Професия „Детска учителка”

-

Какво представлява работата:
Детските учителки работят с деца на възраст 3 до 5 години в училища детски ясли или класове, като планират и организират множество дейности на открито и закрито. Като детска учителка, вие трябва:
• Да подпомагате социалното, лично и емоционално развитие на децата;
• Да развивате техния език, грамотност и умения за боравене с цифри;
• Да им помогнете да постигнат ранни постижения от http://curriculum.qca.org.uk/;
• Да окуражавате сътрудничеството и доброто поведение.
Освен работата с деца, вие ще трябва:
• Да нареждате заниманията им преди часовете и да подреждате след това;
• Да подготвяте дейностите и ресурсите за тях;
• Да говорите с родители и гледачи относно развитието на децата им;
• Да наблюдавате развитието на децата и да идентифицирате евентуални проблеми;
• Да водите досиета и цялостни оценки за всяко дете;
• Да посещавате срещи и образователни курсове.
Освен това, ще работите и наблюдавате образователни асистенти, детски медицински сестри и помощници на доброволни начала.

Какво е работното време и условията на труд:
Като учител в държавно училище в Англия или Уелс, ще работите 39 седмици в годината. Преподавателските часове се различават в отделните училища, но обикновено са между 9am и 3.30pm или 4.00pm. По-малките деца може да посещават часове само сутрин или следобед, така че ще обучавате две групи. Освен това, извън тези часове, ще прекарвате времето си в планиране, подготовка и оценка на дейностите, и среща с родителите.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Способност да изграждате добри отношения с деца, родители, гледачи и колеги;
• Отдаденост на равните възможности;
• Способност да работите в екип, но и да използвате собствената си инициатива;
• Организационни и способности на управление на времето;
• Способност за добро водене на часовете и справяне с евентуално предизвикателно поведение;
• Отлични комуникативни способности;
• Търпение и чувство за хумор.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да станете детска учителка в държавно училище, трябва да придобиете Teacher Status (QTS) чрез Initial Teacher Training (ITT). Съществуват четири вида ITT:
• Undergraduate;
• Postgraduate;
• School-Centered Initial Teacher Training (SCITT);
• По време на наемане на работа.
Като основа за всички тези ще ви са необходими:
• GCSE (A-C) по английски език, математика и наука или еквивалентни квалификации – трябва да проверите при доставчиците на курсовете относно изискванията им;
• Да издържите изпит по numeracy, literacy и ICT (информационни и комуникационни технологии) http://www.tda.gov.uk/skillstests/about.aspx;
• http://www.crb.gov.uk/ свидетелство за съдимост.
За вас ще е предимство ако имате опит в работата с деца (независимо дали е план или доброволен) в съответната възрастова група. Например, може да се запишете като доброволец в местно училище. Може да направите избора си между четирите вида ITT, в зависимост от това дали вече имате придобити висши образователни квалификации.

Маршрут Undergraduate
Ако все още нямате образователна квалификация, може да придобиете QTS, заедно с образователно квалификационната си степен, чрез някой от следните курсове:
• BA (Hons) или BS (Hons) с QTS;
• Bachelor of Education (BEd) degree course.
Някои от тези курсове ще ви дадат възможността да се концентрирате върху възрастовата група от 3 до 5 години. Курсовете продължават 3 или 4 години, редовно обучение. По всяка вероятност ще са ви необходими:
• Поне две A level (едно от които трябва да бъде от предмет на http://curriculum.qca.org.uk/;
• Поне пет GCSE (A-C).
Университетите може да приемат и други квалификации, като курса Access to Higher Education. Проверете при съответните доставчици за точните изисквания. За да потърсите колежи и университети, предлагащи образователно квалификационни степени, посетете http://www.ucas.ac.uk/.

Маршрут Postgraduate
Ако имате образователно квалификационна степен или еквивалент по предмет, съответстващ на National Curriculum, може да получите QTS чрез курса Postgraduate Certificate of Education (PGCE). Курсовете могат да бъдат едногодишни, редовно обучение; двугодишни, задочно обучение или гъвкави чрез дистанционно обучение. PGCE курсове може да потърсите и кандидатствате online http://www.gttr.ac.uk/.

School-Centered Initial Teacher Training (SCITT)
SCITT е обучение в класната стая, което отнема една година и води до QTS. За този курс трябва да имате образователно квалификационна степен.

Маршрут по време на наемане на работа
Може да придобиете QTS докато работите в училище на стажантска заплата по една от следните програми:
• Graduate Teacher Programme (GTP) – вече трябва да имате придобита степен;
• Registered Teacher Programme (RTP) – трябва да сте завършили две години висш образователен курс (например, BTEC HND, foundation degree или две години образователно квалификационна степен);
• Overseas Trained Teacher Programme (OTTP) – трябва да имате чуждестранна (извън ЕС) преподавателска квалификация, която е еквивалентна на UK образователно квалификационна степен.
Броят на местата по професионалните програми е ограничен и конкуренцията е жестока. Посетете уебсайтовете на Training and Development Agency for Schools или Department of Education Northern Ireland за повече информация.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Когато завършите ITT курсовете си, ще трябва да преминете през пробен период от три семестъра наемане на работа, преди да ви сметнат за напълно квалифициран(а). По време на този период преподавателския ви график ще е намален и ще имате ментор. По време на преподавателската ви кариера, трябва да сте винаги в крак с новите методи и идеи в образованието, чрез извършване на in-service обучение. Това може да се постигне чрез посещение на образователни дни в училище или в образователни центрове на местните власти.

Fast Track Teaching
Като квалифициран учител, може да имате възможност да влезете в програмата Fast Track Teaching. Тя включва тренировки, възпитание и дейности за развитие, за да се подпомогнат особено надарените учители и да прогресират по-бързо до по-висшестоящи постове, като advanced skills учител или deputy head. Има конкурентен процес на подбор, а вие трябва да имате подкрепата на вашия директор. За повече информация посетете http://www.ncsl.org.uk/page-not-found (не се предлага в Уелс).

Прехвърляне към друга възрастова група
Не ви е необходимо допълнително обучение, за да се прехвърлите към друга възрастова група. Все пак, училищата съветват да придобиете известен опит с възрастовата група, която възнамерявате да обучавате. Това може да стане и на доброволни начала. Някои LEA и преподавателски образователни институции предлагат кратки приравнителни или опреснителни курсове. За повече информация посетете http://www.tda.gov.uk/.

Връщане към преподавателската кариера
Ако сте квалифициран учител, който желае да се върне към преподавателската дейност след кратка кариерна почивка, информация, включително и за курсове за хора, които желаят отново да се върнат към кариерата и друга подкрепа, може да намерите в уебсайта на Training and Development Agency for Schools.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Основните заплати са в порядъка на £20,627 до £30,148 на година (£25,000 до £34,768 във вътрешен Лондон). Учителите, които достигат най-голямата цифра на основната скала, може да кандидатстват, за да прогресират към следващото ниво на заплащане. То варира в рамките на £32,660 до £35,121 (£39,114 до £42,412 във вътрешен Лондон). Нивото на заплатите се преразглежда всяка година. Информация за пълните заплати може да получите от уебсайта на Training and Development Agency for Schools.

Възможности:
Повечето преподавателски позиции са в държавни училища, но може да работите и в самостоятелни училища, болници, училища на въоръжените сили и http://www.surestart.gov.uk/surestar…ldrenscentres/. В повечето училища, може да прогресирате до curriculum лидер, deputy headteacher и headteacher. Може да решите да специализирате в обучение на ученици със специални образователни потребности или да се прехвърлите в сферата на частното преподаване. Почасовата работа също е вариант. Правителството цели на има професионалисти за ранните възрастови групи, както и за детски ясли и основни училища, до 2010г. Може да имате възможност да работите за EYP статус. Като професионалист, ще се стремите да подобрите практиката на ранните възрастови групи в училището ви, ще подкрепяте и обучавате други практикуващи учители. За повече информация посетете http://www.cwdcouncil.org.uk/eyfs. следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://education.guardian.co.uk/
http://www.tes.co.uk/
http://www.eteach.com/
http://www.teachernet.gov.uk/

Повече информация:
Graduate Teacher Training Registry (GTTR)
Rosehill
New Barn Lane
Cheltenham
Gloucestershire
GL52 3LZ
Tel: 0870 112 2205
http://www.gttr.ac.uk

Teachernet
http://www.teachernet.gov.uk

Department of Education Northern Ireland (DENI)
Rathael House
Balloo Road
Bangor
BT19 7PR
Tel: 028 9127 9279
http://www.deni.gov.uk

Training and Development Agency for Schools
151 Buckingham Palace Road
London
SW1W 9SZ
Teaching Information Line: 0845 6000 991
http://www.tda.gov.uk

Категория: