Професия „Зидар”

-

За работата:
Зидарите строят и поддържат множество постройки, включително вътрешни и външни стени на нови жилища и търговски проекти, високи фабрични комини, тунели и декорации, като арки и градински прегради. Освен това, те поправят и обновяват съществуващо зидарство и каменоделие.
Те използват ръцете си и силови инструменти, като работят с материали като тухли, блокове, трегери, камъни и хоросан.
Построяването на ново жилище ще включва следните задачи:
• измерване на пространството, груб чертеж, измерване на влажността, следване на архитектурните и дизайнерски планове;
• смесване на хоросана на ръка или с механични миксери;
• постепенно издигане на основите чрез използването на хоросан и тухли (за по-голяма ефективност, зидарите обикновено се подпомагат от работник, който постоянно ги снабдява с тухли и хоросан);
• оформяне и украсяване на тухлите с употребата на различни инструменти;
• нанасяне на хоросана с мистрия;
• проверка на извършената работа чрез вода или лазер.
С изграждането на постройката зидарите издигат платформи, за да достигат по-горните етажи.
В зависимост от големината на проекта, групи от зидари могат да работят в различни секции по едно и също време. Някои зидари специализират в каменоделство.

Работно време:
Обикновено зидарите работят 39 часа седмично, от понеделник до петък, въпреки че, при спазването на срокове, често срещана е извънредната работа и работата до късно вечер.
Те работят на открито при всякакви условия и прекарват по-голяма част от времето си прави или на колене докато нареждат тухли. Обстановката може да бъде шумна, мръсна или влажна и включва работа върху скеле.
Носи се предпазна екипировка, като каски и ботуши, и, в зависимост от работата, понякога се носят ръкавици, очила и шумозаглушители. Зидарите често пътуват и понякога отсъстват от дома си през големи периоди от време. Полезна е шофьорската книжка.

Умения и интереси:
За да сте зидар, вие трябва:
• да умеете да разбирате технически чертежи и планове;
• да умеете да работите методично и точно;
• да имате добри практически умения;
• добре да разбирате предпазните мерки, особено при работа от високо;
• да умеете да работите в екип, заедно с други търговци;
• да сте в добро физическо здраве.

Назначаване:
Няма точно определени изисквания, но работодателите обикновено искат да наемат хора с известен опит. Ако не сте работил в областта на строителството, би било добре да придобиете известен опит като общ работник.
Можете да запишете курсове по зидарство, които могат да ви научат на някои от способностите, необходими за професията, но все пак работодателите може да изискват известен опит.
Колежанските курсове се предлагат на много места и включват:
• Edexcel First Diploma in Construction;
• City & Guilds Basic Skills in Construction award: Bricklaying (6211);
• Construction Industry Training Board (CITB) Intermediate/Advanced; Construction Award (Trowel Occupations – Bricklaying).
Често срещана практика при младите хора е обучението с програми за чиракуване. Повечето подобни програми започват от 16 до 19 години, но могат да се записват и 24 годишни. За да бъдете подходящ за подобна програма, може да са ви необходими определени GCSE/S grade по предмети като математика, английски език, дизайн и технология или еквивалентни професионални квалификации, като Edexcel Introductory Certificate/Diploma in Construction.
CITB-ConstructionSkills имат информация за кариерите и квалификациите в областта на строителството, а Equal Opportunities Commission предлага възможности за професионална реализация на жени в областта на строителната търговия чрез своята Know Your Place кампания.

Обучение:
Получавате професионално обучение с дневно присъствие в местните колежи или образователни центрове с цел NVQ/SVQ квалификации. Стремите се към NVQ/SVQ с Trowel Occupations нива 1 до 3.
Преминавате през задължителни нива, като: издигане и разглобяване на работни платформи, изграждане на каменни структури и безопасно товарене и разтоварване на материали.
В зависимост от професионалната ви област, преминавате през допълнителни области като:
• Bricklaying;
• Stone Fixing;
• Craft Masonry.
До 2010 г., работниците в строителния сектор трябва да притежават Construction Skills Certification Scheme (CSCS) карта или да бъдат регистрирани към подобна програма. Много строителни фирми и техните клиенти вече настояват работниците да притежават валидна CSCS карта. За да получи подобна карта, един работник трябва да притежава NVQ/SVQ или приемлив еквивалент, както и да премине през оценка за здравето и безопасността.
Картите се издават в зависимост от квалификациите и опита. Опитните работници без официални квалификации могат да използват On-Site Assessment and Training (OSAT) или Experienced Worker Practical Assessment (EWPA), за да придобият сертификат.
За повече информация около CSCS програмите, степените, еквивалентните квалификации и молбите се свържете с CSCS. За повече информация относно изпитите за здравето и безопасността, образователните центрове, OSAT и EWPA, погледнете CITB-ConstructionSkills.
Можете да използвате и програма за чиракуване. Може да има спонсориране на тези програми за хора от определени групи. За повече информация, посетете www.apprenticeships.org.uk. За повече информация за програмите за чиракуване в останалите части на Великобритания, посетете Scotland , Wales и Northern Ireland.

Възможности:
Зидарите работят за строителни фирми и местни органи на властта, но много от тях са самонаети и работят на полу- договорна основа с предприемачите, като материалите се доставят от строителните предприемачи.
Възможностите за квалифицираните зидари са отлични, което се дължи на разширението на градските застроителни програми и строителните проекти в страната. Има възможности за работа в чужбина и договори с големи фирми.
С придобиването на опит е възможно зидарите за се издигнат до ръководни постове или да се преместят в други области, като оценка и мениджмънт.

Годишен доход:
Един общ работник може да печели до £14,000 годишно.
Новопостъпилите зидари започват между £14,500 и £16,500 годишно.
Зидарите с квалификация могат да печелят между £17,000 и £22,000 годишно.
Опитните зидари могат да печелят до £25,000 годишно.
Извънредния труд и различните премии могат значително да повишат дохода. Самонаетите зидари се договарят относно доходите си.

Повече информация:
SkillsDirect
Tel: 0870 8505262
http://www.citb-constructionskills.co.uk/cardschemes/

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)
Tel: 0870 417 8777
http://www.cscs.uk.com

CITB-ConstructionSkills
Bircham Newton
King’s Lynn
Norfolk
PE31 6RH
Tel: 01485 577577
http://www.citb.org.uk

Категория: