Професия „Инструктор”

-

За работата:
Инструкторите учат хората как да придобият способности за безопасно шофиране, да разбират правилата на движение и да ги обучат по стандарт, който ще им позволи да издържат шофьорския изпит.
Първоначално, инструктора оценява шофьорските умения и знания на начинаещия, след което планира серия от уроци с цел да му помогне да се сдобие с шофьорска книжка.
Повечето шофьорски курсове се провеждат по идентичен модел и включват:
• запознаване на начинаещия с автомобилния контрол, огледала и индикатори;
• потегляне и спиране с превозното средство;
• разбиране на пътните знаци, маркировка и сигнални знаци;
• завиване в ляво и дясно;
• извършване на маневри, като изпреварване, обратен завой и паркиране;
• справяне с извънредни ситуации.
Инструктора наблюдава учащия се през цялото време и използва двоен контрол, за да се намесва в управлението при необходимост. С придобиването на компетентност от курсанта, инструктора го напътства към по-натоварени пътища, двупосочни улици и по-сложни връзки, като кръгови движения.
Инструктори учат и на безопасност по пътищата, Highway Code и основна проверка на преводното средство. Когато инструктора сметне, че курсанта е готов, той подава документи за дата на изпита.
Освен подготовката на курсантите за практическия изпит, инструктора може да обхване и теоретичната страна, въпреки че учащите се могат до голяма степен да се справят самостоятелно.
Инструкторите работят за автотранспортни училища или са самонаети.

Специализирана инструкция
Опитните инструктори могат да специализират с определени области на шофирането, като шофиране за напреднали или професионалисти, шофьорски инструкции за инвалиди, шофиране на пътнически и тежкотоварни автомобили.

Работно време:
Работните часове се различават и често се случва да са вечер или през почивните дни. Обикновено уроците са между един и два часа. Може да има сезонно натоварване, особено около Коледа или лятната почивка.
По-голяма част от времето се прекарва в колата, шофиране за събиране на клиентите и стоене на предната пътническа седалка при преподаване на урока.

Умения и интереси:
За да бъдете инструктор вие трябва:
• да имате отлични шофьорски умения, познание по пътна безопасност и ентусиазъм за шофиране;
• да умеете ясно и внимателно да давате инструкции;
• да умеете да настройвате преподавателския си стил към всички клиенти, например, към по-неспокойните;
• да имате търпение и добри комуникативни способности;
• да умеете за пазите спокойствие и да посочвате грешките по конструктивен начин;
• да имате чувство за хумор;
• да бъдете наблюдателен и да реагирате бързо безопасно на възникващите проблеми;
• да имате основни познания по устройството на автомобила, например, при обяснение смяната на скоростите, кормилното управление и проверките.

Назначаване:
Не ви е необходима официална академична квалификация, за да станете инструктор, но трябва да се регистрирате при Driving Standards Agency (DSA) като Approved Driving Instructor (ADI).
За да подадете документи за регистрация, трябва да отговаряте на следните изисквания:
• да притежавате цялостна UK/EU шофьорска книжка в продължение на поне 4 години от последните 6;
• да не сте бил дисквалифициран през последните 4 години;
• цялостно свидетелство за съдимост и проверки за автомобилни нарушения;
• да преминете през теоретичен и два практически изпита с двугодишна теоретична част.
Преподавателския или шофьорски стаж може да е предимство. Много транспортни училища предпочитат кандидати над 21 години, защото застрахователните премии са по-ниски.
DSA изпращат стартов пакет, който съдържа информация относно кариерата и ADI кандидатски формуляр. DSA има и списък с одобрени доставчици на обучение – Official Register of Driving Instructor Training (ORDIT). Копие от него е приложено в стартовия пакет.

Обучение:
Approved Driving Instructor (ADI) изпити
ADI изпитите са от три части:
• теоретичен изпит на компютър;
• практически изпит за шофьорски умения;
• практически изпит за преподавателски умения.
Трябва да преминете през всяка една част, преди да продължите със следващата и трябва да се квалифицирате в рамките на две години от преминаването на теоретичния изпит. Можете да се явявате на теоретичния изпит колкото си искате, но имате само три опита за всеки от практическите изпити в рамките на 2-годишен период.
Курсовете се провеждат от специализирани образователни и транспортни училища. Продължителността на курса, съдържанието и методите на обучение се различават, като и таксите, така че направете проверка при отделните доставчици.

Trainee Licence
Ако издържите първите две части от ADI изпитите, можете да се присъедините към trainee licensing програма (въпреки че това не е задължително), която ще ви помогне с придобиването на умения за шофьорски инструкции. Trainee licenсе е валиден в продължение на 6 месеца и ви дава правото да получавате заплащане за шофьорски инструкции от транспортно училище. Има различни условия при употребата на лиценза.

Присъединяване към ADI регистъра
След като успешно преминете през трите части на квалификационните изпити, вие се присъединявате към ADI регистъра и ви се издава регистрационен сертификат, който да седи на показ в колата ви.
Трябва да обновявате регистрацията си на всеки 4 години, а ADI Registrar ще изискват от вас да се явявате на изпит за способността ви да давате инструкции. Името ви може да бъде премахнато от регистъра, ако не отговорите на стандартите.

Специализирани инструктори
Специализираните инструктори обикновено имат професионални квалификации. Някои работодатели в транспортния и автобусен бизнес обучават шофьорите си в компанията, за да станат инструктори, или го правят в специализирани транспортни училища.
DSA представи доброволен регистър на инструктори за тежкотоварни автомобили; подобен регистър за пътнически транспорт е представен от GoSkills, Sector Skills Council за пътнически транспорт.

Професионални квалификации
Driving Instructors’ Association (DIA), със съдействието на Middlesex University, Advanced Instructor и Examiner qualifications (DIAmond). Предлага програми и квалификации за продължително професионално развитие, като диплома в областта Шофьорски инструктаж. DSA разработва и CPD програма.
Предлага се и NVQ в областта Шофьорски инструктаж Level 3, като се покриват области като безопасно шофиране, обучение за подпомагане, наблюдаване и регулиране на шофьорския прогрес.

Възможности:
Повечето инструктори са самонаети, но можете да започнете работа с транспортно училище.
С придобиването на опит, може да станете специализиран инструктор към голяма търговска транспортна компания или към автобусен оператор. Можете да предприемете и варианти като обучение на защитно шофиране или повторно обучение за транспортни нарушители. Полицията, пожарната, бърза помощ и въоръжените сили си наемат собствени инструктори.
Основното издигане в кариерата и самонаемането, но конкуренцията може да бъде голяма, тъй като няма ограничения върху броя на инструкторите в дадена област.
Може да има възможност за главен инструктор или мениджър на транспортно училище, а DSA обикновено наемат опитни инструктори за изпитващи.

Годишен доход:
Инструкторите на пълен работен ден обикновено получават около £15,000 през първата година.
Средните доходи за утвърдени инструктори са около £23,000 годишно.
Опитните инструктори могат да печелят над £30,000 годишно.
Доходът се определя въз основа на разходите по шофьорските курсове и броя на часовете. Курсовете може да се таксуват от £12 до £27 на час; а инструкторите могат да работят до 48 седмично. Автомобилната поддръжка, текущите и други разходи се покриват от тази сума.

Допълнителна информация:
Driving Standards Agency (DSA) – ADI Branch
Stanley House
56 Talbot Street
Nottingham
NG1 5GU
Tel: 0115 901 2618
Starter Pack Orders: 0870 121 4202
http://www.dsa.gov.uk

GoSkills
Concorde House
Trinity Park
Solihull
Birmingham
B37 7UQ
Tel: 0121 635 5520
http://www.goskills.org

Driving Instructors’ Association (DIA)
Safety House
Beddington Farm Road
Croydon
CR0 4XZ
Tel: 020 8665 5151

Категория: