Професия „Маркетинг мениджър”

-

За работата:
Маркетинг мениджърите лансират продукти, развиват и поддържат имиджа на марката и формулират маркетинг и комуникационните планове за генериране, поддръжка и увеличаване на съществуващия бизнес. Може да се наложи да се занимават с много и различни проекти по едно и също време.
За да си помогнат в идентифицирането и прогнозирането на потребителските предпочитания, мениджърите отговарят за планирането и координирането на всяка фаза от маркетинговите планове, като организират бюджета и поставят срокове. Работата включва маркетингово проучване, продуктово развитие, ценообразуване, продажби, дистрибуция и реклама на продуктите.
Международните маркетинг мениджъри работят за компании, които продават продуктите си в чужбина. Продуктите и услугите трябва да се рекламират по различен начин в отделните държави, така че може да се наложи мениджърите да прекарват известно време в чужбина. Мениджърите ще се сблъскат и с много допълнителни проблеми, като промени във валутния курс, ембарго върху вноса и местни данъци.
Всички маркетинг мениджъри отделят известно време в писането на маркетингови и рекламни записки, провеждането на презентации, инструктиране на агенции и други департаменти, надзор върху прогреса на кампанията и писане на маркетингови стратегии.
Основните бизнес области, в които маркетинг мениджърите могат да бъдат заети, са потребителските стоки, банки и авиокомпании, индустриални продукти и в публичния сектор.
В зависимост от размера на компанията, маркетинг мениджъра може да ръководи екип.

Работно време:
Работните часове се различават в зависимост от сектора, но обикновено са от 9am до 5pm, от понеделник до петък, въпреки че ако трябва да се придържат към крайни срокове, може да се работи и вечер, и през почивните дни.
По-голямата част от работното време е в офис, често по време на срещи. Маркетинг мениджърите пътуват, за да се видят с клиенти и агенции, и за да присъстват на конференции и изложби. Може да се наложи пътуване в чужбина, особено при международния маркетинг. Някои маркетинг мениджъри работят в жилището си, като използват компютър, но прекарват известно време и в офиса.
Много често се изисква шофьорска книжка.

Умения и интереси:
За да сте маркетинг мениджър, вие ще имате нужда от:
• добри говорими и писмени комуникативни способности;
• влечение към бизнеса със силни организационни способности и способност за работа с цифри;
• способност за екипна работа, делегиране на задачи и мотивиране на персонала;
• изобретателност, енергичност и ентусиазъм за организиране на кампании;
• способност за изпълнение на срокове и възможност за справяне при натоварени ситуации;
• самоувереност при продажба на продукти и инструктиране на агенции или маркетинговия екип;
• ползване на чужд език (за международни маркетинг мениджъри).

Назначаване:
Повечето работодатели предпочитат кандидатите да имат сертификат или диплома за висше образование (HNC/HND) или образователно квалификационна степен, или професионална маркетинг квалификация. Въпреки че всяка област може да бъде приета, бизнес и маркетинг дисциплините са предимство.
За HNC и HND курсовете обикновено се изискват четири GCSE (A-C)/S grade (1-3) с едно A level/две H grade. Минималните кандидатски изисквания за дадена образователно квалификационна степен обикновено са пет GCSE (A-C)/S grade (1-3) с две A level/три H grade. Може да бъдат приети и еквивалентни квалификации.
Квалификацията Access to Higher Education може също да бъде одобрена за прием в определени курсове.
Проверете в колежите и университетите за точните кандидатски изисквания.
Възможно е да навлезете в тази кариера и без висши квалификации, но най-вероятно ще ви е необходим значителен професионален опит в подобна област, като продажби, или да започнете от по-ниско ниво, за да придобиете необходимия опит.
В определени маркетингови области може да е необходим и предишен професионален опит в този сектор. Работодателите в областта на изкуството гледат с добро око на хората, които имат опит в областта на изкуството, независимо дали е платено или на доброволни начала. За повече информация се свържете с Arts Marketing Association.

Обучение:
Обучението може да бъде неофициално, като маркетинг асистенти на по-опитните мениджъри. Може да има и вътрешни курсове, които обхващат определени маркетингови способности. Програмите за обучение, организирани от големите бързо развиващи се компании за потребителски стоки, се смятат за отлична основа в маркетинговата кариера.
Маркетинг мениджърите могат да учат и за професионални квалификации. Те могат да бъдат осигурени от:
• Chartered Institute of Marketing (CIM);
• Institute of Direct Marketing (IDM);
• Institute of Export;
• Communication Advertising & Marketing Education Foundation (CAM).

Възможности:
Основните работодатели на маркетинг мениджъри са компаниите, които продават стоки и услуги на обществото или на други бизнес и публични организации.
Възможности съществуват в маркетинговите консултантски агенции, които основно специализират в обрасти като комуникации, реклама или маркетингово проучване. Internet и нарастването на електронната търговия, също предлагат възможности за маркетинг.
Свободните работни места се обявяват в пресата в специална публикация.
Възможно е опитните маркетинг мениджъри да станат самонаети и да отворят собствени консултантски агенции.
Хората, които работят в областта на маркетинга, често сменят работата си, за да придобият повече опит. Повишението е свързано с дейността и ще бъде до маркетинг директор или до главна мениджърска позиция. Придобиването на допълнителни професионални квалификации може да подпомогне прогреса в кариерата.

Годишен доход:
Дипломираните маркетинг стажанти започват от около £15,000 до £18,000 годишно.
Опитните маркетинг мениджъри печелят между £20,000 £30,000 годишно.
Висшите мениджъри могат да печелят £45,000 до £60,000, или повече, годишно.

Допълнителна информация:
Institute of Export
Export House
Minerva Business Park
Lynch Wood
Peterborough
PE2 6FT
Tel: 01733 404400
http://www.export.org.uk

Institute of Direct Marketing (IDM)
1 Park Road
Teddington
Middlesex
TW11 0AR
Tel: 020 8614 0277
www.think-direct.com
http://www.theidm.co.uk

Chartered Institute of Marketing (CIM)
Moor Hall
Cookham
Maidenhead
Berkshire
SL6 9QH
Tel: 01628 427500
http://www.cim.co.uk

CAM Education Foundation Limited
Moor Hall
Cookham
Maidenhead
Berkshire
SL6 9QH
Tel: 01628 427120
http://www.camfoundation.com
Arts Marketing Association
Tel: 01223 578078

Категория: