Професия “Иконом (housekeeper)”

-

За работата
Housekeeper, или housekeeping manager, е отговорен за организирането на персонала в даден хотел, за да може всички хотелски стаи да са чисти, подредени и уютни. Той ръководи персонала в съответния отдел и поощрява ефективната работа в екип.
Голяма част от неговите задачи са разпределението на дежурствата и ежедневните задължения по почистването на хотелските стаи. Housekeeper проверява стаите, за да се увери, че необходимия стандарт е постигнат. Той документира някакви евентуални грешки или щети и организира ремонтната дейност.
Набирането и обучението на персонала също са част от задълженията на housekeeper. Той трябва да демонстрира как дадена задача трябва да бъде изпълнена, за да отговаря тя на установените стандарти, както и да изисква от новия, и съществуващия персонал, да постига същото ниво на компетентност.
Housekeeper изготвя и управлява бюджета, организира рентабилното набавяне на необходимите продукти и води разходните разчети.

Работно време
Най-често срещано е работното време на смени, включително и през почивните и празничните дни. Възможно е и почасово работно време.
Housekeeper работят във всички видови хотели и жилищни учреждения, от малките хотели до почивните центрове, луксозни спа центрове и частни клубове в Лондон.

Умения и интереси
За да сте housekeeper, вие трябва да:
• имате способността да насърчавате и мотивирате персонала;
• имате отлични комуникативни способности;
• имате добри организационни способности;
• обръщате внимание на подробностите;
• можете да се справяте с трудните ситуации и да вземате решения;
• можете да работите с числа;
• сте в добро физическо състояние.

Назначаване
За да бъдете housekeeper не винаги е необходимо да имате академични квалификации. По всяка вероятност ще ви е необходим опит в хотелиерството или подобна област. Дори и да сте обикновен служител, е възможно да се издигнете професионално, ако покажете добри комуникативни способности и способности за работа в екип.
Квалификациите, които могат да ви помогнат да получите работа в тази област на контролно ниво, са: професионални A level, BTEC национален сертификат или диплома, или NVQ/SVQ квалификации в хотелиерството, хотелиерския контрол или хотелиерство и кетъринг.
Освен това, има основни степени, BTEC HNC/HND, и курсове за придобиване на степени в области като хотелиерски мениджмънт (hospitality management), hotel and catering management, международен или Европейски хотелиерски мениджмънт (international or European hospitality management) и жилищен мениджмънт с кулинарно изкуство (accommodation management with culinary arts). Квалификацията на това ниво може да ви помогне да се издигнете професионално до главен управленски пост.
Изискванията за придобиването на основни степени, или BTEC HNC/HND, обикновено включват четири GCSE (A-C)/S grade (1-3) плюс едно A level/две H grade. За придобиването на дадена степен най-вероятно ще се изискват пет GCSE (A-C)/S grade (1-3) плюс две A level/три H grade, или еквивалент.
Квалификацията Access to Higher Education също може да бъде приета като кандидатура за определени курсове. Проверете в колежите и университетите за точните кандидатски изисквания.
Ако имате квалификация в дадена област, различна от хотелиерството, може да успеете да запишете едногодишен BA (Hons) приравнителен курс в област като Hotel and Catering Management.
Минимално изискваната възраст за кандидатите е обикновено 18 години, като не съществува максимална възрастова граница.

Обучение
Обикновено, обучението се провежда по време на работа. Можете да се мотивирате за придобиването на NVQ/SVQ Level 2 в Housekeeping, или Hospitality Service (хотелиерски услуги). С NVQ/SVQ Level 3 можете да изучавате Catering and Hospitality, както и Hospitality Supervision.
Други подобни курсове включват BTEC национален сертификат(диплома) в областта на хотелиерския контрол и City and Guilds Professional Diploma в областта на Hospitality and Catering.
Много основни степени, BTEC HNC/HND и курсове за придобиване на степени могат да бъдат почасово посещавани, докато работите.
Програмите за чиракуване (Apprenticeship) се организират за кандидатите под 24 годишна възраст. В Англия има обикновени Apprenticeship (level 2) и Advanced Apprenticeship (level 3). За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.
Програмите за чиракуване (Apprenticeship) могат да бъдат различни в различните области. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Възможности
Housekeeper гледат да си запазят работата за известно време, така че има по-малко свободни места от колкото в другите браншове на индустрията. При по-низшите рангове на професията има повече възможности, но конкуренцията може да бъде жестока.
Може да имате възможност за прехвърляне на подобна длъжност, като front-of-house manager или training manager. Има и професионални квалификации, които могат да помогнат за издигане в кариерата.
Щом вече сте в индустрията, могат да ви се предоставят възможности в подобни професионални области, като мениджмънт на болничните доставки по домовете, или мениджмънт на оборудването в даден университет.
Някои housekeeper стават самонаети и си построяват собствени малки хотели.

Годишен доход
Професионалистите от този вид заемат ръководните постове.
За по-низшите нива на housekeeping, заплатата е някъде около £10,000.
Когато се придобие опит, доходите могат да бъдат от £14,500 до £18,000.
Главните housekeeper могат да печелят до £22,500.
Извънработните часове могат да се заплащат допълнително. За хората, които живеят там където работят, може да се правят удръжки от заплата за покритие на наема и други разходи.

Повече информация
pringboard UK Ltd
http://www.springboarduk.org.uk

People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.people1st.co.uk

Категория: