Професия „Мениджър дистрибуция”

-

Какво представлява работата: Дистрибуционните мениджъри планират и управляват потока от стоки и материали от производителите и доставчиците до потребителите. Като мениджър дистрибуция може да управлявате дистрибуцията на определена компания, като фирма производител, главен търговец на дребно или строителна фирма. Може и да работите като предприемач в областта на логистиката, който специализира в дистрибуцията и доставката на стоки за други компании. Към основните ви задължения ще спадат: • планиране графиците на доставка; • наблюдение нивата на наличността посредством компютърни база данни; • проследяване движението на стоките през склада и повторно поръчване на стоки; • надзираване процеса на поръчки и пакетиране на стоки за изпращане; • анализиране на доставните мрежи и системи с цел подобряване на ефективността; • надзираване доставянето на поръчки; • управление на канцеларския, административен и складови дистрибуционен персонал; • наблюдение на изпълнението и уверяване, че целите са постигнати; • работа при набирането и обучението на персонала. Дистрибуционните мениджъри работят рамо до рамо с служителите по покупките, складовите работници и транспортните чиновници, за да се уверят, че стоките и материалите пристигат по разписание в складовете, подредени са добре, съхранени правилно и изпратени на клиентите на време. Какви са работните часове и трудови условия: Обикновено ще работите между 8am и 6pm, от понеделник до петък. В зависимост от компанията, може да се наложи да работите вечер и през почивните дни на смени, или на повикване, за да се справите със спешните случаи. Много фирми работят 24 часа на смени. По всяка вероятност ще работите в офис, обикновено в дистрибуционна централа или склад. Какви умения и познания ще са ви необходими: За да бъдете дистрибуционен мениджър, ще са ви необходими: • способност да мотивирате и ръководите екип; • добри планови способности; • добри говорими и писмени комуникационни способности; • добри умения за разрешаване на проблеми и работа с цифри; • способност да обръщате внимание на подробностите; • увереност при използването на компютърни пакети, като spreadsheet и база данни; • способност да работите под напрежение с крайни срокове на изпълнение; • добри географски познания. Познанията на европейски езици може да са ви от полза ако работите за компания с чуждестранна дейност. Какви квалификации и опит ще изискват работодателите: Основният ви маршрут, който директно ще ви доведе до дистрибуционен мениджмънт, ще бъде foundation degree, BTEC HNC/HND или образователно квалификационна степен. Съответните курсове включват: • логистика; • международен транспорт; • мениджмънт дистрибуция; • мениджмънт транспорт; • география. Предлагат се в различните колежи и ще трябва да проверите за съответните кандидатски изисквания. За да потърсите колежи и университети, които предлагат подобни курсове, потърсете информация в http://www.ucas.ac.uk/ (UCAS). Друга, често срещана практика е да започнете работа в компания от близка професия, например, като транспортен чиновник, и да извървите пътя до ниво супервайзор или мениджър. Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете: След като вече работите като мениджър дистрибуция, може да предприемете професионални квалификации, които включват: • следдипломни квалификации – планиране на транспорта, дистрибуционен мениджмънт и логистика; • NVQ – в областта на Distribution, Warehousing and Storage Operations Level 3 и Integrated Logistics Support Management Level 4; • BTEC Professional Diploma в областта Logistics Level 4. Ако имате образователно квалификационна степен, може да имате възможност да започнете обучение при по-голям работодател чрез graduate training scheme. През този период ще се местите в няколко подразделения, като постепенно поемате повече отговорност. Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT UK) също предлага сертификат, диплома и следдипломни курсове в областта на Logistics и Transport. Те имат и continuing professional development (CPD) програма за членовете си. Каква заплата и други помощи може да очаквате: Стартовите заплати за завършилите по специалността са £18,000 и £22,000 годишно. С придобиването на опит – между £25,000 и £35,000 годишно. Висшестоящите дистрибуционни мениджъри могат да печелят до £60,000 годишно. Възможности: Със съответните професионални умения, професионалните ви възможности може да са добри в страната. Независимо е растежа в сектора може да не е толкова бърз като през последните няколко години, Skills for Logistics смятат, че дългосрочното развитие, особено на югоизток, има вероятност да покачва търсенето на дистрибуционните услуги. Работа може да си намерите в множество организации. Те започват от малки фирми на локално ниво до национални и мултинационални компании. Работодателите могат да бъдат централи и дистрибуционни фирми, производители, търговци на дребно и благотворителни дружества. С придобиването на професионален опит и съответните умения, може да прогресирате до висше планиране и консултантска дейност. Повече информация: Skills for Logistics 14 Warren Yard Warren Farm Office Village Stratford Road Milton Keynes MK12 5NW Tel: 0870 242 7314 http://www.skillsforlogistics.org Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT UK) Logistics and Transport Centre Earlstrees Court Earlstrees Road Corby Northants NN17 4AX Tel: 01536 740100 http://www.ciltuk.org.uk

Категория: