини и стени;
• поставяне и почистване на канализации и улуци.
Някои водопроводчици специализират в поставянето на метално покритие в индустриални, търговски и исторически здания. Този вид работа включва рязане, формиране и поставяне на листове от алуминий, мед, олово и цинк.
Водопроводчиците трябва да са сигурни, че работата им съответства на актуалните изисквания на Building Regulations и законните такива.

Работно време:
Водопроводчиците работят по 40 часа седмично, но често се среща извънредния труд. Някои водопроводчици предлагат денонощни услуги.
Като водопроводчик, вие ще работите в затворени помещения, честно с ограничено пространство, като и на открито при всякакви условия. Работата на открито обикновено е на големи височини.

Умения и интереси:
За да сте водопроводчик вие трябва да притежавате:
• умение да следвате технически чертежи и планове;
• добри практични способности и способности за разрешаване на проблеми;
• внимателен и методичен подход към работата;
• нормално цветно зрение (за някои видове работа);
• нормално физическо състояние;
• познание на въпросите по безопасността и законовите предписания;
• умение за работа в екип и самостоятелна работа;
• добро отношение към клиентите.

Назначаване:
За да сте квалифициран водопроводчик, SummitSkills, Sector Skills Council за строителни услуги във Великобритания, препоръчва придобиването на NVQ (или SVQ в Шотландия) Level 2 и 3 в областта Mechanical Engineering Service (MES): Plumbing (домашно).
Кандидатските изисквания се различават в зависимост от това в коя част на Великобритания се обучавате.

Англия и Уелс
За да се считате за квалифициран водопроводчик, ще трябва да придобиете следните квалификации:
• City & Guilds (6129) Technical Certificate Level 2 Basic Plumbing Studies и Level 3 Plumbing Studies – можете да придобиете тези сертификати ако нямате опит като водопроводчик;
• City & Guilds (6089) NVQ Level 2 и 3 в областта Mechanical Engineering Services (MES): Plumbing (домашно) – можете да преминете към NVQ само след придобиването на професионален опит – или чрез наемане на работа, или чрез смяна на работната позиция.
Техническите сертификати не дават гаранция за професионална компетенция като водопроводчик, само цялостната NVQ квалификация може да постигне това. Техническите сертификати могат да се придобият от хора от всякакви възрасти, но конкуренцията за свободните работни места е голяма. Те покриват теорията и някои практични умения, необходими за преминаването към NVQ квалификацията, включително:
• системи за топла и студена вода;
• санитарни системи;
• тръби за централно отопление;
• здраве и безопасност.
Колежите и образователните центрове имат свои собствени изисквания, които е вероятно да включват изпит за установяване на личните способности. Поради изискванията за здраве и безопасност, далтонистите може да не се допуснат до образователен курс. Трябва да проверите тези изисквания и дали трябва да преминете през изпит за установяване нивото ви на цветно виждане.
Свържете се с SummitSkills за информация относно кандидатските изисквания, доставчиците на образователни курсове и квалификациите.
Institute of Plumbing and Heating Engineering (IPHE) също предлага полезна информация за всеки, който иска да се обучава за водопроводчик; а Women in Plumbing Group активно насърчава жените, които искат да бъдат водопроводчици. Те могат да ви изпратят листовки с информация относно това как да навлезете в професията.

Кратки курсове
Има организации, които предлагат кратки интензивни образователни курсове, а някои предлагат и домашно обучение. За да бъдат признати от индустрията, курсовете трябва да бъдат акредитирани от City & Guilds (C&G) и да водят до технически сертификат или NVQ. Това можете да проверите като се свържете с регионалната ви C&G служба. Посетете City & Guilds, за да разберете към кого можете да се обърнете в региона. Трябва да проверите и какво се случва ако изостанете или се провалите на курса. Например, дали можете да продължите с обучението на по-късна дата.

Професионални полета
Индустриалните тела препоръчват наемането на работа от водопроводни фирми, веднага след започването на техническите сертификати, за да можете да придобиете NVQ. Вашият доставчик на курса може да ви помогне с намирането на работа, но вие трябва лично да се свържете с водопроводните фирми.

Apprenticeship (програма за чиракуване) в Англия и Уелс (включително и Adult apprenticeship)
Можете да започнете като калфа във водопроводна или инженерна компания. Повечето програми за чиракуване започват от 16 до 19 години, но е възможно да започнат и на 24 години, в зависимост от броя на свободните места. В момента има ограничен брой места за Adult apprenticeship. Проверете при местните работодатели, колежи и образователни центрове за повече информация, или посетете сайтовете на England и Wales.

Шотландия
Отделни технически сертификати не се предлагат в Шотландия, така че SVQ Level 3 се среща най-много в индустрията. Посетете Scotland за повече информация.

Северна Ирландия
Кандидатурата за водопроводчик е по подобие на обучението в Англия и Уелс и обикновено се осъществява чрез програмата за чиракуване на Northern Ireland, която е част от Government Jobskills програмата. За повече информация се свържете с ConstructionSkills (NI) и SNIPEF.

Чуждестранни квалифицирани водопроводчици
Ако сте се квалифицирал(а) извън Великобритания, свържете се с Joint Industry Board for Plumbing, за да разберете как да се регистрирате като квалифициран водопроводчик. Ще са ви необходими подробностите около вашата квалификация от рождената ви държава.

Обучение:
Ако вече работите в областта на индустрията можете директно да се насочите към:
• NVQ в областта Mechanical Engineering Services – Plumbing (6089) Level 2;
• NVQ/SVQ Mechanical Engineering Services – Plumbing (6089) Level 3.
Освен оценка на практичните ви умения, NVQ включва и техническите сертификати. Обикновено NVQ/SVQ се посещава задочно в колежите и образователните центрове.
NVQ/SVQ Level 3 съдържа три допълнителни оценки:
• Water Regulations;
• Unvented Hot Water System;
• ACS газови предпазни мерки.
За да се прехвърлите от домашно към търговско газифициране или обратно, ще трябва отново да се явите на съответната ACS assessment, тъй като те се различават за отделните области.
Можете да станете член на Institute of Plumbing and Heating Engineering (IPHE) възнамерявате да придобиете лицензирана квалификация. Ако вече имате квалификация, можете да кандидатствате за пълно членство. Women in Plumbing Group подкрепя жените, които вече работят в областта на индустрията.
British Plumbing Employers’ Council (BPEC) Services предлага множество образователни публикации, включително и подготовка за ACS assessment и практични бизнес наръчници.
Ако инсталирате, поддържате и поправяте маслени устройства и отоплителни системи, можете да се регистрирате при Oil Firing Technical Association (OFTEC) и да започнете тяхната образователна програма.

Part L от Building Regulations – енергийна ефективност
Според Part L водопроводчиците и отоплителните инженери, които поставят нови бойлери, трябва да притежават City & Guilds Certificate в областта Energy Efficiency for Domestic Heating (6084). Това гарантира, че те са квалифицирани на извършват работата си в съответствие с изискванията на Part L. За повече информация се свържете с линията за помощ на Energy Efficiency.

Part P от Building Regulations – енергийно спестяване
Според Part P определени видове домакинска енергийна работа трябва да бъдат одобрени от квалифициран предприемач или строителен инспектор. Можете да квалифицирате собствената си дейност като преминете през образователния курс на Part P.
Може да има кандидатски изисквания за курсовете, в зависимост от придобитите от вас квалификации и опит. Някои институции предлагат и допълнително обучение, ако е необходимо, например, 16th Edition Wiring Regulations (BS7671).
Тези кратки курсове трябва да бъдат счетени като професионално развитие за съществуващите водопроводчици. По своята същност те не водят до квалификация като водопроводчик.

Годишен доход:
Възможности за квалифицирани водопроводчици съществуват из цялата страна, при водопроводните и инженерните компании, строителни предприемачи и организации в държавния сектор.
Можете да работите в множество области, като:
• отопление;
• вентилация;
• топлотехника;
• газифициране;
• климатични системи;
• кухненско обзавеждане и обзавеждане за баня.
Възможностите за професионално повишение зависят от размера на вашата компания, но могат да бъдат в области като статистика, CAD дизайн и договорен мениджмънт. Много водопроводчици са самонаети.

Годишен доход:
Големината на заплатите се различава в отделните региони, но най-високите заплати са в Лондон и югоизточната част.
Стартовите заплати за ново квалифицираните водопроводчици варират между £16,500 и £21,000.
Опитните водопроводчици могат да печелят между £21,000 и £30,000 годишно.
Водопроводчиците с управленски функции могат да печелят до £35,000.
Самонаетите водопроводчици договарят заплатите си.

Повече информация:
Energy Saving Trust
Energy Efficiency Helpline
Tel: 08080 100222
http://www.est.org.uk

Institute of Plumbing and Heating Engineering (IPHE)
(incl Women in Plumbing Group)
64 Station Lane
Hornchurch
Essex
RM12 6NB
Tel: 01708 472791
http://www.iphe.org.uk

ConstructionSkills (NI)
17 Dundrod Road
Nutts Corner
Crumlin
Co Antrim
BT29 4SR
Tel: 0800 587 2288
http://www.citbni.org.uk

British Plumbing Employers Council Services Ltd (BPEC Services Ltd)
2 Walker Street
Edinburgh
EH3 7LB
http://www.bpec.org.uk/services

Scottish and Northern Ireland Plumbing Employers Federation (SNIPEF)
2 Walker Street
Edinburgh
EH3 7LB
Tel: 0131 225 2255

Home page

SummitSkills
Tel: 08000 688336
http://www.summitskills.org.uk

Part P Self-Certification Schemes
NICEIC Domestic Installer Scheme
Tel: 0870 013 0382
www.niceic.org.uk

BRE Certification
Tel: 0870 609 6093
www.partp.co.uk

ELECSA
Tel: 0870 749 0080
www.elecsa.org.uk

British Standards Institution (BSI)
Tel: 01442 278607
www.bsi-global.com

National Association of Inspectors & Testers
Tel: 0870 444 1392
www.napit.org.uk

Категория: