Професия „Кетъринг/ ресторант мениджър”

-

За работата:
Ресторант или кетъринг мениджърите се грижат за удовлетворението на клиентите от качеството на предлаганите храна и услуги.
Ресторант мениджърите работят в хотели, ресторанти и заведения за бързо хранене. Те разговарят с клиентите, посрещат ги и им показват предназначената за тях маса.
Кетъринг мениджърите работят в по-големи кетъринг операции, като бизнес и фабрични столова, болници или училища. Те имат по-малък контакт с клиентите и прекарват повече време „зад кулисите”.
Най-вероятните задължения на мениджъра са:
• управление набирането на персонала;
• проверяване дали е предоставено цялостно обучение на всички служители;
• организиране на смените;
• мотивиране на персонала;
• стоков контрол;
• управление на бюджета.
Мениджъра се стреми към високи стандарти на потребителско обслужване и работи в рамките на хигиенните, здравни и безопасни изисквания. Това включва управление на качеството на заготовките, приготвяне на храна и съхранението й.

Работно време:
От ресторант мениджърите може да се изисква да работят вечер, през почивните и празничните дни. Често се среща и работата на смени, включително междинни смени (работа сутрин и вечер със свободно време на обед).
За кетъринг мениджърите е по-вероятно да работят на редовни дневни смени.
И при двете професии ще се налага извънредна работа при организирането на важни събития. Особено важни са гъвкавите работни часове.

Умения и интереси:
Като ресторант или кетъринг мениджър вие трябва:
• да имате чувство за такт и дипломация;
• да умеете да мотивирате и управлявате персонала;
• да имате стабилни умения за потребителско обслужване;
• да сте енергичен(енергична) и издръжлив(а);
• да умеете да запазвате спокойствие в критични ситуации;
• да сте добре организира(а) и методичен(методична) .

Назначаване:
Има множество курсове по ресторант или кетъринг мениджмънт, въпреки че академичните приемни изисквания се различават.
Ако имате добър общ стандарт на образование, включително GCSE (A-E)/S grade (1-5) по английски език и математика или BTEC First Diploma в областта Hospitality, някои работодатели ще ви наемат като стажант мениджър.
Възможно е да се издигнете по професионалната стълбица докато достигнете ресторант или кетъринг мениджър. Като сервитьор, сервитьорка, главен готвач, готвач, асистент зад щанда или помощник в кухнята, вие може да успеете да придобиете NVQ/SVQ в областта Hospitality, Multi-skilled Hospitality Services или Food and Drink Service. Подобни квалификации, заедно със значителен професионален опит, могат да ви подготвят за мениджърския пост.
Много самостоятелни хотели и повечето хотелски вериги имат стажантски програми по мениджмънт, които могат да доведат до ресторант или кетъринг мениджмънт. Веригите за бързо хранене, кетъринг компаниите и големите ресторанти също е възможно да провеждат подобно обучение.
Академичните приемни изисквания за определена стажантска програма по мениджмънт, обикновено ще са висши образователни квалификации, като foundation degree, BTEC HNC/HND или degree. Съответните предмети, които могат да се изучават на това ниво, са hospitality management with business, culinary arts или маркетинг и international hotel and restaurant management. Някои работодатели могат да ви наемат с A level, BTEC National award или Scottish Higher.
Приемните изисквания за образователно квалификационна степен най-вероятно ще са пет GCSE (A-C)/S grade (1-3) и минимум две A level/три H grade. За BTEC HNC/HND или foundation degree, най-вероятно ще се нуждаете от четири GCSE (A-C)/S grade (1-3) и едно A level/две H grade.
Квалификацията Access to Higher Education може също да бъде приета при кандидатстване за определени курсове. Проверете в колежите и университетите за точните кандидатски изисквания.

Обучение:
Много работодатели осигуряват обучение по време на работа. Освен това, може да ви стимулират за придобиването на квалификация, като NVQ/SVQ Level 3 или BTEC National Certificate/Diploma в областта Hospitality Supervision.
Ако сте завършил(а) образователно квалификационна степен, която не е свързана с ресторантьорството, можете да преминете през едногодишен приравнителен курс в областта Hotel and Catering Management или Hospitality Management.
Ако сте завършил(а) необходимата степен, има следдипломни квалификации и магистърски степени, които могат да ви помогнат в професионалното издигане.
Според законодателството от 2005 г. на Англия и Уелс ресторантите, в които се сервира алкохол, трябва да имат лиценз и отговорник за лиценза (който е вероятно да бъде мениджъра). Всички доставки на алкохол се правят от, или под наблюдението на отговорника.
Съществуват четири критерия, които трябва да покриете, преди да подадете документи за лиценз. Вие трябва:
• на сте минимум на 18 години;
• в рамките на последните 5 години да не ви е конфискуван лиценз;
• да притежавате акредитирана квалификация за лиценз;
• да не сте осъждан(а) за подобни или други нарушения.
Secretary of State е одобрил три институции, които могат да предлагат Level 2 National Certificate за Personal Licence Holders. Тези институции са BIIAB (British Institute of Innkeeping Awarding Body), GOAL и GQAL.
За младежите под 24 години има програми за чиракуване (Apprenticeship). В Англия има currently Apprenticeships (level 2) и Advanced Apprenticeships (level 3). За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. Apprenticeship може да се различават в отделните региони. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.
Отбележете: People 1st, sector skills council по ресторантьорство, отдих, транспорт и туризъм, са в процес на преустройство на професионалните стандарти за тази област; могат да бъдат изискани такси за квалификациите от този профил.

Възможности:
Възможностите на ресторант мениджърите все повече се увеличават в бизнес средата. Кетъринг мениджърите могат да работят в областта на бизнеса и индустрията, образованието, здравните услуги и въоръжените сили.
Повече от половината ресторанти в UK се управляват от собствениците им или от собственик, който е в съдружие с мениджър; тази цифра непрекъснато се увеличава. Съществуват възможности за самонаемане в договорния кетъринг, а много опитни мениджъри започват самостоятелен бизнес.
Ресторант или кетъринг мениджърите могат да заемат множество длъжности в различни професии. Хотелиерството също е вариант. В една голяма верига от хотели или ресторанти е възможно издигането до регионален или областен мениджър.

Годишен доход:
Като стажант мениджър, вие може да печелите между £16,000 и £19,000 годишно.
С придобиването на опит, заплатата може да се увеличи между £30,000 и £40,000.
Висшите мениджъри могат да печелят до £60,000.

Повече информация:
British Institute of Innkeeping (BII)
Wessex House
80 Park Street
Camberley
Surrey
GU15 3PT
Tel: 01276 684449
http://www.bii.org

Springboard UK Ltd
http://www.springboarduk.org.uk

People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.people1st.co.uk

GOAL
Tel: 08707 202 909
GQAL
Tel: 0845 170 0001
http://www.nationaltrainingco.com

Категория: