Професия „Графичен дизайнер”

-

Какво представлява работата:
Графичните дизайнери използват изображения и надписи, за да направят информацията достъпна. Това може да бъде с всякакви цели, включително реклама, корици на книги и списания, телевизионни графики и уебсайтове. Като графичен дизайнер, работата ви ще включва:
• дискутиране изискванията на проекта с клиенти, висшестоящи дизайнери или счетоводни изпълнители;
• осигуряване цени на офертите;
• избор на най-подходящите материали и стил;
• осигуряване на груби скици или компютърни изображения, които да покажете на клиента;
• използване на специализиран компютърен софтуер за подготовка на дизайни;
• изчисляване на бюджети и крайни срокове;
• произвеждане на краен вариант с подробни спецификации за typeface, размер на шрифта и цветове.
Може да правите и 3D дизайни за пакетиране, изложби и дисплеи.

Какво е работното време и условията на труд:
Обикновено ще работите от 9am до 5pm, но може да се наложи да работите и повече, за да спазите сроковете. Понякога е възможна почасова работа. По всяка вероятност ще бъдете в офис или студио, но може да прекарвате известно време в посещение на клиенти и принтери.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• творчество и въображение;
• IT умения;
• художествени умения;
• познания върху техниките за принтиране и фотографията;
• способност да управлявате времето си, да спазвате срокове и да работите в рамките на точно определен бюджет;
• отлични комуникативни способности;
• добро буквуване и граматика;
• нормално цветно зрение.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Обикновено ще ви наемат на работа въз основа на способностите ви, а не въз основа на квалификациите. Все пак, повечето професионални графични дизайнери имат BTEC HND, foundation degree или образователно квалификационна степен по графичен дизайн, или друг предмет, свързан с дизайна и изкуството. За да потърсите университети и колежи, предлагащи HND, foundation degree и образователно квалификационни степени, посетете http://www.ucas.ac.uk/. Проверете в съответните университети и колежи за кандидатските изисквания. Талантът и контактите са ключа за получаване на работата. Трябва да поддържате и актуално портфолио на дейността си, което да показвате на работодателите. Неплатеният професионален опит ще ви даде възможността да развиете собствено портфолио, да направите контакти и да впечатлите работодателите. Посетете уебсайта на British Design Innovation, за да потърсите контакти и свободни работни места. Може да създадете и уебсайт, за да покажете работата си. Освен това, ще ви е необходимо професионално познание за софтуерен компютърен дизайн, като:
• Quark Xpress;
• FreeHand;
• Illustrator;
• Photoshop;
• 3D Studio;
• Flash.
Може да предприемете курсове в колежи и при частни доставчици.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Ще трябва да поддържате актуални познания по време на кариерата си. Може да посещавате и кратки курсове, например, за компютърни пакети, но ще придобиете и нови умения, за да посрещнете потребностите на съответните проекти. Chartered Society of Designers (CSD) и D&AD организират курсове и работилници за членовете си, които може да сметнете за полезни в професионалното развитие. Например, D&AD организира Workout, множество еднодневни курсове за развитие. Посетете уебсайтовете на CSD и D&AD за повече информация. Присъединяването към професионални организации, като CSD и D&AD ще ви даде и възможността да създадете контакти в индустрията.

Възможности:
Повечето графични дизайнери работят за агенции, които специализират в рекламата или корпоративните комуникации, или за екипи по вътрешен дизайн в големи организации, като търговци на едро, местни органи на властта или банкови институции. Към останалата част от работодателите спадат мултимедийните компании, благотворителни дружества и образователни представителства. Конкуренцията за работните места е голяма и не всички свободни работни места се обявяват, така че е добра идея да се свържете и да създадете контакти в индустрията и директно да посетите агенции и компании. Може да ви се наложи често да сменяте работните си места, за да придобиете опит, който да прибавяте към портфолиото си. В по-големите компании може да прогресирате до висшестоящ дизайнер, а след това – до мениджърски позиции. Много графични дизайнери стават самонаети, работейки сами или в екип. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.designweek.co.uk/

The best in creativity

Повече информация:
Creative and Cultural Skills
11 Southwark Street
London
SE1 1RQ
Helpline: 0800 093 0444
http://www.ccskills.org.uk

D&AD
9 Graphite Square
Vauxhall Walk
London
SE11 5EE
Tel: 020 7840 1111
http://www.dandad.org

Design Council
http://www.designcouncil.org.uk

Creative Choices
http://www.creative-choices.co.uk

Chartered Society of Designers (CSD)
http://www.csd.org.uk

British Design Innovation
http://www.britishdesigninnovation.org

Категория: