Професия „Еколог”

-

Какво представлява работата:
Еколозите изучават растенията и животните в даден район и начина, по който те си взаимодействат помежду си и с околната среда (известно като биологично разнообразие). Основна цел на работата ви ще бъде да балансирате потребностите на околната среда с натиска от развитието на земята. По всяка вероятност ще специализирате с определен вид хабитат, например, водни или сухоземни зони, или ще изучавате специфични видове животни или растения. Работата ви може да включва:
• Извършване на полева дейност – събиране и записване на данни върху растения и животни;
• Изследване влиянието на човешката дейност, като строеж на жилища, пътища и интензивно селско стопанство върху околната среда;
• Построяване на компютърни модели за предсказване ефектите от развитието или промените в климата;
• Изследване на растителни видове в лаборатория, например, за да се изследва ефекта от замърсяването на въздуха върху растежа им;
• Подготовка и презентация на изследователски открития по време на конференции;
• Насочване на вниманието към въпросите за околната среда чрез организиране на училищни и обществени образователни програми;
• Възстановяване на зони, като отворени варовикови находища и каменни кариери в края на индустриалния им живот;
• Наблюдаване на инцидентите в следствие замърсяване, като изсипване на химикали във водните басейни;
• Консултация върху прилагането на законовите изисквания, например, закона за защитените видове;
• Влизане в ролята на експертен свидетел по време на публични викторини;
• Управление на резервати, гори и ливади.
Може да провеждате и оценка на планови предложения и да правите препоръки за местни органи на властта, правителствени департаменти и компании относно продължителната обработка на земята.

Какво е работното време и условията на труд:
За компютърно моделиране и лабораторна дейност, ще работите на страни между 37 и 40 часа седмично, от понеделник до петък. Може да се наложи да пътувате, за да посетите други места или да се явите на срещи, особено ако сте замесени в плановите предложения. Изследователската и полевата дейност може да означават по-дълго и извънредно работно време, и могат да ви изпратят на всякъде в страната, а вероятно и в чужбина, за седмица или повече време.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Методически подход към работата;
• Способност да събирате и интерпретирате данни;
• Разбирате на растителните и животински класификации (таксономия);
• Познание на политиките и законите за околната среда;
• Обективен подход и добри умения за водене на преговори;
• Добри умения за водене на презентации и доклади;
• Проекто мениджърски умения;
• Добри IT умения.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
По всяка вероятност ще ви е необходима образователно квалификационна степен или следдипломна квалификация по предмет, като екология, ботаника, зоология, наука за околната среда и география. За да потърсите колежи и университети, предлагащи образователно квалификационни степени, посетете http://www.ucas.ac.uk/. British Ecological Society (BES) има информация за следдипломни образователни курсове. Трябва да проверите кандидатските изисквания в съответните университети и колежи.
Екологичните курсове включват полева дейност и възможности за практика. Обаче, може да подобрите възможностите си за наемане на работа ако извършвате допълнителна дейност в свободното си време, например, да кандидатствате за доброволна дейност в благотворително дружество за опазване на околната среда. Доброволчески възможности може да намерите чрез http://www.the-environment-council.o…olunteers.html, http://www.naturenet.net/people/volunteers.html и http://www2.btcv.org.uk/. Много дейности включват пътуване, така че ще ви е необходима и шофьорска книжка.

Какво допълнително обучение и развитие можете да предприемете:
Важно е да продължите да развивате уменията и познанията си по време на кариерата. Това може да стане чрез присъединяване към професионална организация и предприемане на допълнително обучение. Institute of Ecology and Environmental Management (IEEM) предлага множество степени за членство, както за професионалисти, така и за студенти. Field Studies Council и Botanical Society на British Isles също предлагат множество образователни курсове чрез съвместна дейност с няколко университети и общества за опазване на околната среда. Те може да са ви от полза като част от вашето continuing professional development. С придобиването на опит, може да кандидатствате за Chartered Environmentalist (CEnv) статус при http://www.socenv.org.uk/. Пълна информация може да намерите в техния уебсайт. Може да предприемете следдипломни курсове в много университети. Natural History Museum също предлага обучение, започващо от Masters level до PhD. Повече информация може да откриете в http://www.nhm.ac.uk/research-curation/.

Каква заплата и други възнаграждения можете да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат между £20,000 и £24,000 годишно. С придобиването на опит, тези цифри могат да се повишат до £25,000 и £35,000. Консултант еколозите могат да печелят около £40,000.

Възможности:
Към работодателите спадат:
• DEFRA;
• Environment Agency;
• Националните паркове;
• Местни органи на властта;
• Изследователски институти и университети;
• Организации за опазване на околната среда, като Wildlife и Woodland Trusts;
• Организации, провеждащи кампании, като Greenpeace и WWF.
Като опитен еколог с членство в професионална организация, може да прогресирате до главен еколог, оглавявайки екип от изследователи, развитие на растителни видове или влизане в ролята на консултант по дългосрочни проекти за развитие. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.naturalengland.org.uk/default.htm

Home

Повече информация:
Institute of Ecology and Environmental Management (IEEM)
45 Southgate Street
Winchester
Hampshire
SO23 9EH
Tel: 01962 868626
http://www.ieem.org.uk

Field Studies Council
Montford Bridge
Preston
Shrewsbury
Shropshire
SY4 1HW
Tel: 0845 345 4071

Homepage

https://www.field-studies-council.org/embed/#?secret=MN0VMMGYlf

Botanical Society of the British Isles
http://www.bsbi.org.uk

Society for the Environment
The Old School House
Long Street
Atherstone
Warwickshire
CV9 1AH
Tel: 0845 337 2951
http://www.socenv.org.uk

British Ecological Society
26 Blades Court
Putney
London
SWI5 2NU
Tel 020 8871 9797

Категория: