Професия „Медицинска сестра”

-

Какво представлява работата:
Практикуващите медицински сестри оценяват, сканират, лекуват и обучават всички членове на обществото, от малки бебета до възрастни хора. Те работят в кабинетите на GP, за да помагат на лекарите да оказват помощ на пациентите си. Като практикуваща медицинска сестра, към задълженията ви може да спадат:
• управление на клиника за състояния, като астма, диабет, сърдечни и кожни заболявания;
• консултация за семейно планиране и прием на контрацептиви;
• вземане на кръв и урина, други проби и секрети;
• извършване на рутинни процедури, като промиване на уши, поставяне и премахване на превързочни материали, третиране на рани;
• предлагане на специализирана информация и съвет относно кръвно налягане, контрол на телесното тегло и спиране на тютюнопушенето;
• инжектиране на новородени, ваксинации и имунизации при предприемане на пътуване;
• консултиране на пациентите относно дългосрочните им медицински потребности.

Какви са работните часове и условията на труд:
Обикновено ще работите 37.5 часа седмично, от понеделник до петък. Може да се наложи да работите вечер и през почивните дни, например, ако ръководите клиника за повишение на здравословното състояние. Често се предлага и почасова работа. Тази работа може да бъде физически и емоционално обвързваща, а ви може да работите сред пациенти, подложени на стрес, или страдащи от дългосрочни болести.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• основни познания върху процедурите за защита на децата и здравето на обществото;
• разбиране на процедурите за контрол на инфекциите;
• отлични комуникативни и слухови умения;
• способност да вдъхвате увереност и доверие;
• способност да работите с хора от всякакви възрасти и слоеве;
• гъвкав и адаптивен подход към работата;
• търпение и съпричастие;
• умения да работите в екип и самостоятелно;
• добри организационни способности;
• основни IT умения;
• способност да поддържате прецизни и съвременни досиета на пациентите.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да работите като общо практикуваща медицинска сестра, ще ви е необходимо:
• да сте регистрирана като медицинска сестра, обикновено в сферата на децата или възрастните хора;
• до две годишен след дипломен професионален опит.
Може да имате предимство, ако имате опит в работата с клиенти в области, като:
• контрол на хронични болести (като диабет и астма);
• превързване на рани;
• детски имунизации;
• шийна цитология;
• кръвопускане.
Някои работодатели ще предпочетат и да имате завършена community specialist practitioner programme, специализираща в общо практикуване на професията. За да се квалифицирате като медицинска сестра, ще трябва да придобиете одобрена от Nursing and Midwifery Council (NMC) образователно квалификационна степен или Diploma of Higher Education в областта Nursing.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Ако все още не притежавате community specialist practitioner образователно квалификационна степен или postgraduate diploma (специализираща в общо практикуване на професията), може да ви са от полза за развитието на кариерата ви. Курсовете комбинират теория с професионален опит в рамките на множество публични здравни услуги. Някои курсове включва обучение за nurse prescribing. Посетете уебсайта на http://www.amicus-cphva.org/ за повече информация относно курсовете. Може да се обучавате редовно за 18 месеца или задочно – за три години. Доставчиците на курсове могат да ви посъветват относно вариантите за спонсориране, които могат да се предлагат чрез регионалния ви стратегически здравен орган на властта (или може самостоятелно да се издържате). Може да ви е необходимо http://www.crb.gov.uk/ свидетелство, когато кандидатствате за даден курс. Може да се налага да поддържате актуални познания и умения по време на кариерата си. Може да поискате достъп до професионални възможности за образование и развитие, например, като се присъедините към CPHVA.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Практикуващите медицински сестри могат да печелят между £23,500 и £31,800 годишно.

Възможности:
Работа може да се намерите в GP кабинети, вероятно като част от екип за първоначални грижи, включващ други медицински сестри, диетолози и фармацевти. Ролята на практикуващата медицинска сестра непрекъснато се увеличава и може да имате възможност да комбинирате работата си в GP кабинета с, например, работа като затворническа медицинска сестра. С придобиването на повече опит и квалификации, може да прогресирате до практикуващо ниво, което ще означава да управлявате собствен набор от пациенти. Може да навлезете повече в областта на подобрение на здравето, управление на лаборатории и клиники по въпроси, като женско здраве, предотвратяване на сърдечно съдови заболявания и имунизации. Може да имате и възможност да специализирате в, например, управление на хронични болести и здравни състояния, като диабет или астма. Свободните работни места се обявяват в местната или национална преса, в уебсайта http://www.jobs.nhs.uk/ и директно чрез http://www.nhs.uk/aboutnhs/howthenhs…andtrusts.aspx.

Повече информация:
Nursing and Midwifery Council (NMC)
23 Portland Place
London
W1B 1PZ
Tel: 020 7637 7181
Registration contacts
Overseas: 020 7333 6600
General: 020 7333 9333
http://www.nmc-uk.org

Skills for Health
Goldsmiths House
Broad Plain
Bristol
BS2 0JP
Tel: 0117 922 1155
http://www.skillsforhealth.org.uk

Community Practitioners and Health Visitors Association
33-37 Moreland Street
London
EC1V 8HA
Tel: 020 7505 3000
http://www.amicustheunion.org/cphva

Universities and Colleges Admissions Services (UCAS)
Rosehill
New Barn Lane
Cheltenham
Gloucestershire
GL52 3LZ
Tel: 0870 1122 211
http://www.ucas.com

Health Learning and Skills Advice Line
Tel: 08000 150850
http://www.learndirect-advice.co.uk/campaigns/nhs/

NHS Careers
PO Box 376
Bristol
BS99 3EY
Tel: 0845 606 0655
http://www.nhscareers.nhs.uk

Категория: