Професия „Корабостроителен архитект”

-

Какво представлява работата:
Корабостроителните архитекти са инженери, които отговарят за дизайна, конструкцията или ремонта на кораби, лодки и други плавателни съдове (като подводници), и разположени на брега структури (като платформи за сондаж). Като корабостроителен архитект, към задачите ви ще се отнасят:
• координация работата на екипите, специализиращи в различни области на инженерството;
• уверяване, че дизайните са безопасни, издръжливи и икономични;
• консултиране с учени, адвокати и счетоводители;
• подготовка на планове с помощта на компютърен софтуер;
• проверка на спецификациите с помощта на компютърен и 3D модели;
• координация на конструкцията или ремонтната дейност.
Може да специализирате в определена област, като дизайн, конструкция и ремонт, проучване и развитие, или консултация.

Какво е работното време и условията на труд:
Обикновено ще работите от 9am до 5pm, от понеделник до петък, но понякога може да се наложи да работите извънредно, например, за да спазите сроковете. Независимо че дизайна обикновено се практикува в офис, може да работите също и в лаборатории или фабрики. Може да се наложи да прекарвате известно време на борда на корабите, лодките и такелажите, което може да налага работа от височини или навън, понякога при лоши климатични условия или в открито море. Обикновено ще работите в крайбрежните населени места. Може да се наложи да пътувате до корабостроителници и докове, и понякога да прекарвате известни периоди далеч от дома.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• разбиране на различните клонове на инженерството;
• високо ниво на IT умения, особено в области като computer aided design (CAD);
• способност за ефективна работа с множество други специалисти;
• логически и любознателен подход;
• оценка по звук;
• способност за ясна комуникация чрез писмена и говорима реч;
• лидерство и мениджърски умения;
• аналитичен и творчески подход към решението на проблеми.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Повечето корабостроителни инженери имат степен или диплома от Royal Institution of Naval Architects (RINA) в подходящия бранш на инженерството, като:
• Naval Architecture;
• Ocean, Offshore или Marine Engineering;
• Ship Science.
Свържете се с RINA за повече информация относно акредитираните курсове. С придобиването на образователно квалификационна степен може да станете студент, член на RINA и да се подготвите за Incorporated Engineer (IEng) или Chartered Engineer (CEng) статус. Проверете в колежите и университетите за точните кандидатски изисквания. Ако имате образователно квалификационна степен в друга област на инженерството или от курс, който не е акредитиран от RINA, трябва да проверите при RINA дали квалификацията може да ви предостави членство. Може да се наложи да предприемете допълнителна подготовка или да придобиете известен професионален опит, за да ви изберат. Може да имате възможност да се запишете за курс ако имате квалификации, придобити по време на работа от опита ви като техник. За да станете техник, по всяка вероятност ще са ви необходими четири GCSE (A-C) или еквивалент, включително английски език, физика и математика. Повече информация може да намерите в уебсайта на RINA.
След образователно квалификационната степен, ще трябва да следвате акредитирана от RINA програма или професионално развитие. Множество компании имат акредитирани образователни програми. Ако компанията ви няма програма, RINA може да ви помогне да развиете индивидуална образователна програма. Вашето обучение трябва да покрие три области – дизайн, инженерна практика и мениджърски услуги. След това ще трябва да придобиете поне две години професионален опит и да имате Chartered или Incorporated Engineer статут, преди да кандидатствате за членство в RINA.

Каква заплата и други възнаграждения можете да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат около J22,000. Опитните корабостроителни архитекти могат да печелят от J28,000 до J50,000.

Възможности:
В UK по-голямата част от строежа на нови кораби се извършва в малък брой корабостроителници, така че няма много свободни работни места за корабостроителни архитекти само при строежа на един нов кораб. Възможности за работа може да намерите в дизайна и конструкцията на малки плавателни съдове, основно в крайбрежните населени места. Може да специализирате в областта на конструкцията и ремонта с:
• големи корабостроители и монтажници;
• малки фирми, които работят в областта на конструкцията и ремонта на малки плавателни съдове;
• компании, които работят в областта на поддръжката и поправката на кораби и подводници.
Може да ви наеме Maritime and Coastguard Agency като корабен контрольор, което означава че ще оценявате безопасността на корабите и плавателните структури. С придобиването на опит, може да прогресирате до висшестоящи постове или да станете консултант, да осигурявате техническо и търговско ръководство, подкрепа и проекто мениджмънт за дизайн, конструкция, ремонт или приспособяване. Може да се прехвърлите и в други клонове на инженерството. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.rina.org.uk/tna.html
http://www.ssa.org.uk/
http://www.britishmarine.co.uk/
http://www.lr.org/Industries/Marine/

Повече информация:
Royal Institution of Naval Architects (RINA)
10 Upper Belgrave Street
London
SW1X 8BQ
Tel: 020 7235 4622
http://www.rina.org.uk

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)
80 Coleman Street
London
EC2R 5BJ
http://www.imarest.org.uk

SEMTA (Science, Engineering and Manufacturing Technologies Alliance)
14 Upton Road
Watford
Hertfordshire
WD18 0JT
Tel: 0800 282167
http://www.semta.org.uk

Категория: