Професия „Зъботехник”

-

Какво представлява работата:
Зъботехниците проектират, изграждат и поставят стоматологични приспособления на пациенти, които са загубили зъби или пък им е необходима корекция на вида и изпълнението на зъбите им. Като зъботехник, може да специализирате и работите в рамките на една или три ключови области, които са:
• orthodontics – съставяне на пластмасови и метални приспособления за повторна подредба на зъбите;
• коронки и мостове – конструиране на предмети, които могат да бъдат циментирани;
• протези – произвеждане на пластмасови протези или имплантанти, някои от които имат метални вътрешности с цел да са по-стабилни.
Ще използвате множество специализирани техники, оборудване, инструменти и компютърна технология, за да вършите работата си. Работейки в частна търговска стоматологична лаборатория, ще създавате приспособления и уреди за множество общо практикуващи зъболекари в рамките на голяма географска област. В болница, ще помагате на стоматологичната хирургия, което може да включва проектиране и конструиране на изкуствени части за лицето на пациенти с лицева или челюстна травма, с рак или травма на небцето. Може да работите и в изследователска, образователна или Defence Dental Agency стоматологични лаборатории на въоръжените сили.

Какви са условията на труд и работните часове:
Обикновено ще работите около 40 часа седмично. Ако сте в областта на хирургията и изгарянията, може да давате извънредни смени, включително и да дежурите. В търговска лаборатория, може да покривате малко по-продължително работно време, възможен е и извънреден труд. По всяка вероятност ще бъдете в лаборатория, като работите самостоятелно или в екип. Ако работите в болница, ще имате директен контакт със стоматологични и лицеви хирурзи, и обикновени пациенти.

Какви умения и познания ще да ви необходими:
• добри практични умения и стабилна ръка;
• способност да сте концентрирани в продължение на дълги периоди от време;
• прецизност и добро внимание към детайлите;
• способност да разбирате и интерпретирате сложни, технически инструкции;
• добро зрение и цветно възприятие;
• известен артистичен нюх;
• интерес и способности в областта на науката.

Какви квалификации и опит ще изискват работодателите:
До края на юли 2008г., трябва да сте в General Dental Council (GDC) регистъра, преди да можете да работите като зъботехник. За да се впишете в регистъра, ще трябва да придобиете едно от следните:
• BTEC National Diploma – за нея обикновено ще са ви необходими 4 GCSE (A-C) по английски език, математика и наука;
• foundation degree – за да се запишете за този вид курс, ще са ви необходими 4 GCSE плюс едно A level;
• BSc (Hons) degree в областта Dental Technology – условията за кандидатстване обикновено съдържат 5 GCSE (A-C) плюс две или три A level.
Проверете при доставчиците на курсовете за точните кандидатски изисквания, защото може да се приемат и алтернативни квалификации. Уебсайта на Dental Technologists Association (DTA) има информация за доставчици на курсове. Преди края на юли 2008г., може да кандидатствате за присъединяване към GDC регистъра, на базата на придобития от вас опит. След това, ще ви е необходима някоя от горепосочените квалификации. Проверете в уебсайта на GDC за подробности относно временно класифициране на опитни зъботехници.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Обучението ви може да съдържа:
• Редовно обучение за BTEC National, foundation degree или BSc (Hons) в областта dental technology (някои курсове включват практика в търговска лаборатория) и кандидатстване за работа след дипломиране;
• Комбиниране на работа като стажант (в търговска лаборатория и стоматологичен кабинет) със задочно обучение за одобрена квалификация – стажант ще бъдете 4-5 години;
• Кандидатстване за стоматологична или здравна програма, организирана от местните власти – тя обикновено продължава 4 години и включва задочно обучение за одобрена квалификация в областта dental technology и регистрация при GDC.
Която и пътека да изберете, по всяка вероятност ще покриете области, като стоматологична анатомия, материални и основни лабораторни техники, цялостни и частични стоматологични протези, запазване и възстановяване, ортодонтични уреди и изработване на мостове.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат между £15,500 и £19,500. С придобиването на опит, тази цифра може да се покачи до £25,000. Специалистите в областта могат да печеля около £32,000.

Възможности:
Повече възможности ще намерите в рамките на търговските стоматологични лаборатории, но може да работите и в Community Dental Service, и в болнични стоматологични услуги. С придобиването на опит, може да направите собствена лаборатория и да станете самонает. Има възможности и за работа в чужбина. В рамките на лабораторията, може да прогресирате до висшестоящ или главен зъботехник (това обикновено зависи от придобиването на допълнителни квалификации). В големите търговски лаборатории, може да има възможности в областта на контрола на качеството, продажбите и мениджмънта. Може да се прехвърлите и в областта на обучението. Свободните работни места се обявяват в местната и национална преса, Jobcentre Plus и журнали, като The Dental Technician. Следните линкове може също да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.jobs.nhs.uk/
http://www.dla.org.uk/
http://www.dta-uk.org/

Повече информация:
Health Learning and Skills Advice Line
Tel: 08000 150850
http://www.learndirect-advice.co.uk/campaigns/nhs/

General Dental Council
37 Wimpole Street
London
W1G 8DQ
Tel: 020 7887 3800
http://www.gdc-uk.org

Категория: