Професия “Зъболекар”

-

За работата:
Повечето зъболекари работят като общопрактикуващи. Стоматологичните практики могат да приемат частни пациенти или пациенти на NHS (Здравната каса). Освен това, зъболекарите могат да работят и с Community Dental Service, в болници, университети, в областта на индустрията, или за Въоръжените сили.
В общата практика зъболекарите осигуряват пациентите си с редица услуги, включително и стоматологично лечение и прегледи. Те водят стоматологични досиета за всеки пациент. Лечението може да включва пломбиране, вадене на зъби, поставяне на мост и протези. Зъболекарите могат да правят рентгенови снимки и да поставят местни упойки. В зависимост от големината на практиката, може стоматологичен хигиенист да се грижи за част от лечението. Някои зъболекари с по-обширните практики избират определен вид лечение, в което да специализират.
В Community Dental Service зъболекарите се грижат за хора със специални нужди, особено малки деца, но и такива с физически и психически увреждания, както и за възрастни хора.
В болниците зъболекарите се занимават със специализирана стоматологична работа, например, възстановителна стоматология, ортодонтия и устна хирургия. Пациентите са с направление от общопрактикуващи зъболекари или лекари. Пациентите може да са хора със сложни лицеви увреждания или силни аномалии.
В университетите зъболекарите се занимават с преподавателска и научна стоматологична дейност; някои от тях стават главни лектори или професори. Работата в областта на индустрията може да означава работа за големи компании, където се осигуряват общи стоматологични услуги на служителите. Да бъдете зъболекар във Въоръжените сили може да означава предприемането на операции и по време на война, и по мирно време.
Зъболекарят използва редица стоматологични и хирургически инструменти и работи под стерилитет, за да намали риска от инфекции. Съществува и употреба на вредни химикали.

Работни часове:
Работното време на зъболекарите се различава в зависимост от това къде работят. В общата практика, зъболекарите работят обикновено от 9am до 5pm, от понеделник до петък. Може да се изисква извънработно време през вечерно време и почивните дни, за да се извърши операция, да се изпълни желанието на пациент или при спешни случаи. Работното време на зъболекарите в болниците е по-дълго и нередовно, и може да включва работа през нощта, през почивните дни, както и работа на повикване.
Зъболекарите, които работят в Community Dental Service, университетите и в областта на индустрията, имат по-редовно работно време. Възможна е и почасовата работа. Повечето зъболекари работят в стоматологични кабинети, които са чисти, стерилни и добре осветени. Зъболекарите в Community Dental Service работят на множество различни места, така че шофьорската книжка ще е от полза.
Зъболекарите в болниците провеждат някои операции в операционната зала.
Зъболекарите носят връхна дреха или туника, хирургически ръкавици и предпазни очила, за да намалят риска от взаимна инфекция.

Умения и интереси:
За да бъдете зъболекар, вие трябва:
• да сте истински заинтересован(а) от благосъстоянието на пациентите си;
• да сте любознателен(любозна телна) и да притежаване високо научно ниво;
• да имате голяма сръчност и добро зрение;
• да умеете да се концентрирате в продължение на дълги периоди от време;
• да имате отлични комуникативни способности, за да обяснявате сложните лечения на пациентите, или да давате инструкции за поддръжка на устната хигиена;
• да бъдете дружелюбен(дружелюбн а) и съчувствен(а), за да успокоявате пациентите си;
• да имате професионален и уверен подход, за да вдъхвате самоувереност на пациентите;
• да умеете да се разбирате с множество различни хора;
• да имате добри лидерски умения, за да мотивирате персонала да работи като екип;
• да имате бизнес и управленски способности, за да управлявате зъболекарска практика.

Назначаване:
За да станете зъболекар, ще ви е необходима квалификационна степен от един от 13-те стоматологични университета във Великобритания; за подробности можете да се обърнете към British Dental Association. Квалификационната степен по стоматология обикновено отнема 5 години редовно обучение за бакалавърска степен (BDS или BChD). При завършването и преди да можете да практикувате, трябва да се регистрирате при General Dental Council.
За да се запишете за квалификационен курс, най-вероятно ще са ви необходими 3 научни A level, като оценките варират от ААА до АВВ и обикновено се включват химия или друга наука, математика, както и GCSE. В Шотландия, кандидатите трябва да имат 5 H grade с типичните оценки ААА и АВВ, като обикновено се включва химия.
Квалификацията Access to Higher Education може също да бъде приета като кандидатура за определени курсове. Проверете в университетите и колежите за точните кандидатски изисквания.
Някои стоматологични училища осигуряват едногодишен подготвителен курс за кандидатите без необходимите научни квалификации.
На дипломираните кандидати ще им е необходима и последваща second-class degree, като допълнение към A Level, Higher или Advanced Higher grade.

Обучение:
Квалификационните курсове покриват всички теоретични и практични аспекти на стоматологичната практика и предоставят на студентите клинично обучение и практика. Към изучаваните предмети спадат: анатомия, физиология, биохимия, психология, социология, фармацевтика, патология, микробиология, медицина и хирургия. Изучават се и структурата на устната кухина, както и свързаните с нея структури на главата и врата.
Следдипломната квалификация включва период на професионално обучение, като се работи под наблюдение в утвърдена стоматологична практика.
Когато професионалното обучение завърши успешно, новите зъболекари обикновено започват работа като младши сътрудници в дадена утвърдена практика. Опитните зъболекари стават партньори в утвърдените практики, или създават своя собствена практика.
Някои зъболекари предприемат следдипломни курсове и квалификации в избрана от тях област. Курсовете могат да се посещават и задочно. Всички зъболекари се подтикват да продължат да поддържат и развиват уменията и познанията си по време на кариерата си.
Реформите в NHS възнамеряват да засилят регистрирането на чуждестранните зъболекари. Зъболекарите, които не са от европейските страни, ще трябва да преминат през General Dental Council’s International Qualifying Exam, който проверява уменията и способностите на зъболекарите, чиито първоначални квалификации не са одобрени за регистрация. Потърсете повече информация при British Dental Association или General Dental Council.

Възможности:
По-голяма част от зъболекарите работят в общата практика и обикновено са самонаети. Около 10% от зъболекарите работят в Hospital Dental Service, а 6% – в Community Dental Service. За зъболекарите е възможно преместването от един клон на стоматологията в друг.
В наши дни, корпоративните тела предлагат по-обширни стоматологични услуги. Те, заедно с новите Personal Dental Services, упълномощени от NHS, и наскоро предложените Dental Access Centres, може да увеличат броя на зъболекарите в общата практика.

Годишен доход:
Кандидатите са предвидени за ръководни постове.
Повечето зъболекари в общата практика са самонаети. Техният годишен доход варира в зависимост от вида и количеството на работата, комбинацията от NHS и частна практика, както и от текущите цени. Грубо казано:
Стартовата заплата за стажантите в държавната стоматология е около £24,900.
Средният доход за зъболекарите към NHS е £48,000.
За зъболекарите с комбинирана практика се очаква да печелят около £62,000 в района си.

Повече информация:
NHS Learning and Development Service
Tel: 08000 150 850
Email: learning@nhscareers. nhs.uk

General Dental Council
37 Wimpole Street
London
W1G 8DQ
Tel: 020 7887 3800
http://www.gdc-uk.org

British Dental Association
64
Wimpole Street
London
W1G 8YS
Tel: 020 7935 0875
http://www.bda-dentistry.org.uk

Категория: