Професия “Електротехник”

-

За работата:
Електротехниците инсталират, преглеждат и проверяват електро системите и оборудването на домакинствата, промишлените сгради и индустриалните помещения. Видът на електротехническата работа зависи от обучението и опита. Има няколко специалности в този сектор, включително:
Инсталация – електротехниците инсталират, преглеждат и проверяват електро системите на всички видове сгради. При извършването на реставрации, работата се изразява в премахването на старата електро система и замяната й с нова; ел. техниците следват плана на архитектите и предприемачите, където е показано къде трябва да бъде инсталирано електро оборудването. Първоначалната инсталация, поставянето на кабели и жици, е известно като ‘first fix’, в последствие, след като стените са издигнати, се провежда ‘second fix’, което се изразява в свързването на жиците към контактите, ключовете и инсталацията.
Изграждане на панели – ел. техниците работят с електро планове, като сглобяват сложни електрически и електронни контролни панели, използвайки програмни логически регулатори. Например, контролният панел може да бъде използван за управление инфраструктурата на дадена бизнес сграда – обикновено, отоплителната, климатичната и вентилационни системи.
Контролноизмервателн и уреди – електротехниците се занимават с подготовката, инсталацията и поддръжката на електрически и електронни системи, които се използват за записване и наблюдение на контролни процедури, например, при производството на продукция. Системите се изграждат и коригират, за да измерват ефективността или действието на даден процес. Ел. техниците редовно провеждат сервизни тестове и правят необходимите настройки на контролните инструменти.
Поддръжка – електротехниците проверяват и поддържат електромеханичното оборудване във фабриките, например, в големите производствени и инженерни компании. Те използват множество инструменти и средства, за да направят диагностика на проблемите и да извършат необходимите ремонтни дейности.
Магистрални електрически системи – електротехниците работят чрез подвижни високодостъпни платформи, като проверяват ел. веригите, диагностицират и отстраняват повредите по уличното осветление оборудването за пътно управление, като светофари и множество магистрални пътни знаци.
Електротехниците обикновено работят с други професионалисти, като строителни търговци и инженери.

Работно време:
Повечето електротехници работят по 37 до 40 часа седмично, от понеделник до петък. Някои работят и извънредно, през почивните дни и на смени, за да намалят вероятността от ел. пробиви.
С изключение на магистралните ел. техници, по-голямата част от работата е в затворени помещения в домакинства, фабрики, офиси или цехове. При новите строителни проекти, електротехниците работят в частично построени сгради. Работата може да се извършва и на високо или под земята. Понякога условията могат да бъдат: тесни пространства, студ, мръсотия и прах.
Притежанието на шофьорска книжка е препоръчително.

Умения и интереси:
За да бъдете електротехник, вие трябва:
• да имате добри практични умения и да умеете да работите с множество силови инструменти;
• да умеете да разчитате технически скици и инструкции;
• да бъдете методичен и да обръщате внимание на подробностите;
• да сте предпазлив;
• да сте физически здрав и да умеете да работите от високо;
• да имате добро зрение;
• да умеете да се придържате към технологичните новости и промените в електрическите наредби;
• да умеете да работите самостоятелно и в екип;
• да имате добри комуникативни способности.

Назначаване:
За да се квалифицирате като електротехник, трябва да притежавате Electrotechnical NVQ/SVQ (2356) Level 3. Има различия в структурата на квалификацията в различните области на Великобритания, но като цяло, на всякъде се изисква практически професионален опит и повечето квалификации са придобити чрез apprenticeship scheme (програма за чиракуване).
За apprenticeship няма официални академични изисквания, въпреки че GCSE (A-C)/S grade (1-3) по английски език, математика, дизайн и технология, и научни дисциплини е предимство. Кандидатите трябва да тестват способностите си и да преминат през преглед за далтонизъм.

Англия, Уелс и Северна Ирландия
Повечето програми за чиракуване започват от 16 до 19 годишна възраст, но е възможно кандидатите да бъдат приети и на 24 години, в зависимост от това дали има свободни места.
Ако не ви приемат в apprenticeship scheme и не работите в областта на индустрията, можете да се сдобиете с техническия сертификат City & Guilds Electrotechnical Technology (2330) levels 2 и 3, от местен образователен център или колеж.
Сертификатите покриват теоретичните знания за NVQ, заедно с определени практически умения; те не демонстрират компетентност в самата професия. За цялостна квалификация се изисква последващ професионален опит, комбиниран със задочно обучение за NVQ level 3. Препоръчително е да си потърсите работа в електрическа компания, колкото си може по-скоро след започването на обучението за техническите сертификати за придобиването на NVQ.
Запомнете: C&G (2330) замества C&G Certificate in Electrical Installation (2360).

Шотландия
Има модернизирани програми за чиракуване за младежите на възраст 16-19 години, като крайния резултат е SVQ. Има и Adult Training Scheme за кандидатите на и над 22 години, но за тази цел трябва да работите в областта на електротехниката и да имате минимум едногодишен професионален опит. За повече информация относно тези програми, се свържете с Scottish Electrical Charitable Training Trust.

Чуждестранни квалифицирани електротехници
Ако сте квалифициран ел. техник от чужбина, ще трябва да се свържете с организаторите на self-certification обучение, за да разберете как да се регистрирате, за да удовлетворите Part P изискванията.

Обучение:
Англия, Уелс и Северна Ирландия
След като вече работите в областта на индустрията и разчитате на професията си, можете да изберете едни от трите варианта за Electrotechnical NVQ (2356) Level 3:
1) Electrotechnical Services (електротехнически услуги), които имат 4 направления:
• Electrical Installation (Building & Structures);
• Electrical Maintenance;
• Installing Instrumentation & Associated Equipment;
• Installing Highway Electrical Systems.
2) Electrical Panel Building;
3) Electrical Machine Rewind and Repair.
Техническите сертификати C&G 2330 levels 2 и 3 са включени в NVQ.
Като допълнение към NVQ квалификацията, работодателите може за изискват и притежанието на две други награди: City & Guilds 2391 Inspection, Testing and Certification of Installations и City & Guilds 16th Edition IEE Wiring Regulations (2381). Другите образователни курсове включват City & Guilds In-service Inspection и Testing of Electrical Equipment (2377 – тестване на подвижни устройства), аларми, противопожарни системи и осветление при спешни случаи. Подобни курсове се преподават в местните колежи или чрез организаторите на Part P обучение. Electrical Contractors’ Association също осигуряват информация относно обучението в областта на електротехниката, включително и относно договорното управление, закон и оценка на труда.

Шотландия
Стажантите в Шотландия могат да направят избора си измежду същите направления като гореспоменатите, за да придобият Electrotechnical SVQ Level 3. обаче, техническите сертификати не се предлагат в Шотландия.

Part P от Building Regulations – Electrical Safety
От 01.01.2005г. има законно изискване да освидетелствате определени видове електротехническа дейност в областта на домакинството, за да спазите Part P от Building Regulations. Това може да бъде направено или чрез строителен инспектор, или чрез self-certification от предприемача.
За да самоудостоверят работата си, предприемачите в областта на електротехниката, както и техниците в областта на кухненското обзавеждане и обзавеждането на банята, топло и водопроводните инженери, ще трябва да преминат кратък self-certification курс, за да са сигурни, че тяхната работа отговаря на Part P изискванията.
За повече информация относно Part P self-certification scheme, приемните изисквания и информация за електротехническите дейности, за които е необходимо self-certification, свържете се NICEIC, BRE Certification, ELECSA, British Standards Institution (BSI) или National Association of Inspectors & Testers.
Може да има изисквания за кандидатстване по програмата, в зависимост от вашите квалификации и опит. Някои организатори на курсове предлагат допълнително обучение, ако е необходимо, например, 16th Edition Wiring Regulations (BS7671).

Възможности:
Електротехниците работят в множество организации, включително и електрически и строителни компании, електро производители, компании за кухненско обзавеждане и обзавеждане за баня, масовите производствени и инженерни компании, местното правителство, медийните компании, болнични заведения, електрически компании и доставчици. Електротехниците, които се занимават с инсталации, може да бъдат самонаети и да работят на договорна основа.
В момента има недостиг на стажанти в областта на електротехниката, така че има добри перспективи за квалифицираните професионалисти.
Възможно е професионално повишение до супервайзор или мениджър. С последващо обучение, възможностите се увеличават до електро статистика и договорно управление.

Годишен доход:
Заплатите на наскоро квалифициралите се електротехници започват от £16,500 и £19,000.
С придобиването на опит, заплатите могат да нараснат между £20,000 и £25,000.
Опитните електротехници със специализация могат да печелят до £28,000.
Може да има допълнително заплащане за транспортни разходи и надбавки към заплатите.

Повече информация:
Engineering Training Council (Northern Ireland)
Interpoint
20-24 York Street
Belfast
BT15 1AQ
Tel: 028 9032 9878
http://www.etcni.org.uk

SummitSkills
Tel: 08000 688336
http://www.summitskills.org.uk

Institution of Engineering and Technology
Savoy Place
London
WC2R 0BL
Tel: 020 7240 1871
http://www.theiet.org

Engineering Council
10 Maltravers Street
London
WC2R 3ER
Tel: 020 7240 7891
www.engtech.co.uk
http://www.engc.org.uk

Apprenticeships
Apprenticeships: England
Tel: 08000 150600
www.apprenticeships.org.uk

Education and Learning Wales
Tel: 08456 088066
www.elwa.org.uk

Scottish Electrical Charitable Training Trust
Tel: 0131 445 5659
www.sectt.org.uk

Electrical Training Trust – Northern Ireland
Tel: 028 2565 0750
www.ett-ni.org

Part P Self-Certification Schemes
NICEIC Domestic Installer Scheme
Tel: 0870 013 0382
www.niceic.org.uk

BRE Certification
Tel: 0870 609 6093
www.partp.co.uk

ELECSA
Tel: 0870 749 0080
www.elecsa.org.uk

British Standards Institution(BSI)
Tel: 01442 278607
www.bsi-global.com

National Association of Inspectors & Testers
Tel: 0870 444 1392
www.napit.org.uk

Electrical Contractors’ Association
www.eca.co.uk

Категория: