Професия „Монтажник на алармени системи”

-

За работата:
Монтажниците на алармени системи поставят и обслужват електронни системи, които улавят натрапниците и контролират достъпа до сгради или помещения. Те монтират аларми в жилищни сгради и бизнес помещения.
Работата може да включва:
• придържане към планове, съставени от инспектор или дизайнер по алармените системи;
• монтиране на алармената система и свързване към контролните панели;
• в определени ситуации, използване на безжични или радио връзки и други технологии, като infrared или клетъчни оптични средства;
• тестване на системата и обясняване на клиента/ оператора как да се използва;
• извършване на проверки и обслужване на съществуващите системи;
• отговаряне на повиквания за ремонт на неизправни системи.
Някои монтажници инсталират сложни защитни системи, като closed circuit television (CCTV), контрол на достъпа и интегрирани системи.

Работно време:
Като монтажник на алармени системи обикновено ще работите от 9am до 5pm, от понеделник до петък. Възможни са извънреден труд и работа през почивните дни. Може да сте на повикване, за да осигурите 24-часово покритие на клиентите, които имат проблеми със системите си. Ще работите както на открито, така и в затворени помещения, в множество и различни сгради. Към работата ви може да се включи вдигане на оборудване и най-вероятно работа от високо. При определени видове дейности, може да се наложи да прекарате известно време далеч от дома или в чужбина.

Умения и интереси:
За да бъдете монтажник на алармени системи, ще ви е необходимо:
• добри практични умения и способност за употреба на множество ръчни и силови инструменти;
• интерес в електрониката;
• способност за следване на планове и инструкции;
• способност за разрешаване на проблеми;
• прецизен и методически подход;
• добри комуникативни умения;
• способност за ясно обяснение на клиентите по какъв начин работи системата;
• способност за работа в екип и самостоятелна работа без упражняване на контрол;
• искреност и надеждност.

Назначаване:
За да бъдете монтажник на алармени системи, ще ви бъде от полза да притежавате предишен опит в областта на електро и електронната дейност. Трябва да имате нормално цветно зрение. Всички одобрени компании за защитни системи ще ви направят преглед преди да започнете работа при тях. За вас ще бъде предимство, ако притежавате шофьорска книжка.
Може да не са ви необходими някакви специфични квалификации, въпреки че някои работодатели ще очакват от вас да имате GCSE (A-C) или подобна квалификация на английски език, математика или технически предмет. Можете да придобиете City and Guilds Certificate in Security and Emergency Alarm Systems (1852) в някои колежи. Кандидатстването за тази квалификация се различава – може да се изисква или вече да сте нает(а) в индустрията на защитните системи, или да имате опит в областта на електро или електронната дейност. Трябва да проверите в колежите за повече информация.

Обучение:
След като вече работите в областта на монтирането на защитни системи, можете да придобиете NVQ level 2 и 3 в областта Providing Security, Emergency and Alarm Systems. Можете да се подложите и на друг вид обучение, като:
• кратки курсове за определени защитни системи и продукти, организирани от частни образователни компании;
• образователни програми, организирани от Security Systems and Alarms Inspection Board (SSAIB) за одобрените от тях компании.

Възможности:
В момента има голямо търсене на монтажници на алармени системи и можете да бъдете нает(а) от голяма или малка компания за защитни системи на територията на Великобритания. Някои компании може да специализират в алармени системи за нежелани посетители, CCTV, контрол на достъпа или напълно интегрирани системи. Компаниите за защитни системи се одобряват или от National Security Inspectorate (NSI), или от Security Systems and Alarms Inspection Board (SSAIB). Посетете техните уебсайтове, за да прегледате списъка с одобрените за целта компании.
Като опитен монтажник, може да станете самонает(а), или да се издигнете до супервайзор или мениджър продажби, монтаж или поддръжка. Може да специализирате в области, като проучване на сгради и проектиране на нови системи.

Годишен доход:
Монтажниците на алармени системи могат да печелят между £16,000 и £20,000. Опитните, специализирани монтажници могат да печелят до £30,000. Тези, които са самонаети или извършват договорна дейност и тези, които работят на смени и полагат извънреден труд, ще бъдат заплатени допълнително. Най-високите заплати се получават в Лондон и югоизточната зона.

Повече информация:
National Security Inspectorate

Homepage

Security Systems and Alarms Inspection Board (SSAIB)
http://www.ssaib.org

Skills for Security (Incorporating SITO)
Security House
Barbourne Road
Worcester
WR1 1RS
Tel: 0845 075 0111

Категория: