Професия „Куриер”

-

За работата:
Куриерите превозват неща, като колети, документи и съобщения, които трябва да бъдат спешно доставени. Това могат да бъдат ценни предмети или поверителни документи. Куриерите обикновено работят в рамките на големите градове, въпреки че понякога работата им може да включва и доставки в чужбина.
Диспечерът обикновено поддържа връзка с куриера като му дава информация за адресите. Обикновено, куриерите се подписват за доставките, които събират, като изискват подпис от съответния човек при доставка.
Куриерите използват основно ванове или мотопеди, но в натоварените градски зони някои работодатели използват куриери с велосипеди.
Повечето куриери отговарят за почистването и общите грижи по вановете си, и проверяват изправността на мотопедите си.

Работно време:
Основното работно време обикновено е между 8аm и 6pm; обаче, работното време се променя и може да включва работа вечер и през почивните дни, смени и почасова работа. Средната работна седмица е около 40 до 48 часа.
Куриерите с ванове може да прекарват известно време далеч от дома, тъй като някои компании правят доставки за цялата страна, или в чужбина.
Куриерите с мотопеди и велосипеди работят основно в градските центрове и, в резултат на това, може да се наложи да носят защитни маски от изгорелите автомобилни газове.

Умения и интереси:
За да бъдете куриер, вие трябва:
• да обичате шофирането/ карането на мотопед, да притежавате съответното свидетелство за управление и да бъдете опитен водач;
• да имате добри комуникативни способности;
• да имате добра грамотност и умения за работа с числа при работа с доставки и водене на разходи;
• да умеете да се придържате към строги срокове;
• да умеете да работите сам;
• да имате зрял подход, да бъдете дружелюбен и приветлив;
• да умеете за разчитате карти и маршрути;
• да сте физически здрав;
• да може напълно да се разчита на вас.

Назначаване:
Няма официални академични квалификации за кандидатстване на подобен вид работа, но грамотността е необходима за справяне с текущата документация и за следване на направленията.
Кандидатите могат да са над 17 години, въпреки че тези над 21 години и шофьорите на ванове над 25 години може да бъдат предпочетени от работодателите, поради застрахователните премии.
Куриерите трябва да имат актуално свидетелство за управление на МПС, съответстващо на вида автомобил, който ще използват, както и добър шофьорски стаж.
Куриерите на мотопеди обикновено се нуждаят от собствен мотопед с пътен данък и МОТ.
Опитът с чуждестранни езици е полезен при работа с чуждестранни доставки. Основно познание по поддръжката на автомобили също може да бъде предимство.
Младите хора понякога може да бъдат назначени чрез програма за чиракуване (apprenticeship).

Обучение:
Обучението обикновено се дава по време на работа от опитен куриер.
Веднъж нает, може да започнете да се стремите към NVQ/SVQ Level 2 в областта Carry and Deliver Goods. Няма определени академични изисквания за NVQ/SVQ.
Към задължителните NVQ/SVQ предмети се включват:
• поддържане на безопасността;
• обслужване на клиенти;
• планиране на маршрути и срокове;
• превозване на стоки и материали.
Може да изберете и един допълнителен предмет, в зависимост от длъжността ви:
• работа със стоки и материали;
• работа със стоки (мотопед или велосипед).
За пълна информация относно квалификациите се свържете с Skills for Logistics.
За младежите под 24 години има програми за чиракуване (Apprenticeship). В Англия има currently Apprenticeships (level 2) и Advanced Apprenticeships (level 3). За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. Apprenticeship може да се различават в отделните региони. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Възможности:
Куриерите могат да бъдат наети от малки местни компании и от големи международни организации.
Куриерите с мотопеди могат да бъдат наети на фиксирана надница, или да работят като самонаети. Повечето възможности за куриерите с мотопеди са в големите градове, особено в Лондон.
Понякога куриерите могат да станат диспечери или да създадат собствена куриерска фирма.

Годишен доход:
Куриерите започват от около £10,000 до £12,000 годишно.
Опитните куриери могат да печелят между £14,000 до £20,000 годишно.
Куриерите на мотопеди в зоната на Лондон могат да печелят до £23,000, въпреки че част от тази сума ще бъде изразходена за гориво, застраховка и оборудване.
Много компании предлагат бонуси или пълни гаранции за поддръжка, и(или) покриват определен обем от работа.

Повече информация:
Skills for Logistics
14 Warren Yard
Warren Farm Office Village
Stratford Road
Milton Keynes
MK12 5NW
Tel: 0870 242 7314

Категория: