Професия „Детегледач”

-

Каква е същността на работата: Детегледачите работят в домовете си, като се грижат за деца, чиито родители са на работа или се обучават. Това може да бъде през деня с бебета и деца под 5 години, или след училище, или по време на училищните ваканции с по-големи деца. Като детегледач, вие трябва: • Да се уверите, че детето под вашите грижи се чувства в безопасност, на сигурно място, топло му е и е добре нахранено; • Да планирате, приготвяте и сервирате храна; • Да сменяте пелени и да приготвяте бутилките за бебета; • Да помагате на децата да се развиват, като им осигурявате множество възможности за игри, както навън, така и в затворени помещения; • Да водите децата на разходки, например, в парка или в групи за проходилки; • Да взимате и водите по-големите деца на детска градина или училище. Ще ви се наложи да уважите желанията на родителите относно начина на хранене на децата им, ежедневието и религията, и да обменяте информация с родителите относно децата им. Какви са работните часове и условията на труд: До известна степен, ще имате възможност сами да определяте работното си време, но ще трябва да се съобразите с предпочитанията на родителите. Някои детегледачи предлагат услугите си през почивните дни и(или) през нощта. В зависимост от големината на дома ви, може да се регистрирате да гледате до 6 деца под 8 години (обикновено, не повече от 3 деца под 5 години и само едно на възраст под 1 години). Към тази цифра се включват и собствените ви деца. Жилището ви ще бъде прегледано, за да се установи дали е безопасно и хигиенично, и може да ви се наложи да направите известни приспособления, като монтиране на безопасни врати. Какви умения и познания ще са ви необходими: • Обич към децата и осигуряване на високо стандартни грижи; • Търпение и чувство за хумор; • Гъвкав подход; • Добри комуникационни способности; • Познания върху здравето, безопасността и хигиената; • Познания върху стандартите за защита на децата; • Способност да водите писмени досиета и прости финансови калкулации. Какви квалификации и професионален опит ще изискват работодателите: Не ви е необходима някаква специална квалификация, за да станете детегледач, но трябва да сте регистриран(а) при Ofsted (Office for Standards in Education) преди да имате възможност да се грижите за деца под 8 години. Вие трябва да сте на минимум 18 години. Вашата първа стъпка към регистрацията ще бъде контакта с местната Children’s Information Service (подробности за това как да се свържете с тях http://www.childcarelink.gov.uk/index.asp), за да разберете кога има childminding pre-registration briefing в района ви. След това трябва: • Да посетите pre-registration briefing, където ще ви бъде казано, че ставате детегледач и ще ви бъде връчен пакет за кандидатура; • Попълнете формуляра и го върнете в регистрационния център на Ofsted; • Подайте документи за http://www.crb.gov.uk/ (Criminal Records Bureau) свидетелство за вас и член на семейството ви над 16 години; • Да бъдете проучени и интервюирани от Ofsted, за да се уверят, че сте подходящ човек за полагане на грижи за деца; • Да преминете през медицински преглед; • Да преминете през първоначален образователен курс за детегледач и оказване на първа помощ. След като ви регистрират може да започнете работа като детегледач. Може да подадете документи за start-up grant. Тези програми се управляват от Early Years към местните органи на властта, за да помогнат на новопостъпилите детегледачи с разходите по бизнеса им. Какво последващо обучение и развитие може да предприемете: Като регистриран детегледач, вашия местен орган на властта ще ви окуражава да придобиете квалификации, като: • Level 3 Diploma в областта Home-based Childcare; • NVQ Level 3 в областта Children’s Care, Learning and Development. Може да се подготвите за Diploma в областта Home-based Childcare чрез дистанционно обучение или местните колежи и образователни центрове. Дипломата ще ви осигури известна част от знанията, необходими за NVQ. Посетете уебсайта на National Childminding Association (NCMA) относно обучение и информация за това как да се присъедините към NCMA. Вашият местен орган на властта може да ви предостави възможността да: • завършите NCMA Quality First (програма за проверка на качеството, която показва на родителите, че вие предлагате високо стандартни грижи); • се присъедините към MCMA Children Come First quality-assured childminding network, която ще ви предостави подкрепата на координатор и други местни детегледачи. Каква заплата и други добавки може да очаквате: Детегледачите може да определят собствени такси, които може да са в порядъка от £3 до £6 на час. Общите доходи се различават в зависимост от броя на децата, за които се грижите и броя работни часове. Детегледачите трябва да осигурят плащането на собствените им данъци и застраховки, както и да покриват разходи, свързани с осигуряването на храна, играчки и оборудване. Възможности: Ще бъдете самонает, като обикновено ще работите в дома си. На някои детегледачи се плаща от местните власти, например, за грижи по деца, които в противен случай може да са застрашени от изоставяне или злоупотреба. С придобиването на опит, може да станете network coordinator, като подкрепяте други местни детегледачи, или преподавател на курсове за детегледачи. С придобиването на съответните квалификации, може да се преместите и в други области на професията, като сестра в детски дом, служител в детска градина или преподавателски асистент. Повече информация: National Childminding Association Royal Court 81 Tweedy Road Bromley Kent BR1 1TG Tel: 0845 880 0044 http://www.ncma.org.uk Ofsted (Office for Standards in Education) Royal Exchange Buildings St Ann’s Square Manchester M2 7LA Tel: 0845 640 4045 http://www.ofsted.gov.uk Childcare Careers http://www.childcarecareers.gov.uk Council for Awards in Childrens Care and Education (CACHE) Beaufort House Grosvenor Road St. Albans Hertfordshire AL1 3AW Tel: 0845 347 2123 http://www.cache.org.uk Childrens Workforce Development Council (CWDC) 3rd Floor Friends Provident House 13-14 South Parade Leeds LS1 5QS Tel: 0113 244 6311 http://www.cwdcouncil.org.uk Childcarelink Tel: 0800 2346 346 http://www.childcarelink.gov.uk

Категория: